De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheid, versterkt in eigen hand

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheid, versterkt in eigen hand"— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheid, versterkt in eigen hand
Gezonde Slagkracht NSPOH 12 juni 2012 Utrecht

2 Eerst: Emmen Revisited
Wijk- of dorpsgericht Integraal: fysiek, sociaal, economisch Programmatisch en planmatig Samenwerken in voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie (cyclisch)

3 Emmen Revisited Structurele samenwerking tussen EOP’s, gemeente, wooncorporaties en vele instellingen, organisaties E.R. in wijk of dorp -wijk-/dorpsteam + wijk-/dorpsplatform -wijk/dorpspost/winkel -budget

4 Emmen Revisited Manier van denken Methode van werken
Je hoeft niet telkens een projectstuctuur op te zetten

5 Emmen Revisited Programma (vraag) => gezondheid
Plan (antwoord) => wie + aanpak Zie:

6 Nota “Emmen gezond” Voortraject: inventariseren met burgers
conceptversie concept op internet Besluitvorming in raad Emmen Gezond: wijk/dorpsgerichte aanpak

7 Buurtgerichte sociale activering
Buurt als vindplaats - signalen Buurt als “springplank” - mensen, voorzieningen, bezigheden, etc. Outreachend werken: vinden van de kwetsbaren die niet (meer) competent zijn om zich te melden

8 Buurtgerichte sociale activering
Uitgaan van de vraag (achter de vraag) Klant doet zelf (empowerment) Alles van de leefwereld van de klant betrekken: hulpbronnen Gescheiden posities: trajectbegeleiding en hulp/dienstverlening Zie:

9 Gezondheid, versterkt in eigen hand
Stelling: Mensen met lage SES in achterstandswijken en dorpen worden niet adequaat benaderd en bereikt om effectief en blijvend hun gezondheidssituatie te verbeteren door middel van bij hun leefwereld aansluitende interventies

10 Gezondheid, versterkt in eigen hand
Hoofdopdracht GVIEH: Het gaat om het vinden van die condities die interventies voor gezondheidsbevordering effectiever maken.

11 Gezondheid, versterkt in eigen hand
Condities: -Mens als eenheid -integrale aanpak, dus alle factoren die het gezond functioneren beïnvloeden

12 Gezondheid, versterkt in eigen hand
Lalonde: -sociale omgeving -fysieke omgeving -leefstijl -aanwezigheid van gezondheidszorgvoorzieningen -genetische factoren

13 Gezondheid, versterkt in eigen hand
Hulpbronnen (CAB Groningen): -wonen en woon/leefomgeving -inkomen/werk/economische welvaart -opleiding -sociaal netwerk -privé situatie -gezondheid -?

14 problematiek Gezondheid, versterkt in eigen hand
Reguliere toepassing interventies Burgers gewone hulp- en/of service vragers analyse & doelgroep Aanbod interventie problematiek doelgroep

15 Gezondheid, versterkt in eigen hand
Kan het ook beter? Zo ja, hoe dan?

16 Gezondheid, versterkt in eigen hand
Afgestemd aanbod op alle hulpbronnen (afstemmen in traject) met interventies of regulier aanbod/ doelgroepaanbod Burgers -stillen, mijders zelfmelders gewone hulp- en/of service vragers vinden – contact – motiveren – plan/traject - verwijzen (trajectplan -) verwijzen prikkel wijkgericht werken/BSA/hulpbronnen

17 Gezondheid, versterkt in eigen hand
Het gaat om het vinden van die condities die interventies voor gezondheidsbevordering effectiever maken. WIJKAANPAK Hulpbronnen: -wonen en woon/leefomgeving -inkomen/werk/economische welvaart -opleiding -sociaal netwerk -privé situatie -gezondheid -? Lalonde: -sociale leefomgeving -fysieke leefomgeving -leefstijl -aanwezigheid van gezondheidszorgvoorzieningen -genetische factoren integraal

18 Gezondheid, versterkt in eigen hand
structuur wijk Angelslo = signaal MDT = verwijzing bewoners 1e schil professionals = Outreachend 2e schil professionals

19 Gezondheid, versterkt in eigen hand
Multi-disciplinair team signalen regie Afgestemd aanbod op alle hulpbronnen (afstemmen in traject) met interventies of regulier aanbod/ doelgroepaanbod Hulp- en service-verlening 1e lijn voor -- wonen - Opleiding - Prive - Sociaal netwerk -inkomen/werk -gezondheid Burgers -stillen, mijders zelfmelders gewone hulp- en/of service vragers vinden – contact – motiveren – plan/traject - verwijzen 2e schil op afroep: VNN GGZ Indiogo Vraag achter de vraag (trajectplan -) verwijzen Vraag achter de vraag wijkgericht werken/BSA/hulpbronnen Overleg bewoners-groepen signalen


Download ppt "Gezondheid, versterkt in eigen hand"

Verwante presentaties


Ads door Google