De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg op school.  Optimale ontwikkeling  Aangepast aan de onderwijsbehoeften  Structurele samenwerking met andere scholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg op school.  Optimale ontwikkeling  Aangepast aan de onderwijsbehoeften  Structurele samenwerking met andere scholen."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg op school

2  Optimale ontwikkeling  Aangepast aan de onderwijsbehoeften  Structurele samenwerking met andere scholen

3 Ganse school verantwoordelijk  Directeur stimuleert en voorziet middelen  Klasleerkracht blijft spilfiguur  CLB  Ouders  Kind  Specifieke taken: Zorgcoördinator Zorgcoördinator Taakleraar Taakleraar

4 Zorg op verschillende niveaus  Preventieve algemene zorg  Extra aandacht en zorg  Speciale zorg op maat (leerstoornissen)  Schooloverstijgende zorg

5 Preventieve algemene zorg  Leerkracht: Krachtige leeromgeving Krachtige leeromgeving Overleg en samenwerking met team, zorgcoördinator, eventueel CLB, ouders Overleg en samenwerking met team, zorgcoördinator, eventueel CLB, ouders Goede basisaanpak Goede basisaanpak

6 Preventieve algemene zorg  Zorgcoördinator Helpt bij organisatie Helpt bij organisatie Zoekt naar methodes en methodieken Zoekt naar methodes en methodieken Zoekt naar verantwoorde materialen Zoekt naar verantwoorde materialen Coördineert en organiseert LVS Coördineert en organiseert LVS Organiseert klasbesprekingen Organiseert klasbesprekingen Contacten CLB Contacten CLB Oudergesprekken Oudergesprekken

7 Extra aandacht en zorg  Gericht naar verschillende problematieken  Zorg ondersteund door zorgcoördinator  Leerkracht geeft extra zorg Differentiëren Differentiëren Individuele instructie Individuele instructie Aangepaste materialen Aangepaste materialen Overleg met ouders Overleg met ouders

8 Extra aandacht en zorg  Zorgcoördinator Zoekt en ontwikkelt in overleg leerstoflijnen en differentiatiematerialen Zoekt en ontwikkelt in overleg leerstoflijnen en differentiatiematerialen Participeert eventueel in de klas Participeert eventueel in de klas  Taakleraar Participeert eventueel in de klas Participeert eventueel in de klas Geeft hulp in klein groepje Geeft hulp in klein groepje

9 Extra aandacht en zorg  CLB Eerste melding Eerste melding Zoekt mee naar aangepaste methodieken Zoekt mee naar aangepaste methodieken Geeft informatie Geeft informatie

10 Speciale zorg op maat (leerstoornissen)  Meer gerichte individuele aanpak  Verder onderzoek en analyse op school  Multidisciplinair overleg  Opstellen van een handelingsplan

11 Speciale zorg op maat (leerstoornissen)  Leerkracht Deelname aan overleg Deelname aan overleg Formulering van de hulpvraag Formulering van de hulpvraag Is betrokken bij het opstellen van het HP Is betrokken bij het opstellen van het HP Geeft speciale zorg in de klas Geeft speciale zorg in de klas Ondersteunt mee leerproces Ondersteunt mee leerproces  Taakleraar Ondersteunt mee leerproces Ondersteunt mee leerproces Stelt een HP op i.s.m. zorgcoördinator Stelt een HP op i.s.m. zorgcoördinator Geeft individuele hulp of hulp in kleine groep Geeft individuele hulp of hulp in kleine groep

12 Speciale zorg op maat (leerstoornissen)  Zorgcoördinator Helpt probleem analyseren Helpt probleem analyseren Organiseert overleg en maakt verslag Organiseert overleg en maakt verslag Stelt HP op in samenwerking met taakleraar Stelt HP op in samenwerking met taakleraar Volgt verdere vorderingen op Volgt verdere vorderingen op Overlegt met alle betrokkenen (leerkrachten, directie, ouders, kind, CLB, externen, …) Overlegt met alle betrokkenen (leerkrachten, directie, ouders, kind, CLB, externen, …)

13 Speciale zorg op maat (leerstoornissen)  CLB Verder onderzoek Verder onderzoek Neemt deel aan overleg Neemt deel aan overleg Stelt mee HP op Stelt mee HP op Contacten met externe diensten Contacten met externe diensten Informatie doorgeven Informatie doorgeven Gesprekken ouders Gesprekken ouders

14 Schooloverstijgende zorg  Aangepast leertraject  In samenwerking met alle betrokkenen  Beste ontwikkelingskansen

15 Extra aanbod en vraag  Spelling: werken met vorderingengroepen voor klas 2 tot en met klas 6  Klasoverschrijdend lezen 2 de klas  Klasoverschrijdend lezen 3 de klas  Hulp ouders  Groene leerkracht: de zorgcoördinator is ook de vertrouwenspersoon van de leerlingen van de school (problemen in de klas, ruzies helpen uitpraten, opvolgen pestgedrag, …)

16


Download ppt "Zorg op school.  Optimale ontwikkeling  Aangepast aan de onderwijsbehoeften  Structurele samenwerking met andere scholen."

Verwante presentaties


Ads door Google