De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recente evoluties inzake zorgzaam omgaan met kinderen Het ganse schoolteam werkt aan een zorgbeleid binnen een schooleigen context Gilbert Van Den Abbeele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recente evoluties inzake zorgzaam omgaan met kinderen Het ganse schoolteam werkt aan een zorgbeleid binnen een schooleigen context Gilbert Van Den Abbeele."— Transcript van de presentatie:

1 Recente evoluties inzake zorgzaam omgaan met kinderen Het ganse schoolteam werkt aan een zorgbeleid binnen een schooleigen context Gilbert Van Den Abbeele

2 Hoe recent is zorg? Zorg – Zorgcoördinatie – Zorgbeleid Aandacht voor zorgleerlingen – geïntegreerd deel van het beleid van een school

3 Werken aan zorgverbreding – oog hebben voor alle leerlingen Staat voor Werken aan de kwaliteitsverbetering van de school

4 Vlaams Parlement (2002) ‘Essentieel voor kwaliteitsvol onderwijs is het pedagogisch handelen af te stemmen op de diversiteit van de groep en de eigenheid van de kinderen.’

5 Gelijke Onderwijskansendecreet: 1. Optimale leer –en ontwikkelingskansen van alle leerlingen 2. Uitsluiting, segregatie en discriminatie vermijden 3. Sociale cohesie bevorderen

6 Drie delen in GOK – decreet: - recht op inschrijving - lokaal overleg (commissie leerlingenrechten) - geïntegreerd ondersteuningsaanbod (NT2; ICO; CEGO)

7 Zorgleerlingen – alle leerlingen WSNS Inclusief Onderwijs: opvangcapaciteit vergroten

8 Samenwerkingsverbanden - regulier - buitengewoon onderwijs

9 Zorgverbreding: - maatregelen en activiteiten - school –en groepsniveau - intensieve zorg - alle leerlingen - extra aandacht leerlingen specifieke pedag. didact. noden - binnen de school te bepalen tijd om doelen te bereiken

10 Adaptief onderwijs: Kinderen verschillende opvoedingsvragen

11 Adaptief onderwijs en de valkuil van het ‘kindvolgend onderwijs’ Sociaal en Cultureel Planbureau Nederland: Minderhedenrapport 2001 ‘Vooral kansarme leerlingen de dupe van het kindvolgend ontplooiingsmodel’

12 Interactief onderwijs: uitdagend onderwijs Interactieve omgeving: pedagogisch klimaat en onderwijsleersituatie Samen: een krachtige leeromgeving

13 Borkhorst: interactief onderwijs: Niet enkel: rekening houden met… Maar ook: oog voor het ontwikkelingsgerichte, de doelen, de actieve participatie,…

14 Basis: veilige omgeving met - wederzijds respect, - vertrouwen en geloven in leerlingen,…

15 nNed: Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek: Dr. P. Jungbluth (senior-onderzoeker Universiteit Nijmegen): ‘De Ongelijke basisschool’ ‘…dat leerkrachten vooral bij kansarme leerlingen het niveau van het onderwijsaanbod sterk laten zakken en zo de feitelijke ongelijkheid in presentaties bevorderen’

16 ‘Kinderen meteen actieve en gemotiveerde leerhouding’ competentie – zelfstandigheid – positief zelfbeeld klassenmanagement – instructie - relatie

17 Kwaliteitsconcept: O D’s en E T’s brede vorming, actief leren, leef –en belevingswereld van kinderen, gelijke kansen creëren

18 Zorgcoördinator (intern begeleider) – belangrijk participant in het zorgbeleid Beleid – SWP - schoolcultuur

19 Decreet basisonderwijs art. 47 met betrekking tot het SWP: ‘de voorzieningen in het gewoon onderwijs voor leerlingen met een handicap of die leerbedreigd zijn, inclusief de samenwerkingsverbanden met andere scholen van gewoon en/of buitengewoon onderwijs’

20 Het GOK-decreet: beleid met repercussies op drie terreinen: - de zorg op het niveau van de school en de scholengemeenschap; - het ondersteunen van leraren; - leerlingen begeleiden

21 Functieomschrijving en afbakening van het takenpakket binnen de concrete school;

22 Samenwerken met GOK-leraren, taakleraren, directie, externe begeleiders,… Samenwerken met en ondersteunen van de groepsleraren - collegiale coaching

23 VLOR: jaarverslag 2002 – 2003: ‘De raad beschouwt het zorgbeleid in de eerste plaats als een onderwijsopdracht’ en verder ‘Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, zullen de verantwoordelijke(-n) voor de zorgcoördinatie en de groepsleraar hun deskundigheid samenleggen’

24 Verantwoordelijken voor het ‘zorgbeleid’: Hooggemotiveerde collega’s met een complex takenpakket Kartrekkers van de vernieuwingen rond zorg op school  Jean Pierre Verhaeghe – Meer gelijke kansen dankzij zorg?


Download ppt "Recente evoluties inzake zorgzaam omgaan met kinderen Het ganse schoolteam werkt aan een zorgbeleid binnen een schooleigen context Gilbert Van Den Abbeele."

Verwante presentaties


Ads door Google