De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken aan het beroep van morgen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken aan het beroep van morgen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Werken aan het beroep van morgen

3 Strategische ambitie MBO
MBO Agenda 2020: innovatieambities operational excellence regionale oriëntatie sociale innovatie duurzaamheid innovatie in beroepsuitoefening leven lang leren ondernemerschap participatie “onderkant” Nieuwe beroepspraktijk: vraagarticulatie vanuit regio’s en bedrijven (topsectoren)

4 Strategische ambitie MBO Beleidsontwikkelingen
Maatschappelijke trends: Vergrijzing en ontgroening Beleid NL: Topsectoren en Human Capital Agenda Focus op vakmanschap Beleid EU 2020: Smart Specialisation New Skills for new Jobs Ontgroening: slimmer produceren met minder mensen = anders produceren Beleid topsectoren en de Human Capital Agenda: het bedrijfsleven stelt de vraag, het onderwijs volgt en beantwoordt Smart Specialisation: elke regio moet keuzes maken voor sectoren en technologien om in aanmerking te kunnen komen voor EFRO

5 Strategische ambitie MBO Uitdagingen
Uitdagingen voor het MBO: Innovatie en valorisatie Opleiden voor beroep van morgen Verbinden vraag en mogelijkheden Uitdaging: hoe krijgen we dit voor elkaar (vraagstuk van additionaliteit)? - Innovatie: (zowel product als proces) èn valorisatie in bedrijven dwingt tot nieuwe beroepen en beroepspraktijk (leerlingen én docenten) Nieuw opleiden” voor het beroep van morgen op alle niveau’s (leerlingen én docenten) Verbinden (regionale) vraag en mogelijkheden

6 Strategische ambitie MBO Subsidie: waar liggen de kansen?
Nederland bezuinigt Europa biedt een kans MBO moet een beroep kunnen doen op Europese gelden Bedreiging: Nederland bezuinigt: o.a. innovatiegelden in MBO (FES) zijn niet meer (maar ook intensivering, verkorting etc.) Kans: Europa stelt gelden beschikbaar om gemeenschappelijke ambities te realiseren: cohesiefondsen (ESF en EFRO) MBO sector moet een beroep kunnen doen op deze gelden om strategische ambities te realiseren

7 Strategische ambitie MBO Subsidiegelden
Europese “flagships” om groei en werkgelegenheid te stimuleren Europese cohesiefondsen: ESF: participatie onderkant arbeidsmarkt (Entree opleidingen en niveau 2) EFRO: innovatie en valorisatie (niveau 3, 4 en AD opleidingen) Zeven EU flagships om groei en werkgelegenheid te stimuleren: Slim Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Sustainable growth 4. Resource efficient Europe 5. An industrial policy for the globalisation era Inclusive growth 6. An agenda for new skills and jobs 7. European platform against poverty

8 Strategische ambitie MBO Match van uitdaging en kans
Om op deze ontwikkelingen en context te anticiperen zal de MBO sector moeten investeren in opleidingen / curricula èn docenten. De MBO sector doet een beroep op de cohesiefondsen: €50 miljoen Claim is onderbouwd. Cofinanciering door Topsectoren en MBO zelf.

9 Strategische ambitie MBO Verbinding beleid en instrumenten

10 Strategische ambitie MBO Uitvoering
Kaderproject MBO sector Samenstelling van Peer Groups Toezicht: ALV MBO Raad Creatie kaderproject MBO sector; géén individuele aanvragen ROC’s en AOC’s (dus niet “omzet driven”. Voordeel: doelmatig beheer subsidies, lage administratieve kosten Samenstelling van Peer Groups (MBO instellingen). Voordeel: optimale kennisdeling / valorisatie / disseminatie. Groepen MBO ‘s verzamelen zich rondom gemeenschappelijke thema’s (regionaal ingegeven) Toezicht: ALV MBO Raad, dagelijks door stuurgroep.

11 Strategische ambitie MBO Kaderproject in 3 fasen
Werkateliers Ontwerp en schetsen van arrangementen Borging door “peer groups” Betrokkenheid ROC’s en topsectoren Ontwikkelingsfase Ontwikkelen curricula / arrangementen Sterke betrokkenheid docenten Pilots en disseminatie Realisatie arrangementen in de regio Betrokkenheid deelnemers Disseminatie: omzetten in “common practice”. Hernieuwde werkateliers /bijstelling ontwerp

12 Strategische ambitie MBO Kenmerken en opbrengstn
Centraal geregisseerd Lage beheerskosten Kwaliteit geborgd Opbrengsten: 15 nieuwe curricula Landelijk geïmplementeerd Creatie kaderproject MBO sector; géén individuele aanvragen ROC’s en AOC’s (dus niet “omzet driven”. Voordeel: doelmatig beheer subsidies, lage administratieve kosten Samenstelling van Peer Groups (MBO instellingen). Voordeel: optimale kennisdeling / valorisatie / disseminatie. Groepen MBO ‘s verzamelen zich rondom gemeenschappelijke thema’s (regionaal ingegeven) Toezicht: ALV MBO Raad, dagelijks door stuurgroep.


Download ppt "Werken aan het beroep van morgen"

Verwante presentaties


Ads door Google