De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisagenda Transport & Logistiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisagenda Transport & Logistiek"— Transcript van de presentatie:

1 Kennisagenda Transport & Logistiek
Verdus congres Amsterdam, 19 November Lóri Tavasszy (TU Delft / TNO)

2 Vragen Prioriteiten voor fundamentele kennisagenda?
Welke onderwerpen minder relevant? Belang bedrijfsleven? Hoe betrekken? Kritische combinaties instituten, kennis?  Kennisagenda van de toekomst

3 Topsector Logistiek Topconsortium innovatie (TKI)
Bedrijven, branche-organisaties, onderzoeksinstellingen, universiteiten TKI aansturing: SPL + Dinalog + TNO + NWO Inhoud op basis van 6 Roadmaps: dient als vraagsturing voor academisch onderzoek Min I&M doet maatschappelijke vraagsturing op het gebied Mobiliteit/Bereikbaarheid

4 Roadmaps TKI Logistiek
Douane Synchromodaliteit Cross-chain control centers (4C) Supply chain finance Service Logistics Nationaal Logistiek Informatie Platform (NLIP) Cross-cutting voor I&M: duurzaam & bereikbaar

5 Organisatie onderzoek topsector Logistiek
NWO programma Duurzame Logistiek 1 NWO Duurzaam & bereikbaar 2 Vraagsturing fundamenteel onderzoek Topsector Maatschappelijk Organisatie onderzoek topsector Logistiek NLIP Douane Synchro 4C Services Finance FUNDAMENTEEL ONDERZOEK TOEGEPAST TOEPASSING MARKT & OVERHEID Roadmaps TKI Logistiek

6 Uitsnede programmering NWO
DBR ( ): 1 programma over logistiek TOP subsidies (najaar 2012) Douane (eind 2012) Synchromodaliteit (2013) Supply chain finance (2013) VerDUS: Duurzame logistiek (2013) Andere programma’s (Service logistics bv.) volgen later…

7 Programma Duurzame Logistiek i.o.
Vergelijkbare* insteek (organisatie, budget) als DBR, maar focus exclusief op logistiek Samenwerking met niet-universitaire partners uit het bedrijfsleven, andere kennisinstellingen en de overheid gewenst 3 programmalijnen: Hardware, Orgware en Software Combinaties worden toegejuicht Voorziene start 2013 * disclaimer: aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

8 Infrastructuur Aansluiting op roadmap Synchro Globale scope
Strategische afwegings- en beleidsvraagstukken (bv. scenario’s, robuuste investeringsstrategie) Netwerkontwerp: nieuwe eisen door o.a. synchromodaliteit (bv. capaciteit, kwaliteit), Multimodaal netwerkmanagement (sturing van netwerken i.c.m. logistiek bedrijven)

9 ICT Roadmaps: Douane, Synchro Globale scope
ICT voor flexibel gebruik netwerk diverse modaliteiten onder onzekerheid informatiesystemen en de nationale ICT-infrastructuur; ICT-systemen en infrastructuur ter ondersteuning van de logistieke processen

10 Organisatie Aansluiting op roadmaps 4C, synchro, service logistiek en finance Globale scope Logistieke processen (bv. optimalisatie, ontwerp, synchronisatie, aansturing en coordinatie) Beslissingstructuren (bv. governance, gain sharing) Implementatie (bv. trust, mental shift)

11 Topsector en duurzaamheid
Het Innovatiecontract over duurzaamheid verminderen negatieve effecten transport efficiënt gebruik publieke ruimte en infrastructuur hergebruik middelen, retourlogistiek en waste management meest effectieve en duurzame modaliteit bundelen van lading, minder onnodig leeg rijden en varen; vermijden onnodige vervoerskilometers door betere afstemming klimaatvriendelijke op- en overslaglocaties (bv. magazijnen) Bijdragen aan duurzame logistiek vanuit andere topsectoren! elektrisch vervoer voorziening biomassa substitutie brandstoffen

12 Duurzaamheid in programma Duurzame Logistiek
Niet: duurzaamheid als opdracht Wel: impact telt mee in beoordeling projecten Adresseer voor zover relevant: Economie Ecologie Sociaal Toekomstvastheid Rebound effecten “De innovatieactiviteiten in de uitvoeringsagenda dragen sterk bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen “ (uit: Innovatiecontract Topsector Logistiek, 2012)

13 Tot slot

14 Stellingen

15 Stelling: “verbinden” en “duurzaam” gaan prima samen in de logistiek
JA NEE Stelling: “verbinden” en “duurzaam” gaan prima samen in de logistiek

16 JA NEE Stelling: duurzame logistiek levert een grote bijdrage aan duurzame steden

17 JA NEE Stelling: logistiek bedrijfsleven heeft behoefte aan fundamenteel onderzoek

18 JA NEE Stelling: co-financiering van bedrijven is nodig voor een goede vraagsturing van het onderzoek


Download ppt "Kennisagenda Transport & Logistiek"

Verwante presentaties


Ads door Google