De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Kennisnetwerk EVC in Nederland OESO seminarie Brussel, 31 Januari 2008 Erik Kaemingk Directeur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Kennisnetwerk EVC in Nederland OESO seminarie Brussel, 31 Januari 2008 Erik Kaemingk Directeur"— Transcript van de presentatie:

1 Het Kennisnetwerk EVC in Nederland OESO seminarie Brussel, 31 Januari 2008 Erik Kaemingk Directeur kaemingk@kenniscentrumevc.nl

2 Wat is EVC? Landelijke beroepskwalificaties - MBO - HO - Branchekwalificaties Individuele loopbaanwensen ↔

3 Projectorganisatie -Sinds 2000 -Gefinancierd door de overheid -Netwerkorganisatie

4 Kenniscentrum EVC Gericht op EVC professionals, voor verspreiding en ontwikkeling van kennis over EVC KC EVC Regio Kwaliteit Branche Instrumenten Kennisdeling Platforms EVC BVE, HBO Colo, CINOP Ambassadeurs EVC Convenantpartners Kenniskringen Projectdirectie Leren en Werken OCW / SZW / LNV Adviesraad Sociale partners Bve Raad HBO raad CWI Colo

5 Taakstelling afhankelijk van ontwikkeling 2000 – 2004 -1000 bloemen bloeien -Publicaties -Beïnvloeden maatschappelijk middenveld

6 Taakstelling afhankelijk van ontwikkeling 2004 – 2007 -Bouwen aan kwaliteit en eenduidigheid -Convenant en EVC - code -Implementatie bij EVC - aanbieders

7 Taakstelling afhankelijk van ontwikkeling 2008 – 2013 -EVC in de agenda van Leven Lang Leren -Subsidies en stimuleren -Maatwerkoplossingen voor verschillende contexten

8 Netwerk op alle niveaus >Overheid >Nauwe samenwerking met ministeries >Maatschappelijk middenveld >Convenant partners >Uitvoering >EVC aanbieders en platforms

9 EVC code als houvast >Vertrouwen, civiel effect >Vergelijkbaarheid >Product- en Markttransparantie >Fiscale maatregelen

10 Onderzoeksprogramma in 2002 Wat vindt men kwaliteit? Kwalificatiestructuur Kwaliteit van erkennen Bijdrage aan ontwikkeling Individuele loopbaan Kwaliteit van toetsen en examineren Kwalitatieve bijdrage aan persoonlijke of organisatorische ontwikkeling Kwaliteit van begeleiders en assessoren Persoonlijke ontwikkeling

11 De 5 codes 1.Het doel van EVC is zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties 2.Rechten van het individu zijn geregeld en afspraken over procedure zijn gemaakt 3.Procedures en instrumenten zijn betrouwbar en gebaseerd op standaarden 4.Assessoren en begeleiders zijn competent, onafhankelijk en onpartijdig 5.De kwaliteit van EVC procedures is geborgd en wordt continue verbeterd

12 Convenant partners EVC Aanbieders Beoordelende organisaties Externe kwaliteitsborging Advies over opname in het register Register van erkende EVC aanbieders KWALITEITSCODE EVC Kwaliteitsborging

13 Instrumenten KC EVC >Magazine, e-zines >EVC dag >Kenniskringen >Kennisplatforms >Werkateliers

14 Actieve Overheid >Projectdirectie Leren en werken >Subsidieregelingen >Verantwoordelijk voor Leven lang Leren >Regionaal >HBO >Spotten en verpotten

15 De regio Sinds juli 2006: 31 regionale leerwerklokette n geopend of in oprichting Meerdere locaties per regio


Download ppt "Het Kennisnetwerk EVC in Nederland OESO seminarie Brussel, 31 Januari 2008 Erik Kaemingk Directeur"

Verwante presentaties


Ads door Google