De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

eCompetence Framework (e-CF)

Verwante presentaties


Presentatie over: "eCompetence Framework (e-CF)"— Transcript van de presentatie:

1 eCompetence Framework (e-CF)
Presentatie <datum, plaats> <naam presentator>

2 Achtergrond ICT biedt kansen voor economische groei
60% van onze economische groei terug te voeren op ICT door: Innovatie met ICT Minder regeldruk (o.a. door ICT) Productiviteit verhogen (overheid en bedrijfsleven) Meer ruimte voor ondernemen Verdienvermogen NL’s bedrijfsleven Sterke ICT-sector Versterken concurrentiepositie NL in open wereldeconomie en vergrijzende samenleving: slimmer werken

3 Waarom maken we ons druk......
ICT vormt een kritieke infrastructuur voor vele economische en maatschappelijke processen: het vaardig (dus ook veilig!) kunnen omgaan met ICT is onontbeerlijk. Een gebrek aan digitale vaardigheden op alle niveau’s remt de economische en maatsschappelijke groei, remt innovatie en maakt Nederland en Europa kwetsbaar. 3

4 Programma Digivaardig & Digiveilig
Doel: Vergroten bewustzijn belang van digitale vaardigheden verbeteren van digitale vaardigheden. a. Beroepsbevolking digivaardiger niveau 3,4,5 piramide. b. Balans in vraag en aanbod van ICT professionals, niveau 6 piramide (e-CF) Focus op Nederlandse Beroepsbevolking Kort toelichten Programma gestart in 2009 op initiatief van ministerie EZ Publiek / privrate samenwerking Doel: verbeteren digitale vaardigheden (zie sheet met Piramide, ICT-professionals is top van de piramide) Publieke opdrachtgever: min. EZ Private programmapartners Strategieraad (Vaardig & Veilig) - strategisch kader Programmacommissie Digivaardig - sturing activiteiten Coordinatie en/of uitvoering projecten door programmabureau ECP en werkgroepen op projectniveau, waar e-CF er een van is. Voorziter Tineke Netelenbos, tevens onze national Digital Champion in EU Digitale Agenda NL Hoofdstuk 4: Kennis die werkt Zorgen voor een voldoende digitaal vaardige beroepsbevolking 4

5 Publiek-Private samenwerking

6 Piramide van Digitale Vaardigheden
ICT-professionals ICT-gebruiker (slim inzetten) Operationele vaardigheden: bedienen browser, opslaan bestanden op harde schijf, bedienen zoekmachine en gebruikmaken van online formulieren. Formele vaardigheden: navigeren op internet, hyperlinks gebruiken, niet gedesoriënteerd raken binnen een website, met surfen en zoekopdrachten. Informatievaardigheden: vinden en gebruiken van informatie, door o.a. kiezen van een geschikt zoeksysteem, het definiëren van zoekwoorden die zich op het informatieprobleem richten, het selecteren van geschikte informatiebronnen, het evalueren van informatiebronnen. Strategische vaardigheden: voordeel behalen met behulp van het internet, door het oriënteren op een bepaald doel, de juiste actie ondernemen om het doel te behalen, de juiste beslissingen nemen om het doel te behalen en de voordelen van dit doel behalen. e-Business skills: vaardigheden om (nieuwe) ICT-middelen in te zetten voor business en professies (artsen, juristen, logistiek, financiën, HR, design, commercie). Hier gaat het om e-skills voor professionele werkers in principe in alle beroepsgroepen die op hun werk met ICT-systemen om moeten kunnen gaan respectievelijk in samenwerking met een afdeling ICT tot vernieuwing van systemen op hun vakgebied moeten komen. Strategische vaardigheden lopen direct over in de eBusiness skills. ICT Practioner skills: vaardigheden die ICT-professionals, zowel werkzaam in de ICT-industrie als werkzaam in bedrijven in alle sectoren, nodig hebben om nieuwe hoogwaardige systemen voor organisaties te ontwikkelen en te onderhouden. Iets minder dan 50% van de ICT-professionals werkt in de ICT-industrie, terwijl iets meer dan 50% werkzaam is in grote bedrijven, MKB, overheden, non-profit sector, e.d. Digivaardige gebruiker (goed toepassen)

7 Aandacht voor ICT-professionals
Hiernaast is méér nodig in Nederland In 2015 tekort van ICT-professionals in Europa: stagnering productiviteit en innovatie Negatief Imago van het ICT-vak (weinig vrouwen in IT) Grote verzameling termen ICT beroepsprofielen en competenties Onderwijssysteem anticipeert door andere dynamiek onvoldoende op ICT ontwikkelingen Ontoereikende afstemming tussen - opleidingen en bedrijfsleven - vraag en aanbod van ICT professionals Naast de digvaardigheden voor alle ambtenaren / beroepsgroepen is er bijzondere aandacht voor de groep ICT Professionals Daar is en ontstaat een groot tekort aan ICT professionals met de juiste skills. Niet alleen bij ons, maar ook in Europa en mogelijk wereldwijd Hoe komt dat en wat kunnne we er aan doen In ieder geval is transparantie en eenheid van taal een belangrijke randvoorwaarde om gericht acties te nemen Daar is eCF Europese commissie verwacht In 2015 tekort ICT-professionals in Europa dat is over 24 maanden!!! Zowel binnen ICT-sector als binnen bedrijven die ICT gebruiken 7

8 Hiernaast is méér nodig in Nederland
Nu reeds creatieve en effectieve initiatieven maar nog veel los van elkaar, geen eenheid van ‘taal’ terwijl er veel te leren is van elkaar bestaande initiatieven benutten en verbinden ook coordinatie voor deze groep nodig gezamenlijk referentiekader nodig; e-CF Zie programma DV sinds vooral brede groep en gericht op bais vaardigheden bij gebruikers Nu ook de top aan de orde : ecf nodig als taal voor transparante ICT-arbeidsmarkt 8

9 e-CF e-CF Europees raamwerk dat competenties van ICT- professionals beschrijft Vier dimensies: 5 competentiegebieden, afgeleid van de ICT bedrijfsprocessen (Plan, Build, Run, Enable en Manage) 36 ICT-competenties (incl. definities) verdeeld over de competentiegebieden 5 niveaus van professionalisatie (vaardigheidsniveaus) voorbeelden van kennis en vaardigheden bij elke competentie. Doel: adoptie en borging in Nederland van e-CF De Taskforce eSKills voorziet voor Nederland een groot tekort aan eSkills vanaf 2015, zowel binnen de ICT sector als bij bedrijven die ICT toepassen.Dit komt door het toenemende aantal sectoren waarin ICT wordt toegepast en de dynamiek in de ICT sector waardoor kennis snel veroudert. Voorts constateert de Taskforce eSkills een combinatie van te weinig instroom in ICT opleidingen, onderwijsaanbod dat onvoldoende aansluit op de behoefte in de arbeidsmarkt en onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod van ICT professionals. Dit betreft zowel verouderde vaardigheden en kennis als intransparante kwalificaties van werknemers. De ‘ICT Skills Workshop’ van CEN onderkende in 2005 het gebrek aan eenduidigheid in opleidings- en beroepsprofielen en is een normalisatietraject gestart. In 2009 leidde dit tot de presentatie van het European eCompetence Framework (e-CF). Beoogd effect Door het standaardiseren van ICT-functies wordt het voor werkgevers makkelijker het juiste personeel aan te trekken. Opleidingsinstituten kunnen hun onderwijs beter afstemmen op de behoeften van de markt. Voor werknemers en zp’ers maakt e-CF het gemakkelijker zich in de markt te zetten. Tevens verbetert e-CF de Europese vergelijkbaarheid van sollicitanten. Het verbeteren van de werking van de ICT-arbeidsmarkt is extra belangrijk omdat Nederland, afhankelijke van de economische scenario’s, rond 2015 een tekort1 zal kennen aan goed opgeleide ICT-professionals. Samengevat: het gebruik van het e-CF bevordert transparantie in vraag en aanbod van ICT’ers en hun diensten.

10 e-CF Werkgroep e-CF NL Voorzitter: José de Leeuwe (Eneco)
Deelnemers uit 15 organisaties: publiek en privaat Activiteiten Raamwerk vertaald in NL door NEN Communicatie over e-CF naar buiten online Convenant 15 november a.s.

11 Contact Digivaardig & Digiveilig algemeen
Overgoo 13 Leidschendam (tel ) Heleen Kist Programmacoördinator Digivaardig Werkgroep e-CF NL (ook voor aanleveren input website)


Download ppt "eCompetence Framework (e-CF)"

Verwante presentaties


Ads door Google