De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond bestemmingsplan herontwikkeling maisonnettes aan de Malvert 81e – 91e straat 13 juni 2013 Welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond bestemmingsplan herontwikkeling maisonnettes aan de Malvert 81e – 91e straat 13 juni 2013 Welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond bestemmingsplan herontwikkeling maisonnettes aan de Malvert 81e – 91e straat
13 juni 2013 Welkom!

2 Programma avond 19.15 uur: Start inloop
Plannen bekijken en gelegenheid tot het stellen van vragen aan deskundigen 19.30 uur: Plenaire deel Welkomstwoord door Hannie Kunst, wethouder stedelijke ontwikkeling Presentatie stedenbouwkundige opzet en landschapsplan door Arnoud Janson, stedenbouwkundige / landschapsarchitect Presentatie bouwplan Tjeerd Timmermans, architect van TM2 Architecten Presentatie ontwerp-bestemmingsplan, procedures en planning door Stephanie Wolff, projectleider Gelegenheid tot stellen van algemene vragen Plannen bekijken Gelegenheid tot het stellen van vragen aan deskundigen 21.00 uur: Sluiting

3 “Bestaande” situatie (eind 2012)

4

5

6

7 Veranderingen

8 Ontwikkelingsvisie en landschapsplan

9

10 Fase 1: slopen maisonnettes

11 Fase 3: Nieuwbouw zorgeenheden
Fase 2: Renoveren maisonnettes Fase 4: Nieuwbouw levensloopbestendige woningen

12 Fasering inrichting gebied

13 Bomen effect analyse: - slechte bomen - matige bomen - redelijke bomen - goede bomen

14 Situatie na kap slechte bomen - slechte bomen - matige bomen - redelijke bomen - goede bomen

15 Bouwrijp fase 2/3: - slechte bomen - matige bomen - redelijke bomen - goede bomen

16 Realisatie fase 2/3: - slechte bomen - matige bomen - redelijke bomen - goede bomen - nieuwe bomen

17 Bouwrijp fase 4: - slechte bomen - matige bomen - redelijke bomen - goede bomen - nieuwe bomen

18 Realisatie fase 4: - slechte bomen - matige bomen - redelijke bomen - goede bomen - nieuwe bomen

19 Totaal plan

20 Presentatie bouwplannen

21 Situatie Zorgclusterwoningen

22 Begane grond

23 Verdieping

24 Gevels

25 Vigerend bestemmingsplan

26 Bestemmingen: - wonen - verkeer - groen - leidingstroken

27 Nieuw bestemmingsplan

28 Bestemmingen: - gemengd - wonen - verkeer - groen - water - leidingstroken

29 Renovatie: - wonen - verkeer - groen

30 Zorgeenheden: - gemengd - verkeer

31 Levensloopwoningen: - wonen - verkeer - groen

32 Park: - groen

33 Totaal: - gemengd - wonen - verkeer - groen - water - leidingstroken

34 Procedure ontwerp-bestemmingsplan ex art. 3.1 Wro (postzegelplan)
Tervisielegging ontwerp-bestemmingsplan vanaf 20 juni 2013 Indienen schriftelijke reacties m.b.t. ontwerp-bestemmingsplan (zienswijzen) t/m 1 augustus 2013 Vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan door gemeenteraad (indien geen zienswijzen) medio september 2013 Tervisielegging vastgesteld bestemmingsplan (gedurende 6 weken) Vanaf medio september 2013 Inwerkingtreding bestemmingsplan eind oktober 2013

35 Procedure Hogere Waarde (geluid)
Tervisielegging ontwerp HW-besluit vanaf 20 juni 2013 Indienen schriftelijke reacties m.b.t. ontwerp HW-besluit (zienswijzen) t/m 1 augustus 2013 Publicatie definitief HW-besluit 22 augustus 2013 Inwerking HW-besluit 3 oktober 2013

36 Procedure omgevingsvergunning (WABO)
Voor de sloop van de maisonnettes en de nieuwbouw van de woningen en appartementen zijn op grond van de WABO diverse omgevingsvergunningen vereist. Zoals een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen en voor de activiteit bouwen. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zal worden aangevraagd nadat het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is. Na verlening van de omgevingsvergunning kan gedurende 6 weken bezwaren worden ingediend.

37 Waar ligt het bestemmingsplan ter inzage?
Bij het Open Huis in de Stadswinkel (Mariënburg 75) Op de gemeentelijke website: > gemeente > inspraak > inspraak actueel Op de landelijke website: Schriftelijke reacties, zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan Tot en met 1 augustus 2013 indienen bij de Gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Stadsontwikkeling (bureau SO10), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

38 Planning Maisonnettes zijn gesloopt m.u.v. wisselwoningen
Restanten zullen worden verwijderd Terrein wordt ingezaaid Omgevingsvergunning t.b.v. renovatie is verleend, bouw in uitvoering Omgevingsvergunning t.b.v. 24 zorgwoningen na rechtskracht bestemmingsplan. Bouw start begin 2014. Omgevingsvergunning na gereed zorgwoningen Inrichten openbare ruimte: gefaseerd i.v.m. bouw


Download ppt "Informatieavond bestemmingsplan herontwikkeling maisonnettes aan de Malvert 81e – 91e straat 13 juni 2013 Welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google