De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiden in school Deskundigheid ontwikkelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiden in school Deskundigheid ontwikkelen"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiden in school Deskundigheid ontwikkelen
Matthieu Roozen IB-er en Leerkracht

2 De Zwengel School voor SO en VSO in Vught en Veldhoven
Verbonden aan kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof Een kind een plan, verantwoordelijkheid voor het onderwijs bij de Zwengel, de eindverantwoordelijkheid voor het totale plan ligt bij Herlaarhof Leerlingen van 3 t/m 20 jaar Kerntaak: onderwijs geven aan leerlingen met onderwijsbeperkingen in relatie tot (of een vermoeden van) een psychiatrische problematiek. Geen verblijfschool

3 Opleiden in school Wat is deskundigheid?

4 Situatie deskundigheid april 2007
Werken vanuit behandelcontext met Behandelplan als basis Psychopathologie Classificatiemodel Fasenmodel Individuele Handelingsplannen Basiscommunicatie Adaptief onderwijs Teacch Instructietafel/Circuitmodel Competentiegericht werken

5 Hoe deskundigheid bevorderen?
Introductie nieuwe leerkrachten Cursus Psychopathologie Scholing Classificatiemodel/Fasenmodel Begeleidingsbesprekingen Individuele leerlingenbesprekingen Individuele leerkrachtbegeleiding SVIB

6 Hoe deskundigheid bevorderen?
Themabijeenkomsten Begeleide Intervisie Werkgroepen Teamvergaderingen (Groot en klein team) Studiedagen POP-gesprekken (Kern)Reflectie Scholing team (Samen of individueel)

7 Deskundigheid bevorderen!
Planmatig Doelgericht Samenwerking binnen school, maar ook met de poli-/dag kliniek

8 In de praktijk: Hoe richten jullie scholen zich op deskundigheidsbevordering?

9 Twee voorbeelden: SVIB Begeleide Intervisie (Kern)reflectie

10 SVIB op de Zwengel September 2004 Januari 2005 – april 2006
Uitbreiden van de begeleidingsmogelijkheden Opleiding twee IB-ers Januari 2005 – april 2006 Start projectgroep Doelen: Toegevoegde waarde onderzoeken SVIB Praktische toepassingsmogelijkheden van SVIB in kaart brengen

11 April 2006 Presentatieplan SVIB gepresenteerd aan directie
SVIB meerwaarde begeleiding Kader om naar wederzijdse afstemming te kijken. Inzicht interactie, didactiek en klassenmanagement. Beelden geven veel inzicht. Versterkt de gevoelens van de relatie, competentie en autonomie van de leerkracht en het kind.

12 Implementatieplan 2006 - 2007 Doel: kennismaking SVIB - team
Vught 6 dagen uitgeroosterd Veldhoven 5 dagen uitgeroosterd Elke klas krijgt de gelegenheid voor een SVIB traject Nieuwe leerkrachten/ assistenten krijgen gelegenheid SVIB traject

13 Implementatieplan 2006 - 2007 Aansluiten vakvereniging SVIB
Studiedagen beroepsvereniging SVIB Intervisie SVIB 5 “tussen” evaluaties projectgroep

14 SVIB in het kort: VHT (Video Home Training)
VIB (Video Interactie Begeleiding) SVIB (School Video Interactie Begeleiding) Doel: Komen tot goed contact/goede afstemming.

15 Handelen afhankelijk van:
Het kind of de groep met zijn basisbehoeften (relatie/competentie/autonomie) De mogelijkheden van de leerkracht De context

16 SVIB Basiscommunicatie Klassenmanagement Didactiek/instructie

17 Basiscommunicatie Initiatief volgen Ontvangstbevestiging
Instemmend benoemen Beurtverdeling Leiding geven (Info uitgewerkt in folder. Leerkrachten ontvangen die bij aanvang van een traject.)

18 Klassenmanagement Hoe organiseer je de klas? Wie zit waar?
Waar liggen welke spullen? Wat zijn de school/klassenafspraken? Etc.

19 Didactiek/instructie
Welke methode wordt er gebruikt? Is er differentiatie in niveau en tempo? Is er een duidelijke opbouw in de les? Etc.

20 Hoe kijken we vanuit SVIB naar beelden?
Micro-analyse: klein kijken Gaat uit van positieve interactiemomenten

21 Samen kijken! Korte oefening m.b.t. kijken naar een beeld.

22 Het begeleidingstraject
Intake gesprek Opname Feedback gesprek Vervolgopname Afronding

23 Intake gesprek Werkwijze SVIB wordt toegelicht (privacy) Vraagstelling
Wat wordt er gefilmd? Wanneer wordt er gefilmd? Afspraak feedback gesprek

24 Opname Hoe worden de leerlingen voorbereid?
Wat te doen met leerlingen waarvoor geen toestemming is voor opnames? Zo onopvallend mogelijk Korte opnames Leerlingen zelf ook terug laten kijken i.o.m. de leerkracht

25 Feedback gesprek SVIB-er en leerkracht bekijken afzonderlijk de beelden (al dan niet met een kijkopdracht.) D.m.v. interactieanalyse (micro-analyse) komen tot werkpunten. Bespreking is altijd gerelateerd aan de vraagstelling.

26 Cyclus opname – feedbackgesprek
Afhankelijk van de vraagstelling kan dit variëren (2-4 keer) Schriftelijke neerslag van werkpunten door SVIB-er

27 Afronding Afrondend gesprek
Effecten verwerken in de reguliere verslaglegging door de leerkracht Verslag over verloop door SVIB-er, voor eigen gebruik leerkracht Korte evaluatie leerkracht

28 Toepassingsmogelijkheden
Hulpvragen rondom individuele leerlingen (interactie, klassenmanagement, didactiek) Hulpvragen rondom de groep (interactie, klassenmanagement, didactiek) Leerkrachtbegeleiding, denk aan:beginnende leerkrachten, professionalisering Onderwijsvernieuwing: invoering nieuwe methodes, werkwijzen

29 Vervolg Begeleide intervisie: het samen bekijken en analyseren van beelden Leerlingbegeleiding: opnames worden samen met de leerling bekeken om van te leren

30 SVIB Vragen en/of opmerkingen?

31 SVIB “Door te blijven leren over wat je ziet, zie je steeds meer en waardeer je meer wat je ziet”

32 Begeleide intervisie Intake Wat & Hoe ? (Vb. Omgaan met ouders)
Opname, observatie, onderzoek Intervisie Evaluatie

33 Begeleide intervisie Samenwerkend leren; je open stellen en samen ontdekken De grondhouding is gelijkwaardigheid Het probleemoplossend vermogen wordt gestimuleerd De eigenaar van de vraag HEEFT & GEEFT het antwoord

34 Begeleide intervisie I. De vraag 1. informatie over de situatie
2. de vraag formuleren 3. verhelderingsvragen stellen II. Het beeld 4. zicht op de situatie 5. individueel indruk formuleren 6. uitwisseling III. De micro-analyse 7. micro-analyse interactiepatronen & basiscommunicatie betekenis verlenen IV. Alternatieven alternatieven verzamelen 10. concrete voornemens V. Reflectie 11. reflectie

35 (Kern)reflectie Zicht op kernkwaliteiten en kracht
De lift (Denken/Voelen/Willen) Komen tot flow Van omgeving naar betrokkenheid Van probleem naar ideaal

36 Afsluiting In drietallen kan vanuit de basis-elmenten van Kernreflectie besproken worden, hoe idealen eruit kunnen zien m.b.t. bevorderen deskundigheid en reflectie binnen de eigen school. Tip: Neem de kracht van het eigen onderwijs en de kernkwaliteiten van de medewerkers als uitgangspunt. (Duur 5 minuten)

37 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Opleiden in school Deskundigheid ontwikkelen"

Verwante presentaties


Ads door Google