De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop KA 2 Kansrijke partnerschappen in de Volwasseneneducatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop KA 2 Kansrijke partnerschappen in de Volwasseneneducatie"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop KA 2 Kansrijke partnerschappen in de Volwasseneneducatie
Matthieu Mes & Marissa van der Valk 10 december 2013

2 Programma Kennismaken met de Beleidsthema’s VE (15’)
Inspiratiesessies: wat doen en met wie? (2 ronden van 30’) Vragen rond projectorganisatie (15’) Gebaseerd op europese en nationale thema’s, beleidsrijke invulling Afgestemd met OCW

3 Doelen van Erasmus+ Vernieuwen en verbreden aanbod
Kwaliteitsverbetering programma’s Geïndividualiseerde leermogelijkheden en ICT en leren (‘open education’) Samenwerking ketenpartners Waarderen en valideren, gebruik van standaarden en instrumenten Kwaliteit docenten en vrijwilligers

4 Wat is nieuw? Impact Disseminatie Employability

5 Beleidsthema’s volwasseneneducatie
Scholing basisvaardigheden Scholing specifieke groepen Waarderen en valideren Scholing beroepsvaardigheden Professionalisering docenten en vrijwilligers

6 Mogelijke activiteiten
Professionalisering docenten door mobiliteit Ontwikkelen en testen innovatieve methoden en leerwegen Valideren non- en informele kennis en vaardigheden in het EQF en NLQF Strategische samenwerking bedrijven en gemeenten bij educatie Analyse van aanpakken en implementaties anders dan KA1

7 Aan de slag Kies een beleidsthema (flap + info)
Zet op een geeltje jouw projectidee, en benoem: Wat je gaat doen Met wie je gaat samenwerken Welk resultaat Kies 1 idee uit. Bespreek hoe: het project employability bevordert kennis na afloop kan worden gedeeld Zet vragen over organisatie op een geeltje op de aparte flap

8 Tips Employability is niet hetzelfde als arbeidsmarktrelevant
Begin klein en praktisch Maak gebruik van wie je al kent of wat je al weet Werken op basis van standaarden en eindtermen, bevorderen deskundigheid

9 Scholing basisvaardigheden
Denk bijvoorbeeld aan: Laaggeletterdheid, taal, rekenen, werknemers-vaardigheden, digitale competenties, communicatie, e.d. Voorbeeld: Ontwikkeling compendium met beproefde train-de-trainersmethoden en actuele research op het gebied van basisvaardigheden; Engelse aanpak voor benaderen / activeren doelgroep laaggeletterden in bedrijven leren kennen en implementeren in NL Lezen, schrijven, rekenen Werknemersvaardigheden, digitale vaardigheden, ondernemerschap Doel is maatschappelijke participatie en arbeidsmarktdeelname

10 Scholing specifieke groepen
Denk bijvoorbeeld aan: Gedetineerden, blinden- en slechtzienden, psychiatrisch patiënten, e.d. Voorbeeld: Ontwikkelen kader voor leer-werkprogramma’s voor awbz-jongeren met gedragsproblemen; Ontwikkelen toolkit over hoe je educatiecampagnes opzet voor volwassenen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Decentralisaties naar gemeenten Nu vanuit AWBZ geholpen en heel versnipperd Ook gevangenen, zieken, arbeidsgehandicapten

11 Waarderen en valideren van leeropbrengsten
Denk bijvoorbeeld aan: Inzet instrumenten zoals EVC, ePortfolio of EVP en positionering van cursussen of trainingen in nationale en Europese frameworks als EQF en NLQF Voorbeeld: Ervaring en kennis van laagst opgeleiden die van flex- naar flexcontract gaan via een e-portfolio in kaart brengen Hoe benutten wij de ervaring en kennis van mantelzorgers/vrijwilligers? Duurzame inpassing, korte gerichte scholing bevorderen Ook: afspraken maken over gebruik standaarden en eindtermen VE in opleidingsprogramma’s

12 Scholing beroepsvaardigheden
Denk bijvoorbeeld aan Training of scholing voor een specifieke functie; vergroten kansen op halen startkwalificatie, e.d. Voorbeeld: Herkenbare en innovatie leerprogramma’s op niveau 1 en 2 NLQF (onder startkwalificatie) ontwikkelen op basis van een branchekwalificatie in de cao Veel uitvallers en mislukkers. Mensen hebben wel talenten! Gemeente Tilburg is hier nu mee bezig.

13 Professionaliseren docenten en vrijwilligers in de VE
Denk bijvoorbeeld aan: Docenten leren om te gaan met specifieke doelgroepen, professionalisering vrijwilligers, etc. Voorbeeld: Ontwikkelen competentieprofiel, trainingsaanbod en certficeringstraject ‘vrijwilliger in de VE’ Ontwikkelen enquête om tevredenheid te meten van vrijwilligers over de scholing en ondersteuning die zij krijgen vanuit hun eigen organisatie Werken op basis van standaarden en eindtermen, bevorderen deskundigheid


Download ppt "Workshop KA 2 Kansrijke partnerschappen in de Volwasseneneducatie"

Verwante presentaties


Ads door Google