De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22 september 2014 Bouwrijp maken Alexanderkazerne RGD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22 september 2014 Bouwrijp maken Alexanderkazerne RGD."— Transcript van de presentatie:

1 22 september 2014 Bouwrijp maken Alexanderkazerne RGD

2 2 22 september 2014 Kapvergunning Uitgangspunten: -Bomen van slechte kwaliteit kappen en verwijderen -Bomen op locatie nieuwbouw met zone van rondom 10 m voor werkruimte aannemer kappen en verwijderen -Bomen in de zone van de muur en / of te slopen gebouwen: streven tot behoud, echter indien noodzakelijk voor sloop, dan kappen en verwijderen. Vooraf wordt in het algemeen advies gevraagd aan bijvoorbeeld de Bomen Bank welke bescherming mogelijk is. -Te handhaven bomen, bijvoorbeeld in de situatie dat een voorlopige weg is getekend nog geen bomen kappen. -Mogelijk te verplanten bomen: nader onderzoek noodzakelijk -Kapvergunning in overleg met Bas Steenks, bomendeskundige

3 3 22 september 2014 Overzicht tekening kapvergunning

4 4 22 september 2014 Planning kapvergunning Voor invoering WABO-regeling per 1 oktober 2010 Voldoende tijd reserveren voor behandeling kapvergunning en mogelijke zienswijzen en procedures van bezwaar Gelijktijdige indiening van alle vergunningen en ontheffingen voor de sloop september 2010 Periode van kappen bomen: tussen september 2011 en maart 2012 Periode voorbereiding verplantbare bomen: maart 2011 t/m maart 2012

5 5 22 september 2014 Overzicht vergunningen en procedures: Aanvraag sloopvergunning gemeente Den haag Aanvraag kapvergunning gemeente Den Haag Ontheffingsaanvraag Flora en Faunawet Ministerie van LNV Ontheffingsaanvraag Provinciale Milieu Verordening provincie ZH

6 6 22 september 2014 De planning van het slopen en bouwrijp maken: Voorbereiding / onderzoeken:2de helft 2009 / 2de helft 2010 Vergunningen / procedures:2de helft 2010 / 1ste helft 2011 Aanbesteding:1ste helft 2011 Defensie weg van de A.kazerne:Gefaseerd vanaf augustus 2011 Start uitvoering bouwrijp maken:Gefaseerd vanaf augustus 2011 Terrein klaar voor de nieuwbouw:1 juli 2012

7 7 Overige zaken betreffende voorbereiding en uitvoering van de sloop -Onderzoek naar explosieven door adviesbureau Saricon -Sloopbestek vaststellen -Aannemersselectie maken -Aanbesteding sloopwerkzaamheden en verplanten bomen -Opdrachtverstrekking -Toezicht en directievoering tijdens sloopwerkzaamheden en verplanting bomen -Coördinatie en afstemming alle betrokkenen 22 september 2014

8 8 Heeft u nog vragen??


Download ppt "22 september 2014 Bouwrijp maken Alexanderkazerne RGD."

Verwante presentaties


Ads door Google