De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkambitie Zuidwest Wijkdialoog 29 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkambitie Zuidwest Wijkdialoog 29 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Wijkambitie Zuidwest Wijkdialoog 29 november 2011

2 Wijkambitie Zuidwest Welkom! Vanavond zijn uitgenodigd: Bewoners en professionals Welke thema’s vindt u belangrijk voor de wijk Transwijk, Rivierenwijk, Dichterswijk

3 Programma (19.30 uur – 22.00 uur) Opbouw van de avond: 1.Korte presentatie over inhoud en proces wijkambitie 2.Aan de slag in subgroepjes 3.Plenaire terugkoppeling 4.Formuleren gezamenlijke wijkthema’s en motto

4 Wijkgericht werken Utrecht Nota ‘uitgangspunten versterking wijkgericht werken’ In maart vastgesteld door raad Meer participatie bewoners en anderen Organisatie gaat vraaggericht en wijkgericht werken Sleutelrol voor wijkregisseur (gezicht van de gemeente in de wijk) Wijkvraagstukken in uitvoering gemeentelijke diensten

5 Wat is dan nieuw? Versterken wijkgericht werken Gemeente wil beter aansluiten bij initiatieven uit de wijk Participatie vroeg organiseren; geeft positieve energie Op het goede schaalniveau werken: wijk, buurt, straat of juist hele stad Relatie leggen tussen stedelijk beleid en wijkgerichte uitvoering Wijkraad en andere relevante partijen inzetten

6 Wijkambitie Zuidwest Wijkambitie is eerste zichtbare product van versterkt wijkgericht werken Wijkmanager stelt wijkambitie op met bewoners, professionals en ondernemers uit de wijk en de gemeentelijke diensten Inzet van de gemeente in de wijk regelmatig toetsen aan geformuleerde wijkambitie

7 Wijkambitie Zuidwest Een wijkambitie bestaat uit: 1.Wijkanalyse: hoe staat de wijk ervoor? 2.Ambities en prioriteiten: waar willen we naar toe? 1.Ambities op hoofdlijnen, kort en kernachtig 3.Focus: keuzes maken voor een paar hoofdthema’s 4.Nu voor periode 2012-2014 (rest collegeperiode) 5.In de toekomst voor vier jaar (hele collegeperiode)

8 Planning Proces besluitvorming wijkambitie 1.Vandaag: onze dialoog over wijkambitie voor Zuidwest 2.Januari 2012: besluit college van B en W over alle wijkambities voor alle wijken 3.Februari / maart 2012: besluit gemeenteraad

9 Wat vindt u belangrijk voor Zuidwest? Raadplegen De gemeente formuleert verschillende thema’s per subwijk Deze voorzet willen we vanavond aan u voorleggen en toetsen Herkent u het beeld van de wijk, Kloppen de thema’s, welke moeten er volgens u bij?

10 Kanaleneiland 1.Doorzetten integrale gebiedsontwikkeling ! 2.Vreedzame wijk – gedragsbeïnvloeding – Veiligheid 3.Vernieuwend Welzijn - burgerparticipatie 4.Wijkvoorzieningen - Onderwijs – Hart van de wijk (Hart van Noord) 5.Sociaal kwetsbaren (werkgelegenheid) en brede zorg voor de jeugd 6.Leeftijdsgroepen (b.v. 12-): behoeften en verantwoordelijkheden in beeld 7.Leefbaarheid & Veiligheid - Ouderbetrokkenheid

11 Transwijk Thema’s: 1.Terugdringen criminaliteit en overlast 2.Aanpak groen 3.Veiligheid Nieuw Welgelegen 4.Herontwikkeling omgeving Van Bijnkershoeklaan 5.Ouderenzorg en -welzijn

12 Rivierenwijk Thema’s: 1.Sociaal: problematiek ‘achter de voordeur’ 2.Voorzieningen beter benutten 3.Verbeteren openbare ruimte; spelen en groen 4.Ruimtelijke ontwikkelingen 5.Verkeer

13 Dichterswijk Thema’s 1.Sociale tweedeling 2.Verkeer en infrastructuur: spoor, HOV, parkeren en te hard rijden 3.Voorzieningen: kinderopvang, buurthuis 4.Openbare ruimte: speelplekken, groen

14 Vervolg Alvast bedankt voor uw bijdrage! Deze wordt meegenomen naar het college van B en W en de raad Eind deze maand koppelen we aan u terug wat we college en raad meegeven, u kunt daar nog op reageren


Download ppt "Wijkambitie Zuidwest Wijkdialoog 29 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google