De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgstructuur Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgstructuur Stedelijk Gymnasium Nijmegen"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgstructuur Stedelijk Gymnasium Nijmegen

2 Jaarlaag-coördinator Zorg-coördinator
vakdocenten mentor: algemene begeleiding ouders conrector leerling-begeleiding Jaarlaag-coördinator Zorg-coördinator CVI: aanvraag LGF PCL Individuele begeleiding - orthopedagoog - steunles - huiswerkklas - jonge leerlingen - verbreding - Popbegeleiding - Topgroep - Topsport - MRT - faalangstreductie- training - cursus sociale vaardigheden - CUMI intern ZAT extern ZAT externe organisaties: - maatschappelijk werk - sociaal verpleegkundige - schoolarts - bureau jeugdzorg - leerplichtambtenaar - REC’s - SWV VO - vertrouwenscommissie / klachtencommissie interne begeleiding: - volgen zorglln - bespreken potentiële zorglln - evalueren HP LGF-lln

3 Route bij signaleren van benodigde zorg:
vakdocenten nemen contact op met de mentor mentor neemt contact op met de ouders mentor bespreekt zijn zorgen met de jaarlaagcoördinator jaarlaagcoördinator en mentor zetten interne begeleiding in gang jaarlaagcoördinator kan leerling inbrengen in intern Zorg Advies Team (intern ZAT); mentor kan dit ook binnen intern ZAT wordt bekeken of er nog een intern begeleidingstraject mogelijk is; zo niet dan verwijzing naar extern ZAT (er wordt schriftelijke toestemming van ouders gevraagd) zorgcoördinator brengt leerling in in extern ZAT en er wordt naar externe deskundigen verwezen

4 Interne begeleiding kan zijn verwijzing naar:
steunles (extra uitleg wiskunde, klassieke talen) orthopedagoog (bij studieproblemen, dyslexievraag) faalangstreductietraining sovatraining (er wordt een vergoeding aan ouders gevraagd)

5 Externe begeleiding kan zijn verwijzing naar:
sovatraining (wordt een vergoeding aan ouders voor gevraagd) schoolverpleegkundige (ziet ‘sowieso’ alle tweedeklassers elk jaar) schoolarts maatschappelijk werker (spreekuur maandagmiddag op school) bureau jeugdzorg (vertegenwoordiger in extern ZAT)

6 Aanvraag rugzak of zorgbudget:
Mocht er bij een leerling een diagnose gesteld worden, kan school proberen een extra budget aan te vragen om meer individuele begeleiding door een leerkracht mogelijk te maken (zorgbudget) Of Er kan door ouders een rugzak worden aangevraagd. Bij lichamelijke klachten: bij cluster-3 (Rec Rivierenland) Bij gedragsproblemen: bij cluster-4 (Rec Vierland) Toekenning van een rugzak is tevens erg afhankelijk van de handelingsverlegenheid van de school: zijn er op school nauwelijks problemen dan wordt geen rugzak toegekend.

7 Jaarlaag-coördinator Zorg-coördinator
vakdocenten mentor: algemene begeleiding ouders conrector leerling-begeleiding Jaarlaag-coördinator Zorg-coördinator CVI: aanvraag LGF PCL Individuele begeleiding - orthopedagoog - steunles - huiswerkklas - jonge leerlingen - verbreding - Popbegeleiding - Topgroep - Topsport - MRT - faalangstreductie- training - cursus sociale vaardigheden - CUMI intern ZAT extern ZAT externe organisaties: - maatschappelijk werk - sociaal verpleegkundige - schoolarts - bureau jeugdzorg - leerplichtambtenaar - REC’s - SWV VO - vertrouwenscommissie / klachtencommissie interne begeleiding: - volgen zorglln - bespreken potentiële zorglln - evalueren HP LGF-lln


Download ppt "Zorgstructuur Stedelijk Gymnasium Nijmegen"

Verwante presentaties


Ads door Google