De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsontwikkeling vooruit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsontwikkeling vooruit"— Transcript van de presentatie:

1 Stadsontwikkeling vooruit
Themabijeenkomst ValorisatieProgramma Rotterdam 11 februari 2014 Hans Beekman

2 ‘New normal’ Economisch klimaat vergt fundamentele heroverweging. Geen crisis meer: dit is de nieuwe werkelijkheid Scherpe keuzes vanwege beperkte capaciteit en middelen Organiserend vermogen en investerend vermogen Uitgangspunt: Doelstellingen Stadsvisie blijven overeind Uitvoeringsstrategie Kader SO

3 Opgave Stadsontwikkeling
Ontwikkelkader komende 2-5 jaar: gezamenlijk product met de partners van de stad Op basis van gedeelde analyse van de marktvraag Ontwikkeling nieuw instrumentarium Nieuwe rollen Bijdrage aan toekomst van de stad op basis van nieuwe positionering en rolverdeling Resultaat: ontwikkelend vermogen (investerend én organiserend)

4 Transitieopgave nieuwe economie
Stedelijke regio’s brandpunten van de nieuwe economie: Toekomst- en schokbestendigheid van de regionale economie vraagt om duurzame structuurveranderingen als gevolg van schaarste (ruimte, energie, grondstoffen, voedsel) en economische ‘end of cycle’  transitie circulaire economie, Derde Industriële Revolutie. Kanteling digitale technologie & internet gaat ook plaatsvinden in energie, productie van goederen (3D printing) en andere toepassingen (robotics, sensoring, smart vehicles, etc.) Economie organiseert zich steeds meer lokaal in directe nabijheid van eindgebruikers met kansen voor lokale werkgelegenheid in m.n. het MKB Toepassing innovatieve technologie sleutel voor duurzame groei: van Rotterdam Werkstad naar Rotterdam als Maakstad van de nieuwe economie

5 Regionale en (inter)nationale clusters: Med Tech (Medical Delta)
Keuzes Economie Geen nieuwe clusters. Uitgaan van economisch DNA van de regio en de aanwezige energie: Relatie Haven-Stad Regionale en (inter)nationale clusters: Clean Tech (Cleantech Delta) Med Tech (Medical Delta) Food (onderzoek potentieel) Stedelijk pendant: cluster zijn domeinen van nieuwe kansen voor stedelijke economie in techniek, zorg, etc. (‘crossovers’) Consumenten/bezoekers: Rotterdam Partners Resultaat: Meer werkgelegenheid, meer toegevoegde waarde, meer bestedingen

6 Concurrerend vestigingsklimaat
Concurrerend vestigingsklimaat naast ‘quality of life’ cruciaal voor aantrekken van talent & business: Wonen: gericht op specifieke doelgroepen en wooncarrière van m.n. studenten en hoogopgeleiden Arbeidsmarkt en talentontwikkeling: verbinden bedrijven en kennisinstellingen gericht op doorstroom en carrièreperspectief Duurzaamheid: toepassing technologische innovaties in de clusters, warmte koude voorziening, icoonprojecten duurzame gebiedsontwikkeling

7 Valorisatieprogramma Rotterdam
Innoverend vermogen MKB cruciaal voor transitieopgave Verschuiving naar productie voor de lokale markt  stedelijke digitale maakindustrie (bijv. Makerspace RDM, 3D Printshop Westblaak) Kansen voor nieuwe netwerken, ketens & werkgelegenheid op wijkniveau (‘inclusieve’ economie) Internationaal vermarkten toonaangevende innovaties van toegepaste technologie (Daamen, Ampelman, etc.)

8 Valorisatieprogramma Rotterdam
Verbinding onderwijs en ondernemerschap Opleiden nieuwe generatie ondernemers (mbo, hbo & academisch) gericht op vermarktbare producten en diensten in de nieuwe economische clusters Inzetten op nieuwe tools voor vakmanschap nieuwe economie en doorlopende leerlijnen Valorisatieprogramma als onmisbare schakel tussen kennis, markt en maatschappij

9 Nieuwe kansen Toekomstperspectief is gunstig als Rotterdam de kansen pakt. Rol en inzet Stadsontwikkeling: heldere keuzes en toekomstvisie met scenario’s voor transitie naar duurzame circulaire economie vergroten van organiserend vermogen en investerend vermogen door stimuleren marktgedreven businesscases, publiek/private innovatie- en ontwikkelfondsen, etc. ondersteunen van (markt)initiatieven gericht op innovatie en ondernemerschap, toegang bieden tot relevante netwerken, vermindering lastendruk en regelgeving, huisvesting via programma Werklocaties, etc.

10 Stadsontwikkeling vooruit
Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Stadsontwikkeling vooruit"

Verwante presentaties


Ads door Google