De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool
Velon conferentie “Kennis maken” 31 maart 2008 Miranda Timmermans Bas van Lanen Ruud Klarus

2 Onderzoeksvraag Wat is de eigen kwaliteit van de opleidingsschool?
Deze hoofdvraag is opgedeeld in vier deelvragen: Wat zijn de kwaliteitskenmerken van de opleidingsschool? In welke mate worden deze kenmerken gezien als wenselijk voor de eigen ideale opleidingsschool? In welke mate worden deze kenmerken ervaren als feitelijk aanwezig op de eigen opleidingsschool? Wat zijn mogelijk kritische kenmerken die het verschil in kwaliteit van de opleidingsschool bepalen? Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

3 Beeld beroepspraktijk: Validering en terugkoppeling
Onderzoeksopzet Theoriebeeld: Literatuurstudie Tussenopbrengst: Lijst met 32 kwaliteitskenmerken De onderzoeksaanpak Beeld beroepspraktijk: 16 Groepsinterviews 69 respondenten Geoperationaliseerd Uitkomsten per school(locatie) Welk belang geven betrokkenen in de school aan de kwaliteitskenmerken van de eigen opleidingsschool? Gewenste situatie In welke mate vinden betrokkenen dat de kwaliteitskenmerken van de eigen opleidingsschool in de schoolpraktijk aanwezig zijn? situatie Huidige Vragenlijst gebaseerd op de 32 kenmerken (afname april 2008) Welke kwaliteitskenmerken op de eigen opleidingsschool verdienen extra aandacht in de toekomst? Discrepantie Onderzoeksbrede uitkomsten Zijn er grote verschillen t.a.v. de bovenstaande vragen wat betreft de scholen en de scholengroepen? Benchmarking Validering en terugkoppeling o.a. door resonansgroepen, onderzoeksgroep, feedback interne en externe betrokkenen, afname vragenlijst enz. Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

4 Wat is kwaliteit? studenten school x school y leraren
04/04/2017 Wat is kwaliteit? Absolute kwaliteit Statisch Bepaald aantal kenmerken dominant Bepaald door de producenten Vaste normen Kwaliteitsdienst beslist Relatieve kwaliteit Dynamisch Vele aspecten spelen mee Bepaald door de gebruikers Veranderende en stijgende kwaliteitseisen Iedereen draagt bij tot kwaliteit (zaak van iedereen) studenten school x school y leraren Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

5 leren van leraren in opleiding
Het model (theorie) leren van leraren in opleiding leren van leraren leren van leerlingen Leren van leerlingen Alles wat de school doet en wat er in de school aanwezig is met betrekking tot het verzorgen van onderwijs aan leerlingen (primaire proces) en ingezet wordt in het kader van opleiden van toekomstige leraren. Het leren van leraren Alles wat de school doet en wat er in de school aanwezig is met betrekking tot het op peil houden en verder ontwikkelen van de kwaliteit van haar zittend (reeds gekwalificeerd) personeel. Het leren van leraren in opleiding Alles wat de school doet en wat er in de school aanwezig is met betrekking tot het opleiden van toekomstige leraren. Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

6 Wat noemt de beroepspraktijk?
Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

7 De kwaliteitskenmerken
Meest genoemde kenmerken Opvallend weinig genoemde kenmerken in de categorie ‘leren van leraren in opleiding’ Kenmerken later toegevoegd op basis van literatuur Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

8 Zelfanalyse-instrument
Vanuit de kenmerkenlijst is een conceptvragenlijst ontwikkeld  Deze is voorgelegd aan de resonansgroepen, externe deskundigen en de onderzoeksgroep van De Basis. De vragenlijst wordt ingevuld door:  Directeur  Leraar  Opleiders in de school  SLB-er  Mentor  Student Doel: Vergelijking tussen dat wat men belangrijk vindt t.a.v. het opleiden in de school (gewenste situatie) en dat wat er gebeurt op school (feitelijke situatie) Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

9 Contact? Miranda Timmermans Miranda.Timmermans@han.nl
Bas van Lanen Ruud Klarus


Download ppt "Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool"

Verwante presentaties


Ads door Google