De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken herstructurering en grootschalig onderhoud Oostendam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken herstructurering en grootschalig onderhoud Oostendam"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken herstructurering en grootschalig onderhoud Oostendam
Projectgroep Oostendam Katrien van Gils

2 Inhoud presentatie Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure
Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering

3 Onderzoeken Bedrijven en milieuzonering Externe veiligheid Bodem
Watertoets Geluid Luchtkwaliteit Flora en Fauna Cultuurhistorie en Archeologie Asbestinventarisatie (Rhiant) Route bouwverkeer Bouwkundige opname woningen (Rhiant en gemeente) Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot

4 Vergunningen en ruimtelijke procedure
Sloopvergunning verleend Vrijstellingsprocedure art. 19 lid 2 WRO in voorbereiding Vrijstelling in plaats van bestemmingsplan Ruimtelijke onderbouwing ter inzage Zienswijzen mondeling / schriftelijk Vrijstelling Bouwvergunning Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot

5 Stedenbouwkundig plan
Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot + max 5 woningen - 1 woning Later in te vullen Locatie gedeeltelijk gewijzigd + 2 woningen Parkeerplaats vervallen

6 Voorbereiding uitvoering
Onderzoeken Vergunningen en procedures Voorbereiden bestek Afspraken met uitvoerders Route bouwverkeer / opname panden Afstemmen planning en fasering Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot

7 Planning en fasering (1)
Planning werkzaamheden in volgorde: Sloop Bouwrijp maken inclusief kabels en leidingen Bouw Woonrijp maken Oplevering woningen en openbare ruimte Doel: Op 1 juli 2007 is 40% van de heipalen geslagen Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot

8 Planning en fasering (2)
Fasering werkzaamheden Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot Fase 4 plangebied 1 Start 2007 Fase 2 start oktober Fase 1 start september Fase 3 start december

9 Planning en fasering (3)
Planning werkzaamheden op dit moment: Sloop van september 2006 t/m februari 2007 Bouwrijp van oktober 2006 t/m juni 2007 Nieuwbouw van maart 2007 t/m maart 2008 Woonrijp van januari 2008 t/m augustus 2008 Oplevering september 2008 Vrijstellingsprocedure : ter inzage oktober 2006 Bouwvergunning: verleend februari 2007 Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot

10 Tot slot Denkwerk zo goed als klaar Werkzaamheden gaan beginnen
Medio oktober hoorzitting vrijstellingsprocedure Planning is strak Stand van zaken Oostendam Onderzoeken Vergunningen en ruimtelijke procedure Stedenbouwkundig plan Voorbereiding uitvoering Planning en fasering Tot slot


Download ppt "Stand van zaken herstructurering en grootschalig onderhoud Oostendam"

Verwante presentaties


Ads door Google