De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkverband NO/N/Z oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkverband NO/N/Z oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Werkverband NO/N/Z oktober 2013

2 programma 9.00 opening 9.05 de intake 9.25 de routes 9.45 pauze
10.00 uiteen in 2 groepen: directies en zorgcoördinatoren 10.45 korte plenaire terugkoppeling 10.55 afsluiting de intake schooljaar

3 Over de pilot van vorig schooljaar? Over de doelstelling van het plan?
VRAGEN OVER HET OPGESTUURDE PLAN VAN AANPAK? Over de pilot van vorig schooljaar? Over de doelstelling van het plan? Over de doelgroepen die we willen monitoren? Over de uitgangspunten voor de overstap? Over het nieuwe onderwijskundig rapport? de intake schooljaar

4 Wat willen we dit jaar gaan doen?
Volgens de nieuwe regels de aanmeldingen gaan doen Alle vmbo scholen met lwoo en scholen met praktijkonderwijs doen mee Alle scholen gebruiken het startformulier (bijlage 2) om het begin van de 6 weken formeel vast te leggen Je kunt de aanvulling op het OKR gebruiken voor meer informatie (bijlage 3) Alle ouders moeten op de hoogte zijn van hun rol in dit verhaal Alle scholen voeren de startdatum in onderwijs transparant in Koers VO monitort alle aangemelde leerlingen en koppelt hierover terug naar de scholen Onder leiding van een consulent wordt op gezette tijden een overleg georganiseerd waar niet plaatsbare zorgplichtige leerlingen kunnen worden besproken (indeling wordt uitgereikt) en geplaatst de intake schooljaar

5 Voorbeeld van het sub-regionaal plaatsingsoverleg
LWOO Noord Stephanie 3-apr 24-apr 22-mei (West) Melanchthon Rembrandtlaan Melanchthon Telderweg Carré College Gijsbert Karel van Hogendorp Horeca Vakschool Melanchthon Oudelandselaan Melanchthon Laanslootseweg Noordrand College STC Lloydstraat Hildegardis MAVO MAVO Delfshaven Wolfert Bergschenhoek de intake schooljaar

6 Ook voor leerlingen met clusterindicatie?
Ook voor clusterleerlingen geldt de zorgplicht Waar mogelijk en noodzakelijk meenemen in deze opzet Waar gewenst kan het uitgebreid worden naar HAVO en VWO (ook hiervoor indeling op Noord in Oost en West en op Zuid in Oost en West) de intake schooljaar

7 Opzet subregionaal overleg
Alle scholen vertegenwoordigd door plaatsingsbevoegd lid van de intakecommissie Leerling wordt ingebracht door plaatsingsverlegen school Consulent Koers schrijft vergadering uit en zit voor Alle ingebrachte leerlingen worden tijdens het overleg passend geplaatst de intake schooljaar

8 Ter bespreking Na de volgende presentatie graag met elkaar overleggen over de uit te delen vragen Aparte vragen voor directies en voor zorgcoördinatoren Straks kort plenair terugkoppelen intake schooljaar


Download ppt "Werkverband NO/N/Z oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google