De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onze zorgstructuur & haar niveaus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onze zorgstructuur & haar niveaus"— Transcript van de presentatie:

1 Onze zorgstructuur & haar niveaus
WSNS 40.07

2 Inleiding Ons leerlingvolgsysteem. WSNS 40.07 De zorgniveaus 1 t/m 2B.
Vaste procedure: het Groeidossier. Doelen: Leerkrachten zien belang in van toetsen & systematisch handelen. 2) Leerkrachten maken kennis met het WSNS 40.07 3) Leerkrachten kennen de zorgniveaus 1 t/m 2B 4) Leerkrachten weten dat het Groeidossier bij al hun werkzaamheden hoort.

3 Ons leerlingvolgsysteem
Doelen: Preventief handelen. Een beroep doen op externen, verwijzing naar het SBO. Door de bomen het bos niet meer zien. Doel: leerkrachten zien belang in van toetsen & systematisch handelen.

4 WSNS 40.07 WSNS 40.07: www.fbsd.nl Sturing, bijscholing, hulp.
Doel: leerkrachten kennen het WSNS 40.07

5 Zorgniveau 1 Leerkracht past het onderwijs aan de individuele mogelijkheden van de leerling aan. Doel: leerkrachten kennen de zorgniveaus 1 t/m 2B

6 Zorgniveau 1, kenmerken Observatie, syst. signalering, analyse, aangepaste hulp. Al in zorgniveau 1: Groeps- (en leerling)besprekingen. Doel: leerkrachten kennen de zorgniveaus 1 t/m 2B

7 Zorgniveau 2A Leerlingen worden intern regelmatig en planmatig besproken, onderzocht & behandeld. Doel: leerkrachten kennen de zorgniveaus 1 t/m 2B

8 Zorgniveau 2A, kenmerken
Start dossiervorming: Groeidossier_Ikra in Access / kopieermap. Interne leerlingbespreking (zorgniv.2A) Onderzoek / consultatie deskundigen intern. HP’s Trajectbegeleiding door IB Doel: leerkrachten kennen de zorgniveaus 1 t/m 2B

9 Zorgniveau 2B Advies & begeleiding kinderen, ouders en leerkrachten na bespreking met aan de school verbonden externe deskundigen (ortho/psych, schoolarts, SMW) Doel: leerkrachten kennen de zorgniveaus 1 t/m 2B

10 Zorgniveau 2B, kenmerken
Vervolg dossiervorming. Externen zorgen voor eigen dossiervorming. Did., psych., med., maatsch. Diagnostisch onderzoek. Trajectbegeleiding IB. Doorverwijzing speciale zorg via Permanente Commissie Ll.zorg.

11 Het Groeidossier De zorgstructuur vervat in standaardformulieren.
Groeidossier_Ikra.mdb (access & kopieermap) Doel: leerkrachten weten dat hun werkzaamheden (groepsplannen etc. ) bij het Groeidossier horen.

12 Het Groeidossier

13 Slot Vragen?


Download ppt "Onze zorgstructuur & haar niveaus"

Verwante presentaties


Ads door Google