De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

gezamenlijke bewonersavond Dijkverbetering Amstelkade

Verwante presentaties


Presentatie over: "gezamenlijke bewonersavond Dijkverbetering Amstelkade"— Transcript van de presentatie:

1 gezamenlijke bewonersavond Dijkverbetering Amstelkade
8 oktober 2013

2 Doel van de avond stand van zaken dijkverbetering Amstelkade & Nessersluis, stand van zaken werkzaamhedenkabels- en leidingen uitleg uitvoering dijkverbetering kabels en leidingen bodemonderzoek gelegenheid voor individuele vragen over overeenkomst Waternet, kabels- en leidingen, onderzoeken etc.

3 Programma organisatie
waar staan we nu? dijkverbetering; kabels en leidingen bodemonderzoek werkzaamheden dijkverbetering werkzaamheden kabels en leidingen planning informatiemarkt: wie? wat? waar?

4 uitvoerende organisatie
namens uitvoerende organisatie voorbereiding uitvoering aannemer groen: januari 2013 dijkverbetering: februari 2013

5 Betrokken partijen kabels en leidingen
voert bewonersgesprekken namens Vitens & Stedin

6 Waar staan we nu? dijkverbeteringsplan vastgesteld, beroepsperiode tot 24 oktober kabel- en leidingbeheerders en Waternet treffen voorbereidingen voor de uitvoering zowel voor de kabel- en leidingbeheerders, als voor de dijkverbetering worden grondonderzoeken uitgevoerd. waternet stemt de werkzaamheden onderling af met de kabel- en leidingbeheerders afspraken met perceeleigenaren, zowel door Waternet als kabel en leidingbeheerders

7 Werkzaamheden kabels en leidingen algemeen
diverse kabels en leidingen worden vervangen of verlegd huisaansluitingen worden individueel beoordeeld op noodzaak voor vervanging of aanpassing uitvoering nieuwe leiding wordt eerst aangelegd, waarna de huisaansluitingen worden overgezet. daarna wordt de oude kabel of leiding buiten bedrijf gesteld. hierdoor is de onderbrekingsduur minimaal vervanging huisaansluitingen kunnen leiden tot korte leveringsonderbreking

8 Onderzoeken t.b.v. kabels en leidingen
graven van proefsleuven: waar en hoe diep liggen de leidingen? i.v.m. graafwerkzaamheden is er verkennend bodemonderzoek gedaan er is vervuiling (toemaakdek) aangetroffen: aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd extra veiligheidsmaatregelen voor werknemers bus-melding: toestemming benodigd van perceeleigenaar

9 Stand van zaken Stedin: afspraken en zakelijk recht overeenkomsten
Vitens: afspraken en zakelijk recht overeenkomsten Gedeelte leidingen Vitens en Stedin worden verplaatst Deel van de leidingen wordt uit de dijk gelegd KPN: blijft op de zelfde locatie liggen  geen overeenkomsten Royal Haskoning voert gesprekken namens Vitens en Stedin

10 De uitvoering (voorbereidende werkzaamheden)
palenwand ter bescherming van gevoelige panden bomen verwijderen sloten vergraven kabels en leidingen voorbereiding op perceel

11 De uitvoering (ophogen dijk)
ophogen weg ophogen talud

12 De uitvoering (afwerking)
asfalteren

13 Het eindresultaat

14 Nessersluis bomen verwijderen werkzaamheden netbeheerders dijkverbetering bomen terug planten start: februari 2014 duur: circa 7 maanden

15 Nessersluis bomen verwijderen werkzaamheden netbeheerders dijkverbetering bomen terug planten start: februari 2014 duur: circa 7 maanden bomen verwijderen werkstrook vrijmaken bomen verwijderen i.v.m. werkzaamheden netbeheerders

16 start werkzaamheden kabels en leidingen Stedin, KPN, Vitens Nessersluis bomen verwijderen werkzaamheden netbeheerders dijkverbetering bomen terug planten start: februari 2014 duur: circa 7 maanden werkzaamheden dijkverbetering start werkzaamheden kabels en leidingen Amstelhoek

17 Groene Kade dijkverbetering start: najaar 2014 duur: circa 2 maanden ophogen ‘groene kade’ werkzaamheden kabels en leidingen Amstelhoek

18 Amstelkade bomen verwijderen dijkverbetering bomen terug planten start: eind 2014 duur: circa 9 maanden

19 Amstelkade bomen verwijderen dijkverbetering bomen terug planten start: eind 2014 duur: circa 9 maanden overige bomen verwijderen vrijmaken van de werkstrook

20 `` Amstelkade bomen verwijderen dijkverbetering bomen terug planten
start: eind 2014 duur: circa 9 maanden `` start laatste fase van de dijkverbetering, werkvolgorde nog te bepalen

21 Bereikbaarheid overleg over een omleidingsroute met grondeigenaren, gemeente en provincie als er meer bekend is zullen we dit melden, zeker voor de uitvoering

22 Informatiemarkt vragen overeenkomsten & ondertekening

23 Informatiemarkt tekeningen planning BUS-melding

24 Informatiemarkt Waternet Kabels en leidingen Keukentafelgesprekken
Koffie/thee Keukentafelgesprekken Waternet Kabels en leidingen


Download ppt "gezamenlijke bewonersavond Dijkverbetering Amstelkade"

Verwante presentaties


Ads door Google