De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorgeschiedenis: KPC rapport februari 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorgeschiedenis: KPC rapport februari 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van Zaken HAVO/VWO cluster IV bijeenkomst NVA 20 mei 2009 Els van Rosmalen

2 Voorgeschiedenis: KPC rapport februari 2009
Erkenning doelgroep Verantwoordelijkheid ligt bij speciaal onderwijs Cluster IV vervolgafspraak Rietlanden: VMBO-t De Zwengel: -VMBO-t (i.s.m. Herlaarhof) HAVO/VWO

3 vervolg Het regulier onderwijs blijft zich ontwikkelen en gaat na de zomervakantie participeren als klankgroep

4 Organisatie tot vandaag
Stuurgroep: directieleden van van Maerlant en de Zwengel Projectleider: extern voor 1 ½ dag Werkgroep van medewerkers van van Maerlant / De Zwengel Op termijn Afstemming met cluster IV scholen regio Den Bosch Afstemming met samenwerkingsverband de Meierij

5 Wat is er sindsdien gebeurd?
Er is een intentieverklaring getekend tussen het schoolbestuur van de Zwengel en het schoolbestuur van van Maerlant / Hervion college: om te komen tot…… Er is een Plan van Aanpak opgesteld Er is een extern projectleider aangesteld

6 Uitgangspunten De 3 D’s: Drempelloos Doorlopende leerlijn
Doelgerichte ondersteuning zorg voor wie dat nodig heeft zoveel als nodig is zo lang als nodig is

7 vervolg Start eerste jaar brugklas HAVO /VWO
Eindstreven:diploma HAVO /VWO Aantal klassen mede afhankelijk van aanmeldingen: maximum van 3

8 Wat moet er nog gebeuren:
Startdatum 01 september 2009 Gebouwen Financiën Personeel Onderwijsprogramma Toelating leerlingen

9 Gebouwen Contacten gemeente Den Bosch Contacten gemeente Vught
Stand van zaken: denken beide constructief mee onderhandelingen lopen volop begin juni meer duidelijkheid

10 Financiën Startsubsidie bij: Ministerie van OCW
Samenwerkingsverband de Meierij: toezegging voor de komende 6 jaren REC Chiron: in bespreking Besturen de Zwengel en van Maerlant E.a.

11 Personeel Vacatures met de volgende profielschets Leerkrachten
Affiniteit met de doelgroep Kennis van didactiek HAVO/VWO niveau Leerkrachten Ondersteuners Orthopedagoog Intern begeleider / coördinator

12 Onderwijsinhoudelijk
Onderwijsconcept: afstemming met ervaringsdeskundige Lesroosters/ methodes Uitstroom en instroom van en naar regulier moet mogelijk zijn Nabije toekomst: Expliciete samenwerking met reguliere HAVO/ VWO scholen: instellen van klankbordgroep

13 Toelating leerlingen Aanmelden bij de Zwengel
Toelatingscriteria worden nu opgesteld, Het volgende staat al vast: Cluster 4 beschikking Positief advies HAVO / VWO school van herkomst Schoolverlater Inrichten Commissie van begeleiding bestaande uit de leden van de huidige CvB’s van van Maerlant en van de Zwengel

14 Ouders Samenwerking met ouders is van groot belang!
Ouders van aangemelde leerlingen worden van het proces op de hoogte gehouden op diverse manieren Positionering van ouders: volgt na zomervakantie

15 Tot slot……. Het is een dynamisch proces: deze powerpoint presentatie is dan ook aan veranderingen onderhevig Ouders worden in ieder geval op de hoogte gehouden via de website van de Zwengel van van Maerlant en de NVA


Download ppt "Voorgeschiedenis: KPC rapport februari 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google