De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Matthieu Roozen Carie van der Kruijs Irmgard Heijmans

Verwante presentaties


Presentatie over: "Matthieu Roozen Carie van der Kruijs Irmgard Heijmans"— Transcript van de presentatie:

1 Matthieu Roozen Carie van der Kruijs Irmgard Heijmans
Opleiden in school Matthieu Roozen Carie van der Kruijs Irmgard Heijmans

2 De Zwengel School voor SO en VSO in Vught en Veldhoven
Verbonden aan kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof Een kind een plan, verantwoordelijkheid voor het onderwijs bij de Zwengel, de eindverantwoordelijkheid voor het totale plan ligt bij Herlaarhof Leerlingen van 3 t/m 20 jaar Kerntaak: onderwijs geven aan leerlingen met onderwijsbeperkingen in relatie tot (of een vermoeden van) een psychiatrische problematiek. Geen verblijfschool

3 September 2005 Ingeschreven project Opleiden in school (v)so Doel:
Het opzetten van een infrastructuur voor het begeleiden en professionaliseren van stagiaires, nieuw en zittend personeel. Dit wordt opgezet, uitgeprobeerd en geborgen.

4 Augustus 2006 Projectgroep geformeerd Rosa Hessing, KPC Groep
Matthieu Roozen, IB- er en leerkracht Carie van der Kruis, leerkracht en stagecoördinator Vught Irmgard Heijmans, locatiedirecteur Veldhoven

5 Wat is een infrastructuur voor opleiden op de werkplek
Wat is een infrastructuur voor opleiden op de werkplek? Wat is dan beschreven en uitgewerkt? Moet formeel document worden, met regels en afspraken Taakomschrijvingen Taakbeleid Verantwoordelijkheden IPB Doelen Relatie met opleidingen Hoeveel tijd en ruimte de school creëert om de infrastructuur te evalueren en bij te stellen

6 Toegevoegde waarde? Professionalisering: stagiaires, nieuw, zittend
Begeleiders competenties Moet een werkbaar, formeel, een document “in ontwikkeling” worden!

7 Doel: op hoger niveau tillen
Visie stagiaires (evt. aankomend personeel) Nieuwe inzichten Bewust leren handelen, leren van elkaar, leerproces kunnen volgen, gesprekken, goede relatie opleidingen. Leren reflecteren Etc.

8 Visie nieuw personeel Kennis maken school, kinderen, en systemen
Samenwerken andere instellingen Begeleiding op maat Intervisie teamleden Verlicht takenpakket eerste jaar Maatjesprincipe Bijeenkomst introductie nieuwe leerkracht, 8x per jaar Expertise naar boven halen Leren reflecteren op eigen handelen, o.a. door SVIB Ruimte krijgen voor professionalisering Leren af te bakenen

9 Visie zittend personeel
Zorg voor elkaar Voorbeeldrol Cultuur gericht op nauwe samenwerking Uitdaging blijven bieden Meer verantwoordelijkheden geven Gesprekkencyclus Studiedagen verplicht Themadagen alternerend ingedeeld Delen van kennis/kunde Wensen uiten: besluit directie Op alle niveaus organisatie (onderwijsassistent, IB, etc)

10 Aan de slag!!! Infrastructuur stagiaires, nieuwe, zittende leerkrachten Bekwaamheidseisen voor leraren DVD: 7 competenties Opleidingen: competenties opgevraagd Pabo Pedagogiek SPW

11 Waar staan we nu… Beschrijven infrastructuur
Wat wordt er aangeboden voor welk type personeel Wie zijn daar bij betrokken Omschrijving competentieprofielen Beschrijving leerroutes stagiaires

12 Einde van het schooljaar
Opleveren project directie Schooljaar Integraal personeelbeleidsplan aanpassen Opleiding (coachingsvaardigheden) voor mentor van stagiaires, nieuw en zittend personeel (voor het hele team).

13 Dank voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "Matthieu Roozen Carie van der Kruijs Irmgard Heijmans"

Verwante presentaties


Ads door Google