De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 9.30u – 9.40u Opening 9.40u – 10u RIS Noord-Nederland 10u – 12u Workshop 10u – 10.45u Reacties op de hoofdvragen, mindmapping 10.45-11u pauze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 9.30u – 9.40u Opening 9.40u – 10u RIS Noord-Nederland 10u – 12u Workshop 10u – 10.45u Reacties op de hoofdvragen, mindmapping 10.45-11u pauze."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 9.30u – 9.40u Opening 9.40u – 10u RIS Noord-Nederland 10u – 12u Workshop 10u – 10.45u Reacties op de hoofdvragen, mindmapping 10.45-11u pauze 11u – 11.45u Vertaling van de uitkomsten in ‘proeftuinen’ 11.45u – 12u Eindbeschouwing en afsluiting Strategiebijeenkomst EU 2020: versterken regionale economische groei vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief’

2 RIS3 Noord-Nederland 12 december 2012 Mayko Slinkman

3 Even voorstellen ERAC European and Regional Affairs Consultants Regionale ontwikkeling Regionaal onderzoek Visie & Programmering Ontwikkeling & Uitvoering Europees beleid Europese programma’s Europees onderzoek

4 RIS3: waarom? Research and Innovation Strategy op basis van Slimme Specialisatie

5 Competitive advantage: investering in sterkste sectoren en verbinden aanwezig kennispotentieel met behoeften bedrijfsleven Policy Choices (tough ones): selecteren van enkele prioriteiten op basis van specialisatie Critical mass of resources & talent: netwerken en samenwerking tussen regio’s Collaborative Leadership: betrekken van stakeholders uit kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en de samenleving ("quadruple helix“) RIS3: 4 C’s

6 Het Noorden uitgedaagd RIS3 is een voorwaarde van de EC voor toegang Europese structuurfondsen RIS3 is van invloed op visie stimuleringsbeleid Europa daagt Noorden uit om voorop te lopen  Onderscheidende bijdrage aan Europese maatschappelijke uitdagingen

7 Maatschappelijke uitdagingen Water Energie VoedselGezondheid

8 Uitwerking Samengestelde behoeften Achtertuin als proeftuin (Living Lab)

9 Samengestelde behoeften Vragen om samengestelde oplossingen: Op snijvlak van sectoren (crossovers) Schumpeter: ‘Neue Kombinationen’ Diverse succesvolle voorbeelden van projecten in Noord-Nederland

10 Achtertuin als proeftuin Slimme oplossingen voor Noordelijke uitdagingen Testen in de praktijk, met samenleving als proeftuin Exporteren naar rest Europa en verder

11 Agro food Energie Healthy Ageing Slimme (sensor) Systemen en Materialen Water tech nologie Samengestelde behoeften, samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin (Living Lab) Gezondheid, demografie en welzijn Voedselzeker heid, duurzame landbouw en bioeconomie Zeker, schone en efficiënte energie Schone, veilige water voorziening Sterktes Middelen Uitdagingen Human Capital Menselijke Maat Toepassings gericht

12 Hoofdvragen workshop 1.Wat zijn de grootste maatschappelijke uitdagingen voor Noord-Nederland in de periode 2014-2020? 2.Hoe kunnen deze worden verbonden met een innovatiestrategie en de economische clusters van Noord- Nederland? 3.Hoe kan dit worden vertaald in criteria en actielijnen voor de RIS. Hoe kan de aansluiting tussen RIS en samenleving worden versterkt?


Download ppt "Programma 9.30u – 9.40u Opening 9.40u – 10u RIS Noord-Nederland 10u – 12u Workshop 10u – 10.45u Reacties op de hoofdvragen, mindmapping 10.45-11u pauze."

Verwante presentaties


Ads door Google