De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groot Composiet II Houtkoolschets Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling II.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groot Composiet II Houtkoolschets Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling II."— Transcript van de presentatie:

1 Groot Composiet II Houtkoolschets Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling II

2 Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling II

3 Inleiding Inhoud Inleiding Inzoomen op ontwikkelingen Contouren van Groot Composiet II

4 • Groei van omzet en winst • Toename werkgelegenheid • Toename investeringen • Vergroten onderlinge samenwerking • Groei in export van bedrijven • Samenwerking kennisinstellingen Inleiding Het resultaat van Groot Composiet I Groot composiet I heeft de doelstellingen overtroffen

5 Inleiding Het innovatieklimaat van West Nederland Een extra impuls is nodig m.b.t. valorisering & financiering Kennis & Innovatie vermogen Vermarkten van kennis in producten & Private R&D bijdragen West Nederland Kennis & Innovatie vermogen EC Vermarkten van kennis in producten & Private R&D bijdragen West NederlandEC

6 • EFRO 2007 – 2013 succesvol • EFRO 2014 – 2020 kenmerken: • Minder geld (509 mio <> 830 mio) • Aansluiting op topsectorenbeleid • 80% innovatie MKB – 20% low carbon • Simplificatie Inleiding EFRO 2014 - 2020 Groot composiet II past uitstekend binnen ‘EFRO 2014 - 2020 ‘

7 Inzoomen op ontwikkelingen Inhoud Inzoomen op ontwikkelingen

8 Belangrijke keuzen in het programma: Valorisatie: het stimuleren van de ontwikkeling en vermarkting van producten en diensten. Beschikbaarheid van kapitaal voor innovaties bij startende en doorgroeiende MKB’ers. Inzet op koolstofarme economie, een lage carbon footprint. Aansluiting op het topsectoren beleid Inzoomen op ontwikkelingen Programma Kansen voor West 2014 - 2020 Deze keuzen zullen de composiet industrie versterken

9 Voorbeelden van te financieren acties: Valorisatie - Dubbel voucher systeem met voucher voor zowel MKB bedrijf als kennisinstelling Kapitaal - Financiering van de fases: proof / valley of death / marktintroductie - Fondsvorming voor een bepaald doel of niche Inzoomen op ontwikkelingen Programma Kansen voor West 2014 - 2020 Aan deze acties is behoefte binnen de composiet industrie

10 Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling II

11 Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling II

12 Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling II

13 Inzoomen op ontwikkelingen Toekomst Europese structuurfondsen: EFRO De composiet industrie heeft baat bij deze positionering Visie vastgelegd in de ‘position paper’ voor Nederland Versterken onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie Meer innovatie MKB Toename R&D uitgaven, met name privaat Ondersteunen van de overgang naar een koolstofarme economie Toename van productie en distributie van hernieuwbare energie Inlopen achterstand energie efficiency

14 Inzoomen op ontwikkelingen Toekomst Europese structuurfondsen: EFRO Groot Composiet zit nu al boven de 3%3% Targets voor Nederland waar EFRO aan moet bijdragen Europa:in 2020 moet 3% van het GDP worden geïnvesteerd in R&D Nederland 2010 : er wordt 1,83% geïnvesteerd in R&D Nederland 2020 : er wordt 2,50% geïnvesteerd in R&D Op dit moment is er onvoldoende innovatiesnelheid Risico: vertraging van de Nederlandse ontwikkeling naar een economie met een hoge en kennis intensieve toegevoegde waarde

15 Inzoomen op ontwikkelingen BCG rapport : de toekomst van Nederland De economische waarde van de composiet sector is zeer groot

16 Inzoomen op ontwikkelingen Inhoud Contouren van Groot Composiet II

17 Allereerst dank Een goede organisatie en communicatie is cruciaal voor succes Professionele en gedreven penvoerder Heldere en duidelijke hoofdlijn Ruimte voor ‘afwijkingen’ bij nieuwe kansen Connectie naar relevante stakeholders Promotor van project Groot Composiet Initiator en partner bij Groot Composiet II

18 • Vraaggestuurde valorisatie staat centraal • Ondersteuning van snelle groeiers en starters • Ondersteuning financiering - organisatie ontwikkeling • Uitbouwen samenwerking MKB en kennisinstellingen • Verder ontwikkelen lectoraat • Overheden en grote bedrijven als launching customer • Aansluiting bij topsectoren en de S3 strategie Contouren van Groot Composiet II Een eerste invulling Groot Composiet II : duurzaamheid, bedrijvigheid, werkgelegenheid

19 Contouren van Groot Composiet II Alles op een rij ….. Noord Holland kan leidend worden in de composiet sector Waarom ? - Composiet is wereldwijd een belangrijke groeisector - De sector is nog niet volwassen, ONDERSCHEIDEND VERMOGEN CREEREN IS NODIG - De door Groot Composiet gelegde basis kan verder worden uitgebouwd Hoe nu doorontwikkelen ? Vraaggestuurde valorisatie ! -De samenwerking tussen bedrijven – overheid – kennisinstellingen verder uitbouwen -Bedrijven bij het uitbouwen van onderscheidend vermogen ondersteunen -De ‘marktvraag’ als uitgangspunt blijven hanteren om afstemming te garanderen De vraag aan de overheid: -Welke rol wil de overheid spelen bij de ‘vraaggestuurde valorisatie? -Wil de overheid de ‘luanching customer zijn’ bij nieuwe ontwikkelingen?


Download ppt "Groot Composiet II Houtkoolschets Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling II."

Verwante presentaties


Ads door Google