De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs Etalagebijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs Etalagebijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs Etalagebijeenkomst
Wietske Kuijer Cyrilla van der Donk September 2013 1

2 In de etalage: Hoe het begon…
Waarom wil IPS onderwijs en onderzoek met elkaar verbinden? De aanpak: onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs Uitgelicht: ontwikkeling van de doorlopende leerlijn onderzoek

3 Hoe het begon… Verbinding onderwijs en onderzoek – landelijk beleid & beleid HAN. Kuijer, W. (2010) “De HAN als kennisinstelling, voor verbetering vatbaar. Een onderzoek naar het versterken van de verbinding tussen onderzoek en onderwijs binnen het Instituut Paramedische Studies.” Interne publicatie HAN.

4 Belangrijk resultaat:
2010 ´Er zijn geen SMART kritieke prestatie indicatoren geformuleerd ten aanzien van de verbinding onderzoek – onderwijs. Hierdoor is niet duidelijk wat het IPS, wanneer wil bereiken en waarom. Hierdoor is ook de huidige situatie niet vast te stellen aan de hand van deze indicatoren´.

5 Hei-dagen Aanbevelingen (1)
Formuleer een missie, visie, doelstellingen en strategie vanuit het instituut (i.s.m. curriculumvoorzitters) met betrekking tot de verbinding onderwijs en onderzoek. Formulier kritieke prestatie-indicatoren voor de verbinding onderwijs –onderzoek Hei-dagen

6 Gestelde vragen Wat is onderzoek?
verschillende paradigma’s, verschillende definities Wat moeten we ze leren? Dublin descriptoren; Accreditatiekaders NVAO, Beroepsprofielen, wat voor onderzoek, welke onderzoeksfuncties? Wat kunnen en willen we ze leren? Historie opleidingen; historie en ontwikkelingen beroepenveld Op welke manier en met welke betrokkenen willen we ze dit leren? Visie op onderwijs

7 Waarom onderzoek en onderwijs met elkaar verbinden?
IPS Literatuur Sterke theoretische basis Een betrokken, reflectieve, onderzoekende en ondernemende houding. (Missie & Visie IPS ontwikkelingsplan, ) Aanleren onderzoekende houding Kennis over vakgebied / discipline Kennis over of inzicht in onderzoek (Instrumentele) onderzoeksvaardigheden (Griffioen, 2013)

8 Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs
Dus: Er is meer nodig dan inbedding van een doorlopende leerlijn onderzoek! Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs (Beleidsnotitie )

9 Wat doen we ook? Onderzoek in onderwijs:
Integratie resultaten uit onderzoek in onderwijs aanbrengen focus(boksa, onderzoeksprogramma IPS / sneller herstel) bijstellen onderwijs i.s.m. onderzoekspartners / lectoraten Inzet lectoraten in onderwijs Onderwijs in onderzoek: Ontwikkeling doorlopende leerlijn onderzoek Participatie van bachelorstudenten in praktijkgericht onderzoek Meer focus, ontwikkeling toetsing Inzet lectoraten bij onderwijs in onderzoek

10 Wat doen we ook? Professionalisering beroepsgroep: Leerwerkplaatsen
Kennisvalorisatie Koppelstructuur Samenwerking met CoE Sneller Herstel Personeelsbeleid Kwalificaties personeel? Differentiatie in inzet? Hoe realiseren en faciliteren? Scholing EBP/PO Master traject Kenniskringlid Promotietraject

11 Terug naar de doorlopende leerlijn:
Een doorlopende leerlijn onderzoek is meer dan alleen aanleren van (instrumentele) onderzoeksvaardigheden! Krachtige leeromgeving Horizontale en verticale samenhang Onderwijskundige interventie!

12 Verticale en horizontale samenhang
Verticale samenhang: een doorlopende leerlijn van doelen en inhouden in de leerjaren aansluitend op de onderzoeksvaardigheden in het voortgezet onderwijs en voorbereidend op hbo-niveau master Horizontale samenhang: een samenhang van inhouden en didactiek tussen vakken en/of vakoverschrijdende thema’s binnen domeinen op hetzelfde onderwijsniveau in zowel het onderwijs op het IPS als in het werkplekleren

13 Activeren van voorkennis
Studenten in het hoger onderwijs blijken vaak problemen te hebben met het activeren van bestaande kennis en het integreren van nieuwe informatie met bestaande kennis. ( De Groof et al., 2012; Taks, 2003) Onderzoek wijst op de belangrijke invloed die domeinkennis uitoefent op het formuleren van vragen en hypothesen (Duschl et al., 2007; Mulder, Lazonder et al., 2010 in De Groof et al., 2012) Gebruik werkvormen waarmee studenten inzicht krijgen in voorkennis en concepties Maak het dus expliciet!! Zowel van belang voor docenten alsook studenten om voorkennis te kunnen activeren.

14 De uitwerking De doorlopende leerlijn onderzoek is opleidingsspecifiek
Algemeen IPS kader Beleidsdocumenten, eerder uitgevoerde onderzoek Analyse van onderzoek in het curriculum Formuleren leerdoelen m.b.t. onderzoek in het curriculum Informatievaardigheden, EBP, PO: eindniveau. Opleidingsspecifieke invulling Disciplineverschillen in onderwijsopvattingen Disciplineverschillen in onderzoeksopvattingen Werkgroep op IPS niveau: ondersteuning en uitwisseling te doorlopen stappen en expertise

15 Ergotherapie Logopedie
Twee voorbeelden Ergotherapie Logopedie

16 Organisatiestructuur (gedeelde verantwoordelijkheid / eigenaarschap)
Knelpunten Organisatiestructuur (gedeelde verantwoordelijkheid / eigenaarschap) Mate van gedeelde kennis / kennisdeling Verschillende opvattingen onderzoek Personeelswisselingen

17

18 Bedankt! Tijd voor discussie


Download ppt "Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs Etalagebijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google