De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VSO de Widdonckschool Weert

Verwante presentaties


Presentatie over: "VSO de Widdonckschool Weert"— Transcript van de presentatie:

1 VSO de Widdonckschool Weert
Orthodidactisch en Orthopedagogisch centrum voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Leerlingen komen met name uit: regulier onderwijs (B.O. en V.O.) speciaal basisonderwijs (SBO) speciaal basisonderwijs Cluster 4 V.S.O.

2 VSO de Widdonckschool Weert
Maakt deel uit van Aloysiusstichting Onderwijs Jeugdzorg ( ASOJ ), Sector Zuid, samen met: SO Widdonckschool (Heibloem) SO Latasteschool (Horn) SO spoorzoeker (Roermond) VSO de Ortolaan Roermond / Heythuysen Bovenstaande scholen maken deel uit van een ander samenwerkingsverband

3 Doelstellingen Jongeren leren omgaan met hun gedragsproblemen
Jongeren voorbereiden op de overstap naar een andere vorm van onderwijs (regulier) de arbeidsmarkt (regulier of beschermd) dagbesteding

4 Leerlingaantal Schooljaar 2013 – 2014:
102 leerlingen, verdeeld over 9 groepen Alle leerlingen zijn in het bezit van een Cluster IV - beschikking

5 Indeling groepen Op basis van perspectief
Op basis van leeftijd / leerniveau Rekening houdend met de specifieke ondersteuningsbehoefte / vraagstelling van iedere individuele leerling. Op basis van eerste ervaringen kan een andere groep gewenst blijken.

6 Werkwijze Individuele aanpak op basis van Ontwikkelingsperspectief ( OPP ) en uitstroomprofiel, opgesteld in samenwerking met leerling en ouders / verzorgers. Groepsgrootte circa 11 leerlingen Elke groep heeft een vaste mentor ( leerkracht ) Didactische en pedagogische leerlijnen Focus op mogelijkheden / kansen, niet op problematiek en onmogelijkheden.

7 Wie werken op VSO de Widdonckschool Weert
Mentoren ( groepsleerkracht ) Praktijkleerkrachten Directeur Zorgcoördinator Orthopedagoge OOP

8 Drie uitstroomprofielen
Diplomagericht ( bijv. VMBO, MBO ) Arbeidsgericht ( regulier of beschermd ) Dagbesteding

9 Contact Maikel Voss VSO de Widdonckschool Dr. Kuyperstraat 217
6004AK Weert


Download ppt "VSO de Widdonckschool Weert"

Verwante presentaties


Ads door Google