De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgstructuur op de Troubadour. 5 niveaus 1 Algemene zorg 2 Extra zorg 3 Speciale zorg na intern onderzoek 4 Speciale zorg na extern onderzoek 5 Bovenschoolse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgstructuur op de Troubadour. 5 niveaus 1 Algemene zorg 2 Extra zorg 3 Speciale zorg na intern onderzoek 4 Speciale zorg na extern onderzoek 5 Bovenschoolse."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgstructuur op de Troubadour

2 5 niveaus 1 Algemene zorg 2 Extra zorg 3 Speciale zorg na intern onderzoek 4 Speciale zorg na extern onderzoek 5 Bovenschoolse zorg

3 Algemene zorg De leerkracht verzorgt goed onderwijs aan alle kinderen uit de groep. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat problemen van leerlingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

4 Extra zorg De leerkracht geeft extra zorg aan leerlingen die dat nodig hebben. Meer instructie en verwerking op niveau Extra feedback aan kinderen Extra didactische middelen Extra pedagogische maatregelen Toepassen van differentiatie Extra uitdaging of plustaken

5 Speciale zorg De leerkracht verzamelt relevante informatie over de leerling Methodegebonden toetsen Toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem Observatiegegevens Overige relevante gegevens, waaronder oudergesprekken en verslaglegging door derden

6 De speciale zorg kan zich richten op: Meer leertijd Aangepaste doelen Extra instructie/verwerking Inzet hulpmaterialen Positief werkklimaat creëren

7 De genomen maatregelen worden geëvalueerd en er volgt een volgende stap Doorgaan op de ingeslagen weg Teruggaan naar niveau 1 of 2 Aanmelden voor een extern onderzoek (niveau 4)

8 Zorg na een extern onderzoek Is zorg uit niveau 3 niet voldoende, dan wordt de leerling een risicoleerling en besproken in het driehoeksoverleg. Het driehoeksoverleg is een overleg tussen de intern begeleider, SO-consulent (begeleider uit het speciaal onderwijs) en een orthopedagoog.

9 De leerling wordt aangemeld bij het steunpunt voor advies over vervolgmogelijkheden of het maken van melding bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Advies PCL kan betekenen: Doorgaan met speciale zorg Eind- en tussendoelen aanpassen Overgang naar niveau 5

10 Bovenschoolse zorg Verwijzing naar een andere school.


Download ppt "Zorgstructuur op de Troubadour. 5 niveaus 1 Algemene zorg 2 Extra zorg 3 Speciale zorg na intern onderzoek 4 Speciale zorg na extern onderzoek 5 Bovenschoolse."

Verwante presentaties


Ads door Google