De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw: Digitaal Referentiekader Gezondheidsbevordering (Refka 2.0)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw: Digitaal Referentiekader Gezondheidsbevordering (Refka 2.0)"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw: Digitaal Referentiekader Gezondheidsbevordering (Refka 2.0)
Het nieuwe Refka 2.0 Wat kan ik ermee?

2

3 Het Referentiekader 2.0 is:
1. Model /kwaliteitsinstrument 2. Analyseert achterliggende factoren en omstandigheden van gezondheidsbevordering 3. Om keuzes te onderbouwen en te verantwoorden 4. → Verhoging van de planmatigheid en systematiek van programma’s

4 Opbouw van het referentiekader
Veld 1 Proces Veld 2 Resultaat D I E O N G T R T E E G E Z R C A R O M I V N O I S E D N N E N H A T R T E N E I I E T N E D X E S N T Veld 3 Onderzoek & Feedback

5 Opbouw van het referentiekader
Veld 1 Proces Veld 2 Resultaat Interventieuitkomsten: welk succes hebben de interventies? Organiseren: wat is er nodig? G E Z O N D H E I Context: waarmee rekening te houden? Interventies: wat ga je concreet doen? D Hoe verder? Invloed op programma Veld 3 Onderzoek en Feedback 5

6 Organiseren in Context
INTERVENTIES (zichtbaar) D E T R M I N A G E Z O N D H I 3.resultaten 2. proces CONTEXT (onder water) Interventies zijn als een black box, als een ijsberg: er zit meer in dan verwacht. Zichtbaar zijn meestal resultaten, zij het in de vorm van concrete producten, zij het in veranderd gedrag. Maar het proces wat daaraan ten grondslag ligt is vaak verborgen En naar de randvoorwaarden die je moet organiseren om het proces te laten lopen moet je vaak raden En hoe de samenleving op dat moment eruit zag wordt ook zelden gerapporteerd. In veel OZ is tot nu toe is te weinig over de context, het organiseren en en het proces gerapporteerd. Verder duiden we dit aan als 123 1.organiseren 6

7 Refka 2.0 PROCESSEN RESULTATEN
1 Organiseren 2 Interventies 3a Interventie- uitkomsten 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid Informatie voorlichting educatie Gezondheids- vaardigheden Kennis Humane Biologie: Erfelijkheid Vitaliteit Menskracht deskundigheid Gezondheid - somatisch psychisch sociaal spiritueel Kwaliteit van leven Community- Setting- ontwikkeling Gezonde leefstijl Methoden Empowerment Investering tijd geld goodwill maatschappelijke context: historie actualiteit trends demografie economie politiek cultuur etc Organisatie ontwikkeling Sociale cohesie (Soc. capital) Sociaal draagvlak Intersectorale actie Gelijke kansen SEGV Voorzieningen Beleid In- en extern netwerk Pleitbezorgen beleids- ontwikkeling Gezonde omgeving en milieu Beleid: wet, regels, financiering Leiderschap Publiciteit ONDERZOEK EN FEEDBACK Organisatie- onderzoek Actie- begeleidend onderzoek Verantwoordend onderzoek Determinanten- patroon Gezondheids- profiel

8 Welke kwaliteit van leven? Gelijke kansen?
PROCESSEN RESULTATEN 3c Gezond- heid Gezondheid: Om welke vormen van gezondheid gaat het? Welke kwaliteit van leven? Gelijke kansen? Verminderen van SEGV? Gezondheid - somatisch psychisch sociaal spiritueel Kwaliteit van leven Gelijke kansen SEGV ONDERZOEK EN FEEDBACK

9 Speelt humane biologie een rol? Gezonde leefstijl?
PROCESSEN RESULTATEN Determinanten: Speelt humane biologie een rol? Gezonde leefstijl? Sociale cohesie / sociaal kapitaal? Voorzieningen? Gezonde omgeving en milieu? 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid Humane Biologie: Erfelijkheid Vitaliteit Gezonde leefstijl Sociale cohesie (Soc. capital) Voorzieningen Gezonde omgeving en milieu ONDERZOEK EN FEEDBACK

10 Interventieuitkomsten: gezondheidsvaardigheden? empwerment?
PROCESSEN RESULTATEN Interventieuitkomsten: gezondheidsvaardigheden? empwerment? sociaal draagvlak beleid, wet, regels, financiering? 3a Interventie- uitkomsten 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid Gezondheids- vaardigheden Empowerment Sociaal draagvlak Beleid: wet, regels, financiering ONDERZOEK EN FEEDBACK

11 informatie/ voorlichting educatie? community-setting- ontwikkeling
PROCESSEN RESULTATEN Interventies: informatie/ voorlichting educatie? community-setting- ontwikkeling organisatieontwikkeling intersectorale actie pleitbezorgen – beleidsontwikkeling publiciteit 2 Interventies 3a Interventie- uitkomsten 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid Informatie voorlichting educatie Community- Setting- ontwikkeling Organisatie ontwikkeling Intersectorale actie Pleitbezorgen beleids- ontwikkeling Publiciteit ONDERZOEK EN FEEDBACK

12 PROCESSEN RESULTATEN Organiseren: kennis menskracht methoden
investering beleid in- en extern netwerk leiderschap 1 Organiseren 2 Interventies 3a Interventie- uitkomsten 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid Kennis Menskracht deskundigheid Methoden Investering tijd geld goodwill Beleid In- en extern netwerk Leiderschap ONDERZOEK EN FEEDBACK

13 PROCESSEN RESULTATEN ONDERZOEK EN FEEDBACK maatschappelijke context:
1 Organiseren 2 Interventies 3a Interventie- uitkomsten 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid maatschappelijke context: historie actualiteit trends demografie economie politiek cultuur etc ONDERZOEK EN FEEDBACK

14 PROCESSEN RESULTATEN ONDERZOEK EN FEEDBACK 1 Organiseren 2
Interventies 3a Interventie- uitkomsten 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid ONDERZOEK EN FEEDBACK Organisatie- onderzoek Actie- begeleidend onderzoek Verantwoordend onderzoek Determinanten- patroon Gezondheids- profiel

15 PROCESSEN RESULTATEN ONDERZOEK EN FEEDBACK 1 Organiseren 2
Interventies 3a Interventie- uitkomsten 3b Deter- minanten 3c Gezond- heid Informatie voorlichting educatie Gezondheids- vaardigheden Kennis Humane Biologie: Erfelijkheid Vitaliteit Menskracht deskundigheid Gezondheid - somatisch psychisch sociaal spiritueel Kwaliteit van leven Community- Setting- ontwikkeling Gezonde leefstijl Methoden Empowerment Investering tijd geld goodwill maatschappelijke context: historie actualiteit trends demografie economie politiek cultuur etc Organisatie ontwikkeling Sociale cohesie (Soc. capital) Sociaal draagvlak Intersectorale actie Gelijke kansen SEGV Voorzieningen Beleid In- en extern netwerk Pleitbezorgen beleids- ontwikkeling Gezonde omgeving en milieu Beleid: wet, regels, financiering Leiderschap Publiciteit ONDERZOEK EN FEEDBACK Organisatie- onderzoek Actie- begeleidend onderzoek Verantwoordend onderzoek Determinanten- patroon Gezondheids- profiel


Download ppt "Nieuw: Digitaal Referentiekader Gezondheidsbevordering (Refka 2.0)"

Verwante presentaties


Ads door Google