De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleidingsinfrastructuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleidingsinfrastructuur"— Transcript van de presentatie:

1 Opleidingsinfrastructuur
Rosa Hessing e.a. Carie v.d. Kruijs, Matthieu Roozen en Irmgard Heijmans Opleidingsinfrastructuur

2 Inhoud van de infrastructuur
Visie over opleiden van nieuw, aankomend en zittend personeel Omschrijving van Wie waar bij betrokken is als het gaat om opleiden en professionaliseren Bekwaamheid van personeel in kaart en in kaart houden Beschrijving van alle professionaliserings- en opleidingsactiviteiten: professionaliseringsplan Relaties met andere opleidingen, instellingen

3 1 Visie op opleiden in school
Wat is voor jouw school / bestuur Opleiden in school Waar staan jullie nu Waar wil je naar toe groeien Doelstellingen SMART-geformuleerd

4

5

6 4 typen scholen met werkplekleren

7 2 Wie is waar bij betrokken
Wat zijn de rollen en taken van iedereen: Intern: mentoren, opleider in school, intern begeleider, directeur, leraar (nieuw, zittend), student Extern: studieloopbaanbelegeleider, opleiding Wie is waarvoor verantwoordelijk Begeleiding Beoordeling Functioneringsgesprek

8

9 3 Bekwaamheden van personeel
Zicht op competenties (aangepast) Bekwaamheidsdossier Lerarenportfolio Ontwikkelen van bekwaamheden Educatieve vierhoek

10

11 Educatieve vierhoek Scholen zijn altijd in ontwikkeling, alle betrokkenen bekijken de ontwikkeling vanuit hun eigen perspectief: leerkracht, student, opleiding, schoolleider, beleidsmaker Beroepscontext /taken Lerende HRM, IPB, POP Leerbronnen/arrangementen Bekwaamheidseisen, wet BIO, bekwaamheidsdossiers

12 4 Professionaliseringsplan
Ontwikkelingen van de organisatie Ontwikkelingen van elk personeelslid Koppeling van organisatie-ontwikkelingen aan persoonlijke opleidingen

13 5 relatie met opleidingen en instellingen
Met welke opleidingen / instellingen wordt samen gewerkt? Hoe zie die samenwerking eruit? Is er een samenwerkingsovereenkomst? NAW-gegevens

14 6 Evaluatie en bijstellen
Voor wie is het plan, bij wie is het bekend en waar wordt het bewaard? Wanneer en hoe vindt de bijstelling van dit plan plaats: elk jaar, wie doet dat? Hoe vindt de evaluatie plaats: checken van doelstellingen en volledigheid van het plan. Meten is weten


Download ppt "Opleidingsinfrastructuur"

Verwante presentaties


Ads door Google