De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marc de Roos Amersfoort 29 november 2007 ID-game een ervaring in samenspel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marc de Roos Amersfoort 29 november 2007 ID-game een ervaring in samenspel."— Transcript van de presentatie:

1 Marc de Roos Amersfoort 29 november 2007 ID-game een ervaring in samenspel

2 © Twynstra Gudde | ID-game 29-11-2007 ID-game 2 ID game –Een oefening in samenspel –Tussen departementen (beleid) en inspecties (toezicht) –Gericht op handhavingsvraagstukken –Met programmatisch handhaven als denkkader –Het ID-game is in 2007 ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie. Twynstra Gudde en het projectteam ‘Rijk aan Handhaving’ hebben intensief samengewerkt aan de ontwikkeling. Het ID-game is het tastbare resultaat van hun samenspel

3 © Twynstra Gudde | ID-game 29-11-2007 ID-game 3 Spelsimulatie, een impressie “de AKD Challenge”

4 © Twynstra Gudde | ID-game 29-11-2007 ID-game 4 Waarom gaming en simulation werkt Inzicht, echt zelf beleven en voelen wat het betekent om…, weten waar je staat en wat de volgende stappen zijn, gemeenschappelijke taal, met elkaar geleerd… Een aantal zinnen die de toegevoegde waarde van gaming en simulaties krachtig weergeeft. Opdrachtgevers en deelnemers gebruiken deze zinnen om aan te geven welk effect een game of simulatie voor hen gehad heeft.

5 © Twynstra Gudde | ID-game 29-11-2007 ID-game 5 Rijk aan handhaving –De vraag: ontwikkel een spelsimulatie die de deelnemers laat ervaren wat de kracht is van Programmatisch Handhaven –Terug naar de basis: het verbeteren van samenspel op verschillende niveau’s –Een gezamenlijk ontwikkelproces van het Expertise centrum en Twynstra Gudde –Een krachtige simulatie, dicht bij de realiteit, met diverse gebruiksmogelijheden Eerste officiële ‘run’ op 13 november 2007 voor de I-raad

6 © Twynstra Gudde | ID-game 29-11-2007 ID-game 6 Doelstelling ID-game –Ervaren van optimaal samenspel tussen beleid en inspecties: inzicht in het ‘belangenspel’ (standpunten vs. belangen) experimenteren met het succesvol voeren van de dialoog over belangen (gericht op het bereiken van een mutual gain) verkrijgen van inzicht in programmatisch handhaven en de toegevoegde waarde van deze aanpak verkrijgen van inzicht van het effect van programmatisch handhaven op de eigen functie-invulling (wat vraagt dit van mij) verkrijgen van inzicht in de wijze van aansturing van dit type projecten (rol en toegevoegde waarde van management/ stuurgroep) verkrijgen van inzicht in de dilemma’s binnen het samenwerkingsproces (binnen en rond het project)

7 © Twynstra Gudde | ID-game 29-11-2007 ID-game 7 WG A Samenleving Pers Spelleiding manager inspecteur manager inspecteur voorzitter Werkgroep secretaris Werkgroep inspecteur Werkgroep lid WG B voorzitter Werkgroep secretaris Werkgroep inspecteur Werkgroep lid WG C Werkgroep lid voorzitter Werkgroep secretaris Werkgroep inspecteur manager beleidsmede- werker beleidsmede- werker beleidsmede- werker beleidsmede- werker manager beleidsmede- werker beleidsmede- werker

8 © Twynstra Gudde | ID-game 29-11-2007 ID-game 8 Hoe het ID-game in te zetten? Specifiek voor programmatisch handhaven: –als start-up voor werkgroepen –als start-up voor stuurgroepen. Algemeen voor samenspel vraagstukken: –binnen inspecties (management / medewerkers) –binnen departementen (management / medewerkers) –in functionele / gemixte groepen. Focus op samenspel in verschillende lagen: in de groep, tussen groepen, tussen beleid en inspectie.

9 © Twynstra Gudde | ID-game 29-11-2007 ID-game 9 Gaming, meer dan het ‘spelletje’ Spelsimulaties zijn een serieuze interventie. De kracht van deze simulaties wordt bepaald door: –de veranderkundige aanpak; de spelsimulatie maakt onderdeel uit van een keten van elkaar versterkende activiteiten –de focus op het leerproces en het bewustwordingsproces van medewerkers, interactie staat centraal –interveniëren op meerdere lagen en onderwerpen –realiseren van een lange termijn effect. Het programma rond het ID-game zal per situatie op maat worden ontworpen.

10 © Twynstra Gudde | ID-game 29-11-2007 ID-game 10 Vragen?

11 © Twynstra Gudde | ID-game 29-11-2007 ID-game 11 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Marc de Roos DOCSOpen nummer 473915 www.twynstragudde.nl


Download ppt "Marc de Roos Amersfoort 29 november 2007 ID-game een ervaring in samenspel."

Verwante presentaties


Ads door Google