De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docentprofessionalisering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docentprofessionalisering"— Transcript van de presentatie:

1 Docentprofessionalisering
Hogeschool Zuyd

2 De start Twee soorten aanleidingen
Verbonden met de interne beleidsontwikkeling Verbonden met externe discussies in vakbladen, HBO raad, overleg sociale partners en OCW

3 De start Interne beleidsontwikkeling
Ambitie ontwikkelen tot een excellente hogeschool. Interne HRM notitie “excellente medewerkers aan een excellente hogeschool”. Gedachten over de invulling van preferred employer. Professionalisering

4 De start Externe discussies Vervreemding management van werkvloer
Zeggenschap over het professionele domein Veranderde inhouden van het docentenberoep Tanende kwaliteit van het onderwijs Imago van het docentenberoep Kwaliteit van het onderwijs politiek op de agenda

5 Onderwijs in de picture
Leerkracht van Nederland, commissie Rinnooy-Kan. Landelijk Platform beroepen in het onderwijs: “Erkenning van excellentie, naar niveaudifferentiatie voor leraren”. Veel artikelen in vakliteratuur.

6 Binnen Hogeschool Zuyd
Idee om docenten een sterke positie te geven Zeggenschap over de onderwijsorganisatie Zeggenschap over onderwijsinhouden Zeggenschap over onderwijskundige koers Maar ook: (mede)zeggenschap over de (faciliterende ) hogeschoolorganisatie

7 Advies over: Het gaat erom zicht te krijgen op de gewenste positie van de onderwijsprofessionals binnen de hogeschool. Uitgangspunt: zeggenschap gaat samen met verantwoordelijkheid. Professionele ruimte raakt de hele organisatie van de Hogeschool, het gaat over alles.

8 Uitwerking Instellen van een werkgroep “docentprofessionalisering” die de opdracht krijgt in de volle breedte een advies uit te brengen. Bemensing door docenten Faciliteiten: secretaris, tijd, geld

9 Werkgroep docentprofessionalisering
8 docenten, dwarsdoorsnede faculteiten Per docent 0.2 FTE gedurende zes maanden vrijgesteld Secretaris 0.2 FTE gedurende zes maanden toegevoegd Vergaderfaciliteiten Budget voor excursies en inhuur deskundigen

10 Opdracht Adviseer over de gewenste positie, taken bevoegd- en verantwoordelijkheden, van de docent binnen de hogeschoolorganisatie in de meest ruime zin. Als de Hogeschool Zuyd een excellente hogeschool wil zijn, dan heeft deze excellente docenten nodig. Hoe kenmerken excellente docenten van Zuyd zich in termen van competenties etc. en welke randvoorwaardelijke eisen zijn er aan de inrichting van de organisatie te stellen.

11 Richtlijn invulling taakopdracht werkgroep
Om de werkgroep een idee te geven waarover het in hun advies zou kunnen gaan is een rijtje met relevante steekwoorden meegegeven: Professioneel statuut Zuyd, kwaliteitseisen, register, carrièrepaden, functiehuis, docentenraad, onderwijsvisie, professionele autonomie, besturingsfilosofie, organisatiestructuur

12 Vrije opdracht werkgroep
Steekwoorden zijn enkel suggesties. De invulling van de taakopdracht was geheel vrij. Werkgroep bepaalt zelf waarover het zou moeten gaan en wat zij zou willen adviseren.

13 Data uitvoering Gestart in september 2008
Tussenrapportage januari 2009 Eindrapport april 2009: “Docentprofessionalisering, de professionele docent op weg naar 2013”

14 Rapport Eindrapport intern besproken in alle geledingen en goed ontvangen. Intern een vervolgopdracht voor de werkgroep Eindrapport extern verspreid bij andere hogescholen en HBO raad.

15 Vervolg: Schooljaar 2009 – 2010 concretiseren:
Horizontale en verticale loopbaanpaden Nieuwe competentieprofielen en functiehuis Taakverdelingsmodel Samenwerkingsmodel voor teams


Download ppt "Docentprofessionalisering"

Verwante presentaties


Ads door Google