De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schilders- en Waddenbuurt Informatieavond 26 februari 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schilders- en Waddenbuurt Informatieavond 26 februari 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Schilders- en Waddenbuurt Informatieavond 26 februari 2009
Opening voorzitter Jacqueline van de Sande Presentatie wethouders Piet Keijzer en Hans Luiten Verzamelen van vragen Vraag en antwoord Informatiemarkt

2 Opening door voorzitter Jacqueline van de Sande

3 Ruimtelijke ontwikkeling wethouder Piet Keijzer
Waarom gebeurt er momenteel zoveel in uw wijk? Wat gebeurt er in uw wijk? Waar staan we nu? Hoe gaan we nu verder?

4 Waarom gebeurt er momenteel zo veel in uw wijk?
Groen om de stad behouden Woningen zijn nodig Vrijkomende plekken in de stad benutten

5 Binnenstedelijk bouwen

6 Wat gebeurt er in uw wijk?
JULIANA VAN STOLBERGSCHOOL JEDELOOSCHOOL VOORSLAGTERREIN SPORTFONDSENBAD

7 Nieuwe projecten In vroeg stadium buurt, ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties in gesprek brengen Gemeente weegt verschillende belangen Als gemeente bewaken we dat gesprek blijft

8 Samen werken in de wijk wijkwethouder Hans Luiten
Wijkmanager: Erik van Druenen Wijkwethouder: Hans Luiten

9 Samenwerken in de wijk Overleggen met de buurt containerbegrip
Verschillende niveaus van overleg

10 Samenwerken in de wijk Praktische zaken met de wijkmanager
Snoeien van struiken Omleggen fietspad Scado

11 Samenwerken in de wijk Samen nadenken over groen en speelvoorzieningen in de wijk Beleidsplan speel en jongerenvoorzieningen Aanpak groen Claude Monetstraat dit jaar Start wandeling door buurt: inventariseren groen en speelplekken en aanpak maandag 30 maart, van – uur

12 Sociale structuurschets
Hoe nu verder met de uitkomsten? Zaandam West: tot 2020 groei bevolking (o.a. door Inverdan) aandeel 65+ iets meer dan gemiddeld aandeel jongeren iets minder relatief meer alleenstaanden gemiddeld inkomen relatief hoog opleidingsniveau tevredenheid over wonen, woonomgeving en veiligheid gemiddeld betrokkenheid en actieve participatie hoger

13 Uitkomsten De agenda Zaandam West: Korte termijn:
Bewonersparticipatie vergroten: activiteiten op buurtniveau Meer (speel)voorzieningen voor jeugd Sporten jeugd vergroten Lange termijn: 4. Onderwijsaanbod: Brede School Et Buut 5. Woonservicewijk 6. Multifunctioneel steunpunt (zorg, buurthuis)

14 Samenwerken in de wijk Ronde tafelgesprek over sociale structuurschets, wijkagenda, wijkuitvoeringsprogramma woensdag 8 april, – uur

15 Samenwerken in de wijk Projecten in de buurt
Vroeg stadium, Juliana van Stolbergschool

16 Samenwerken in de wijk Niet verder verdichten? Of juist wel?
Of de polder in? Structuurvisie voor de hele stad Meepraten kan dit jaar met o.a. bewonerspanels, via internet

17 Samenwerken in de wijk Vragen over verleden en heden mogen en moeten gesteld kunnen worden! Telefoonnummer:

18


Download ppt "Schilders- en Waddenbuurt Informatieavond 26 februari 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google