De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Juf Leonie Juf Geanique.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Juf Leonie Juf Geanique."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Juf Leonie Juf Geanique

2 Programma Jaaroverzicht Voortgezet onderwijs Vragen
Uitleg over Coach 4 you door Mevrouw Brenninkmeijer.

3 Jaaroverzicht November: Informatieavond Kamerlingh Onnes (door meerdere scholen) 10 t/m 14 november: Proefcito 24 november t/m 4 december: Voorlopig advies-gesprekken NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) Januari/februari: Open dagen VO 3 februari t/m 5 februari: Citotoets Vanaf 9 maart: Schoolkeuze- adviesgesprek > definitief! Vóór 1 april :inschrijven!!!!!!(ouders) bij school voor VO

4 Procedure Proefcito Voorlopig advies Echte cito Definitief advies
Schoolkeuze & inschrijving Formulier richting VO Toelatingsbeslissing door VO Bij afwijzing contact met leerkracht en ouders Bij toelating: uitnodiging kennismaking

5 Uitleg gesprekken Voorlopig advies-gesprek:
Dit advies is gebaseerd op werkhouding, leerlingvolgsysteem (gr. 1 t/m 8) en methodegebonden toetsen. Ook wordt er gekeken waar nog aan gewerkt dient te worden n.a.v. dit voorlopige advies. Het advies is voorlopig en kan nog in de loop van het jaar nog veranderen Advies- en schoolkeuzegesprek: Dit gesprek is naar aanleiding van de cito-uitslag. De leerkracht heeft daarbij een formulier ingevuld over de leerling (toetsen, sociaal- emotionele vorming en werkhouding, gedrag, etc) Tijdens het gesprek ondertekent de ouder het formulier en zal het naar de school voor Voortgezet Onderwijs worden gestuurd.

6 Aandachtspunten Een goede werkhouding: -concentratie werktempo netheid
nauwkeurigheid zelfstandigheid doorzettingsvermogen samenwerking met klasgenoten en leerkracht.

7

8 Citoscores Ondergrenzen voor toelaatbaarheid:
<512 Praktijkonderwijs <518 LWOO 518 VMBO basis beroepsgerichte leerweg 524 VMBO kader beroepsgerichte leerweg 528 VMBO theoretische leerweg 537 HAVO 543 VWO/ Gymnasium

9 VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg (BBL)
-Veel aandacht voor praktijk. -Algemene vakken + beroepsgerichte vakken. -Nadruk op praktijk. -Doorstroom naar Basisberoeps opleidingen in het vervolgonderwijs. -MBO niveau 2 (praktijk gerichte vervolgopleiding) Kader Beroepsgerichte leerweg (KBL) -Combinatie theorie en praktijk. -Algemene vakken + beroepsgerichte vakken. Moeilijker dan bij BBL. -Doorstromen naar opleiding voor middenkaderfunctie.

10 Theoretische leerweg (TL)
-Iets moeilijker dan de MAVO van eerder. -Meer algemene leervakken. -Alle vakken volg je op het hoogste (VMBO) niveau. -Doorstroom naar MBO-niveau 3 of 4

11 VMBO-sectoren Techniek:
bouw/ elektro/ installatie/ metaal/ voertuigen/grafisch Zorg& welzijn: verzorging/ uiterlijke verzorging Economie: administratie/ handel & verkoop/ consumptie(bakker, kok)/ mode en kleding Landbouw: bloemschikken/ groenvoorziening/ plantenteelt/ dierenverzorger. VMBO-sectoren

12

13 LWOO Leerweg Ondersteunend Onderwijs VMBO + extra ondersteuning, dus:
bbl+lwoo kbl+ lwoo tl+ lwoo Het is een potje voor extra begeleiding. Bedoeld voor: kinderen die moeite hebben met leren of extra aandacht nodig hebben.

14 HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 5 jaar
Tempo en niveau ligt hoger dan op het VMBO Veel zelfstandig werken Veel lezen en schrijven Veel huiswerk 15 vakken uit de basisvorming Doorstroom: VWO (instroom 5e jaar) HBO (doorleren voor beroep) MBO (doorleren voor beroep) Werken & leren

15 VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 6 jaar
Veel zelfstandig werken Veel lezen en schrijven Veel huiswerk VWO: Atheneum/ Gymnasium (atheneum + klassieke talen) Doorstroom HBO Universiteit

16 Profielen HAVO en VWO Cultuur en maatschappij
leerkracht/ fotograaf/ bibliothecaris Economie en maatschappij zakenleven: bank/ hotel directeur/ secretaresse Natuur en gezondheid verpleger/ laborant/ arts/ milieu Natuur en techniek aannemer/ pc-specialist/ architect

17 Nog belangrijk: Ga samen met uw kind naar de open dagen, zodat u goed kunt zien op welke school uw kind zich prettig voelt. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd langskomen bij de groepsleerkracht.

18 Bedankt voor jullie komst


Download ppt "WELKOM Juf Leonie Juf Geanique."

Verwante presentaties


Ads door Google