De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiding van kinderen met zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiding van kinderen met zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiding van kinderen met zorg
Ouderavond CBS ‘t Loo Begeleiding van kinderen met zorg

2 Wat doet een ib-er eigenlijk?

3 Taken van de ib-er. Begeleiden van leerkrachten als ze een hulpvraag hebben over het begeleiden van kinderen. Aanspreekpunt voor externe contacten. Controle op het bijhouden van dossier. Bewaken van opstellen handelingsplannen. Het houden van groeps-en leerlingbespreking. Maken van onderwijskundige rapporten bij veranderen van school. Beleid maken tav de zorg. Verantwoordelijk het overbrengen van nieuwe ontwikkelingen van de zorg. Bij extra zorg contact houden met de ouders en evt externe hulpverleners. Aanvragen van onderzoeken.

4 Wanneer praten we over zorg?

5 Schema zorgstructuur Niveau Omschrijving verantwoordelijkheden 1
Handelingsgericht werken door de leraar School: Leraar 2 Overleg met collega’s School: Team 3 Overleg met IB-er School: Leraar IB-er 4 Schoolnabije Zorg School+: Zorgteam, bezoek orthopedagoog, PAB SWV/SO 5 Bovenschoolse Zorg Onderwijs Zorg Loket 6 Speciale onderwijs-voorziening-Zorg SBO /SO of rugzak

6 Stap 1 Leraar Leerkracht in de groep.
Als een kind bij de Cito-toetsen een D of E score heeft, dan wordt daar een handelingplan voor opgesteld. Dit wordt besproken met de ouders. Als leerlingen uitvallen op sociaal-emotioneel gebied en/of werkhouding.

7 Stap 2 Leraar en collega Als de leerkracht vragen heeft, dan gaat hij eerst naar een collega. (bijv. van vorig jaar) Of een leerling bespreken in een leerlingbespreking.

8 Stap 3 Leraar en IB-er Leerkracht vult een formulier in en gaat dan met de hulpvraag naar ib-er. Samen kijken ze wat er nodig is voor deze leerling binnen school. Bijv. Inbrengen in leerlingbespreking Dit wordt besproken met de ouders. Samen kan het formulier verder worden ingevuld. Er wordt ook gekeken of we hulp nodig hebben buiten onze school.

9 Stap 4 schoolnabije zorg
Als wij meer hulp nodig hebben, dan gaan we begeleiding zoeken buiten de school. Als eerste is dat met onze leerlingbegeleidster. De orthopedagoog van Iselinge. Dit jaar Monique van Nühn. Het kan ook zijn met Maatschappelijk werk of ambulante begeleiding.

10 Stap 5 Bovenschoolse Zorg
Als wij begeleiding nodig hebben buiten de school gaan we dat aanvragen bij het OnderwijsZorgloket. Toelichting Daar komt een advies uit.

11 Stap 6 Speciale onderwijsvoorziening
Verder onderzoek Gespecialiseerde begeleiding Ondersteuning leerkracht Rugzak aanvraag Verwijzing speciaal (basis)onderwijs

12 Praktijk van alle dag

13 Uw zorg om uw kind U maakt een afspraak met de groepsleerkracht en bespreekt uw zorg. Samen wordt gekeken hoe uw kind thuis en op school ondersteund kan worden. Zo nodig wordt er een handelingsplan opgesteld. Daar wordt dan een periode aan gewerkt en geëvalueerd. Daarna wordt bekeken of de behandeling heeft geholpen. Zo nodig wordt er een nieuw handelingsplan opgesteld.

14 Handelingsplannen zijn heel belangrijk.
Als wij hulp buiten de school willen, dan moeten wij kunnen aangeven dat we handelsverlegen zijn. Daarom onze nieuwe opzet van oudergesprekken.

15 Schema tijdstip oudergesprekken
Oktober Spreekuur op uitnodiging November 10 minutengesprek (soc. Emotioneel) Begin februari Midden februari Rapport 1 Begin maart 10 minutengesprek Midden april Midden juni Rapport 2 Eind juni 10 minutengesprek op inschrijving

16 Wat als handelingsplannen niet voldoende werken?
Er wordt een gesprek gepland met de ib-er. Dan wordt er samen bekeken wat we kunnen gaan doen. Met nieuwe tips verder gaan. (nieuw hp maken) Advies vragen aan orthopedagoog. Als ouders via huisarts hulp vragen bij Jeugdzorg, maatschappelijk werker ed.

17 De zorg is niet toereikend.
School vraagt samen met de ouders advies bij Onderwijszorgloket. Zij bekijken na het gesprek wat de onderwijsbehoefte is van uw kind. Daarna brengen ze advies uit. Dat kan zijn:

18 Verder onderzoek Gespecialiseerde begeleiding Ondersteuning leerkracht (PAB) Rugzak aanvraag Verwijzing speciaal (basis)onderwijs


Download ppt "Begeleiding van kinderen met zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google