De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reflecteren over het zorgbeleid van de school

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reflecteren over het zorgbeleid van de school"— Transcript van de presentatie:

1 Reflecteren over het zorgbeleid van de school
Pedicos 24 januari 2014 Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

2 Handelingsgericht werken (pag. 21 – 24)
De leerKRACHT doet er toe onderwijs - en ondersteunings- behoeften afstemming en wisselwerking positieve aspecten constructieve samenwerking doelgericht systematisch transparant Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

3 Continuüm van zorg op school
zorgvisie fase 0 brede basiszorg fase 1 verhoogde zorg zorgvisie fase 2 zorgvisie uitbreiding van zorg overstap naar school op maat fase 3 een zorgcontinuüm continu werken op een zorgzame wijze aan de ontwikkelingskansen van alle kinderen. Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

4 fase 0 Brede basiszorg (pag. 28 – 35)
positief, veilig en rijk leerklimaat betekenisvol leren rijke ondersteuning en interactie 1. krachtige leeromgeving 2. afstemmen op de behoeften van de leerling 3. betrokkenheid: samen school maken Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

5 Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

6 Leraar doorslaggevend
33% Het effect dat een school heeft op leerlingen wordt voor een deel bepaald door zaken die op schoolniveau geregeld kunnen worden: 33% Het grootste deel van het effect wordt bepaald door het vakmanschap van de leraar: 67% school e ffect 67% leraar Bron: What Works in Schools, R.J. Marzano ASCD 2003

7 3.2 fase 0 Brede basiszorg (pag. 35 – 50)
1. krachtige leeromgeving breed kijken, opvolgen, evalueren en rapporteren spontane signalering, leerkracht als eerstelijnshulp het leerlingendossier differentiatie, organisatie van differentiatie de lat hoog voor iedereen 2 afstemmen op de behoeften van de leerling 3. betrokkenheid samen school maken Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

8 fase 0 Brede basiszorg Afstemmen op de behoeften van de leerling
Differentiatie : rekening houden met diversiteit basishouding : zo veel mogelijk kinderen, zo ver mogelijk brengen in hun ontwikkeling positief en planmatig omgaan met verschillen tussen kinderen met het oog op het grootst mogelijke leerrendement voor elk (individueel) kind. zone van de naaste ontwikkeling fundamenteel respect voor de verscheidenheid: in aanpakstrategieën, verschillende leerstijlen, verschillende leer- en ontwikkelingsbehoeften, verschillende ondersteuning het onderwijsaanbod bij de kinderen brengen via ondersteuning de moeilijkheidsgraad van het aanbod of de taak of de motivatie en het zelfvertrouwen bespelen zinvolheid van de opdracht en de veiligheid van het leerklimaat Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

9 fase 0 Brede basiszorg Afstemmen op de behoeften van de leerling
Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

10 fase 0. Brede basiszorg Afstemmen op de behoeften van de leerling (blz
DIVERSITEIT NOODZAAKT DIFFERENTIATIE Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

11 fase 0 Brede basiszorg Afstemmen op de behoeften van de leerling
soorten differentiatie natuurlijke differentiatie differentiatie in de ondersteuning taakdifferentiatie tempodifferentiatie keuzedifferentiatie organisatie van de differentiatie flexibele klasorganisatie team-teaching heterogene groepen homogene groepen Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

12 fase 0 Brede basiszorg ( pag. 50 – 57)
krachtige leeromgeving afstemmen op de behoeften van de leerling betrokkenheid: samen school maken overleg met leerlingen, betrokkenheid van de ouders overleg over leerlingen, samenwerking met CLB professionele leergemeenschap leerkracht gesteund en gecoacht door zorgteam Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

13 De leerkracht gesteund en gecoacht door de directeur en het zorgteam
Hulpzinnen om hem/haar hierbij te helpen : Ik heb nood aan … Kennis van … Vaardigheden om … Ondersteuning tijdens … Materialen waarmee … Collega’s die … Meer handen in de klas … Kristien Coppens en Tiny D'Hollander

14 Documenten om je schooleigen zorgvisie te actualiseren
De zorgspiegel (vad. blz.104) Leerkrachtvaardigheden (vad. blz 111) Groeipad in zorg (vad. blz. 125) D Kristien Coppens en Tiny D'Hollander


Download ppt "Reflecteren over het zorgbeleid van de school"

Verwante presentaties


Ads door Google