De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opgericht 14 juli 2000 Ter verhoging van het aantal onderwijsdeelnemers dat een opleiding beroepsgekwalificeerd kan afronden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opgericht 14 juli 2000 Ter verhoging van het aantal onderwijsdeelnemers dat een opleiding beroepsgekwalificeerd kan afronden."— Transcript van de presentatie:

1

2 Opgericht 14 juli 2000 Ter verhoging van het aantal onderwijsdeelnemers dat een opleiding beroepsgekwalificeerd kan afronden

3 2 MBO SCHOLEN 16 VMBO SCHOLEN 4 PRAKTIJKSCHOLEN 1 HBO 2 VSO SCHOLEN Deelnemende scholen:

4

5 Doelstelling Profijt: 1.Verbeteren doorlopende leerlijnen 2.Verbeteren loopbaanoriëntatie en – begeleiding 3.Bewaken doorlopende zorglijnen 4.Versterken kennisinfrastructuur 5.Verbetering samenwerking onderwijs - bedrijfsleven

6

7 Organisatie Profijt: Geen rechtsvorm Geen autoriteit Behoud autonomie deelnemende scholen Wel: Overleg en afstemming over visie en beleid

8 Overlegstructuur Profijt Directieberaad Regiegroep LOB Decanenkring OostDecanenkring West Klankbordgroep Zorg- coördinatoren Onderwijssamenhang Docentengroepen Economie en Ondernemen Horeca, bakkerij en Recreatie Bouwen, Wonen en Interieur Produceren, Installeren, Energie Mobiliteit en Transport Zorg en Welzijn Sport en Bewegen Landbouw Leerwerktrajecten Regiegroep Taal en Rekenen Docentengroepen Taal Rekenen Coördinatoren

9 Komt 5 maal per jaar bijeen om ontwikkelingen te bespreken Besluitvorming op basis van consensus Stelt werkgroepen in Elk lid verantwoordelijk voor implementatie binnen eigen school Directieberaad Profijt

10 Verbetering doorlopende zorglijnen Zorgprotocollen: evaluatie en ontwikkeling Terugkoppeling gegevens leerlingen Actueel: Passend Onderwijs Klankbordgroep Zorgcoördinatoren

11 Fundament van het samenwerkingsverband 10 docentengroepen Stimulering bottom-up-beleid: afstemming over en uitvoering van besluiten binnen Profijt Onderwijskundige afstemming, vooral voor doorlopende leerlijnen vmbo-mbo LOB: ontwikkeling beroepsidentiteit Terugkoppeling ervaringen leerlingen op het MBO Onderwijssamenhang

12 Docentengroepen Actuele thema’s: Taal en Rekenen Vernieuwing beroepsgerichte vmbo- programma’s Nieuwe kwalificatiestructuur MBO Toelatingsbeleid MBO LOB !

13 Klankbordgroep waarin elke school is vertegenwoordigd met degene die de regie heeft over de uitvoering van het taal- en rekenbeleid i.h.k.v. de Wet Meijerink afstemming beleid Implementatie verbeterplannen Doorlopende leerlijnen VO-MBO organiseren trainingen en workshops Regiegroep Taal en Rekenen

14 Regiegroep LOB Nieuw overlegorgaan, gaat 2013-2014 starten Doelstelling: realiseren loopbaanleerlijn op de VO-scholen Ambitie: intakeloze doorstroom leerlingen Deelnemers: LOB-coördinatoren van de scholen. In samenwerking met MBO ontwikkelen LOB- beleid, LOB-instrumenten, stageprojecten, etc.

15

16 Afstemming en overleg t.a.v. LOB: Schoolleiders =>Directieberaad LOB-coördinatoren=>LOB Stuurgroep Decanen=>Decanenkringen Mentor/vakdocent=>Docentengroepen

17 Zorg dragen voor doorlopende loopbaanontwikkeling Afstemming keuzebegeleiding VO met toelatingscriteria MBO Ervaringen uitwisselen over instrumenten keuzebegeleidingstraject Doorstroomdossier: evaluatie en ontwikkeling Decanenkringen

18 Twee coördinatoren: één vanuit MBO, en één vanuit het VMBO. Taken: Opstellen agenda’s en verslaglegging belangrijkste vergaderingen Opstellen financieel verslag en begroting Opstellen rapportages, leerlingtellingen en kengetallen Monitoring overstap leerlingen van VMBO naar vervolgopleidingen Onderhoud website: nieuwsbrieven, verslagen, formulieren Initiatieven nemen in belang van continuïteit en ontwikkeling van het samenwerkingsverband Coördinatoren Profijt

19

20 Hoe doen we het? Initiëren Stimuleren Evalueren

21 Deelnemende MBO-scholen: soepele overgang leerlingen Deelnemende VO-scholen: kennis delen met andere VO- en MBO-scholen Bedrijfsleven: via Profijt contact met alle scholen in regio. Profijt is vertegenwoordigd in diverse organisaties. Leerlingen: doorlopende leer- en zorglijnen Wie heeft profijt van Profijt?

22 Profijt is het gremium voor: RMC RPO POA W.v.t.t.k.

23 Noodzakelijke, vaak door overheid opgelegde maatregelen, met of zonder subsidie, kunnen direct aangepakt worden in reeds bestaand samenwerkingsverband Voordeel van Profijt voor scholen:

24 Nog wel! Deels vergelijkbare samenwerkingsverbanden in andere regio’s hebben niet de structuur en organisatiekracht van Profijt. De uitvoering van diverse wetten (Meijerink) en subsidiemaatregelen maakt het steeds vaker noodzakelijk dat samenwerkings- overeenkomsten worden gesloten. Navolging mag! Is Profijt uniek?

25 Meer informatie: www.profijtscholen.nl

26


Download ppt "Opgericht 14 juli 2000 Ter verhoging van het aantal onderwijsdeelnemers dat een opleiding beroepsgekwalificeerd kan afronden."

Verwante presentaties


Ads door Google