De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herontwikkeling locatie Oosteinde 241/243/245 Informatieavond 29 oktober 2012 Project herontwikkeling locatie WZH De Sonneruyter - Informatieavond 4 december.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herontwikkeling locatie Oosteinde 241/243/245 Informatieavond 29 oktober 2012 Project herontwikkeling locatie WZH De Sonneruyter - Informatieavond 4 december."— Transcript van de presentatie:

1 Herontwikkeling locatie Oosteinde 241/243/245 Informatieavond 29 oktober 2012 Project herontwikkeling locatie WZH De Sonneruyter - Informatieavond 4 december 2012 - 1

2 Doel van de avond •Kennismaken •Informeren •Vragen beantwoorden en suggesties horen van omwonenden 2 2

3 Inhoud presentatie •Waarom herontwikkelen? •Wat is een ruimtelijk kader? •Wat zeggen beleidsdocumenten? •Partijen en rollen •De wijk en de locatie •Planning •Vragen en suggesties 3 3

4 Locatie in de wijk 4 4

5 Waarom deze ontwikkeling? •Huidige gebouw voldoet niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd 5 5

6 Om welke gebouwen gaat het? 6 6

7 Wat is een ruimtelijk kader? Voorwaarden waaraan een bouwplan o.a. moet voldoen: • Gewenste functies • Bouwhoogtes • Verkeer en parkeren • Water en groen • Geluid, bodem en andere milieufactoren • Brandweer • Kabels en leidingen De gemeenteraad stelt het ruimtelijk kader vast 7 7

8 Wat zeggen beleidsdocumenten? 8 •Herijking structuurvisie: insteek is een aantrekkelijke, groene, duurzame woonstad •Bestemmingsplan: moet aangepast worden •Raadsmotie 2011: 30% sociale woningbouw •Parkeernota: nieuwbouw mag niet leiden tot extra parkeerdruk in de omgeving: voldoen aan parkeernorm 8

9 Betrokken partijen • WZH • WoonInvest • Gemeente Leidschendam-Voorburg • Bewoners WZH De Sonneruyter • Omwonenden • Overige belanghebbenden 9 9

10 Rollen WZH • Zorginstelling/zorgverlener • Grondeigenaar 10

11 Rollen WoonInvest • Ontwikkelaar • Bouwplan • Inrichtingsplan • Benodigde onderzoeken • Informeren van belanghebbenden 11 10

12 Rollen Gemeente: • Opstellen ruimtelijk kader • Toetsen van plannen aan het ruimtelijk kader • Planologische procedure • Communicatie ruimtelijk kader en bestemmingsplan • Aanspreekpunt belanghebbenden 12 11

13 Rollen Bewoners/omwonenden/belanghebbenden: • Suggesties en wensen • Meedenken (o.a. inloopavond(en) en klankbordgroep) 13 12

14 Ligging in de omgeving 14 Prinses Mariannelaan Westeinde Sonnenburghlaan Vrijburgstraat

15 Plangrens 15 16

16 Ligging in de omgeving 16 14 Park Sonnenburgh Nieuw Heeswijk Achtertuinen Doodlopende weg

17 Foto’s locatie 17

18 Foto’s locatie 18

19 Foto’s locatie 19

20 Foto’s locatie 20

21 Foto’s locatie 21

22 Planning (ruimtelijk kader) December/januari - Concept ruimtelijk kader opstellen Februari - Ruimtelijk kader ter informatie in het college van b&w - Inloopavond Maart - College: vaststellen raadsvoorstel ruimtelijk kader April/mei - Raad: vaststelling ruimtelijk kader 22

23 Planning (bestemmingsplan/start bouw) Mei – september 2013- Ontwerpproces door architect Mei – september 2013- Opstellen ontwerpbestemmingsplan 4 de kw. 2013 – 2 de kw. 2014 - Bestemmingsplan- procedure 2 de kw. 2014- Vergunningverlening 2 de helft 2014- Start bouw 23

24 Vragen en suggesties? 24


Download ppt "Herontwikkeling locatie Oosteinde 241/243/245 Informatieavond 29 oktober 2012 Project herontwikkeling locatie WZH De Sonneruyter - Informatieavond 4 december."

Verwante presentaties


Ads door Google