De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herinrichting openbare ruimte project Van Ballegooijsingel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herinrichting openbare ruimte project Van Ballegooijsingel"— Transcript van de presentatie:

1 Herinrichting openbare ruimte project Van Ballegooijsingel
Arjan Reverdink projectmanager

2 Geschiedenis en stand van zaken
Start/aanleiding: - Visie voetbal vitaal en Stadsvisie (beiden 2007; gemeenteraad) Genomen besluiten: Aangepast Masterplan (2010; B&W) Stedenbouwkundig randvoorwaarden; incl uitgewerkte Masterplan-variant (2011; B&W) Bestemmingsplan (2012; gemeenteraad) Kapvergunning (2012; DB) PvE inrichtingsplan openbare ruimte (2012; deelraad)

3 Vervolgbesluiten/-acties
Nog te nemen besluiten: Afronden inrichtingsplan openbare ruimte (tot begin 2013) Bouwrijpmaken; incl ‘groen-voor-de-buurt-actie’ (2012 t/m 2014) Verkopen bouwrijpe kavels (eind 2013/begin 2014) Uitgifte en start 1e bouw (eind 2014/begin 2015)

4 Onderwerp bijeenkomst
Voorlopig ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte (VO): Betreft voorstel/concept obv genomen besluiten (o.a. PvE) DB en deelraad nog vaststellen Procedure inrichtingsplan: PvE (DB en deelraad), VO (DB en deelraad), DO (DB)

5 Doel bijeenkomst Doel: Toelichten voorstel/concept VO, incl verantwoording inzake ontvangen input Nieuwe input verkrijgen van belanghebbenden ter verbetering ontwerp, met name qua type beplanting (NB: veel ligt nl al vast obv genomen besluiten)

6 Opzet bijeenkomst inloop welkom doel, stand van zaken en opzet avond toelichting VO verduidelijkende vragen  discussie VO in groepen centrale terugkoppeling bevindingen groepen slotconclusie en vervolg dankwoord en afsluiting


Download ppt "Herinrichting openbare ruimte project Van Ballegooijsingel"

Verwante presentaties


Ads door Google