De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitdagingen voor een divers personeelsbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitdagingen voor een divers personeelsbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Uitdagingen voor een divers personeelsbeleid
Dr. Martha Meerman, lector gHRM/ HvA/ DEM

2 Overzicht Historische introductie Instroom en uitstroom van personeel De professionele Hbo docent Intermezzo over de dagelijkse onderwijspraktijk Diversiteitsbeleid Conclusie

3 Historische en Persoonlijke introductie
: Gebroken Wit : Wetgeving : Kruispuntdenken en diversiteit / identiteit / alteriteit 2004-…. : Gedifferentieerd HRM: Omgaan met verschil op de werkvloer vanuit een management perspectief: de Businesscase. 2010-….: Professionalisering van docenten vanuit perspectief van goed onderwijs

4 In- en uitstroom van personeel in het hbo
Ideologische doelstelling (-2001) wetgeving (-2004) business case geldt ook voor het onderwijs Opleiden in de multiculturele samenleving (2006) zeer weinig medewerkers uit etnische minderheidsgroepen geen kennis en ervaring diversiteitsbeleid, alleen in randstad professionalisering in de kinderschoenen goede praktijken Arbeidsmarktmonitor 2009 Lichte verkleuring, feminisering, lager opl.niveau, verjonging Redenen uitstroom: aansturing en gebrek aan autonomie en verantwoordelijkheid Huidige discussie: de Hbo docent als professional

5 De professionele Hbo docent
De onderzoeker, de didacticus en de praktijkwerker: de professional houdt zich bezig met de multiculturele samenleving Autonomie en verantwoordelijkheid: professionele ruimte Opvattingen over de goede docent in de multiculturele samenleving: professionaliteit Professionalisering: bekwamen in het vak leidt tot specialisering en diversiteit

6 Intermezzo: de dagelijkse onderwijspraktijk in Amsterdam (lectoraat gHRM 2009)
Omgangsvormen segregatie in individuele contacten, werkgroepen en teams, niet-westerse docent als rolmodel voor studenten en soms voor docent, multiculturele-netwerken op basis van opvattingen van docenten Curriculum persoonlijke begeleiding versus massacolleges, specifieke vakken gericht op cultuur, het multiculturele beroepenveld als uitgangspunt, bijspijkeren van achterstanden Bijzondere (cultuur gebonden) gebeurtenissen religieuze gebeurtenissen, hoofddoekjes in openbare ruimten, agressie

7 Intermezzo: dilemma's die docenten tegenkomen (Lectoraat gHRM 2009)
Als rekening wordt gehouden met verschillen in achtergrond, worden studenten te weinig voorbereid op de harde beroepspraktijk, maar als alle studenten hetzelfde behandeld worden, steken 'allochtone' studenten minder op en vallen ze uiteindelijk toch uit de boot. Studenten zijn geneigd hun eigen leeromgeving in te richten met ’eigen kennissen’, echter een optimale leeromgeving vraagt openstaan voor nieuwe kennissen. Als je uitgaat van verschillen in culturen dan ga je snel stigmatiseren, maar als je ieder individu weer als anders ziet dan verlies je de greep op de verhoudingen.

8 Conclusies van het onderzoek een ontwikkeling in kleur
Beleidskaders staan los van de ervaringen op de werkvloer Ervaringen op de werkvloer dringen niet door tot de beleidskaders Diversiteit op de werkvloer vraagt expliciete aandacht in het formeel overleg voor de dilemma’s die docenten tegen komen

9 Een divers personeelsbeleid, een uitdaging voor de toekomst
Goed personeelsbeleid is gedifferentieerd Professionalisering: Specialisering Erkenning van de allochtone docent als rolmodel voor docenten en studenten Leren in divers samengestelde teams

10 Een divers personeelsbeleid, een uitdaging voor de toekomst
Gebruik maken van verschillende netwerken Instroom van personeel Verschillende manieren van leren Nieuwe inhoud van het onderwijs (ECHO) Monitoren van p-bestand Loopbaanontwikkeling (phd, hoofddocenten) Positie en beloning

11 Kenniscentrum DEM


Download ppt "Uitdagingen voor een divers personeelsbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google