De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multifunctioneel centrum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multifunctioneel centrum"— Transcript van de presentatie:

1 Multifunctioneel centrum
GOUDERAK knelpunten Samen oplossen Leader Multifunctioneel centrum Baken/WSG

2 Knelpunten De leefbaarheid staat onder druk De toekomst op het spel
Wegtrekkende jongeren Vergrijzing Voorzieningen onder druk Huisvesting eerstelijnszorg Huisvesting baken Huisvesting senioren Laden en lossen winkelcentrum Architectuur beeld dorp Vastgelopen ontwikkeling locatie centrum

3 Kansen 4 locaties in de kern

4 Doelen Dorp Een vitaal en leefbaar dorp op lange termijn
Senioren woningen (nieuwbouw) Koopwoningen voor starters (bestaande bouw) Eerstelijns zorg onder één dak / woonzorg zone Versterken van architectonische / historische kwaliteit Vestigen van Thomashuis en Herbergier Groei dorp versterkt draagvlak voorzieningen Toekomst Baken verankeren Diversiteit doelgroepen verhoogt kwaliteit van leven

5 Procesaanpak Samenwerken met alle betrokken belanghebbenden en omwonenden

6 Kansen 4 locaties in de kern
Zorg Laden / lossen Parkeerbalans Het Baken

7 Thomashuis & Herbergier
Woonvorm voor 8 mensen met een verstandelijke beperking 16 appartementen voor mensen met een geheugenprobleem

8 22 levensloopgeschikte huurwoningen
Kranepoort 22 levensloopgeschikte huurwoningen

9 Door herverkaveling > optimaal plan Gouderak centrum
15 levensloopgeschikte woningen (5 huur en 10 koop)

10 Van Rabo pand naar Multifunctioneel Centrum

11 Herprogrammering Rabo locatie
Een multifunctioneel centrum ontwikkelt met: Vereniging Baken (Hervormde Gemeente Gouderak) Rabo tbv behoud frontoffice in afgeslankte vorm Huisarts, Fysio, Vierstroom, Consultatiebureau, WMO Priklab, trombosedienst Kleine partijen psycholoog logopedist pedicure e.d. WSG tbv kantoorfunctie Gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen Kansen voor welzijn, zorg en woonzorgzone Parkeerbalans voor 3 locaties en winkeliers

12 Toekomst Multifunctioneel Centrum
Eigendom: VVE Eigenaren Baken en WSG Exploitatie: Gezamenlijke exploitatie en beheer van het gebouw Verhuur aan partijen door WSG Belangrijkste huurders 10 plus 10 jaar (huisarts fysio en Rabo) 5 plus 5 jaar (Rabo) Beheer met inzet van vrijwilligers

13 Multifunctioneel centrum Baken/WSG
Nadere omschrijving project multifunctioneel centrum Gouderak WSG en Baken worden gemeenschappelijk eigenaar van een nieuw mutifunctioneel centrum(SH) Gebruikers van het multifunctioneel centrum zullen zijn (SH): Het Baken Rabobank Krimpenerwaard Apotheekhoudend Huisarts Bouman Fysiotherapie Oranjestaete WMO loket gemeente Ouderkerk Consultatiebureau Priklab Trombosedienst Maatschappelijk werk Overige kleine partijen die zich al wel gemeld hebben maar nog niet hard zijn: Psycholoog Podotherapeut Pedicure Het Baken en WSG gaan het beheer in gezamenlijkheid inrichten waarbij wordt uitgegaan van vrijwilligers die de beheerfunctie invullen (SH) Het pand heeft een Foyer waar overdag ook gebruik van gemaakt kan worden om bewonersinitiatieven te ondersteunen (SH)

14 Multifunctioneel centrum Baken/WSG
Nadere omschrijving project multifunctioneel centrum Gouderak WSG en Baken worden gemeenschappelijk eigenaar van een nieuw mutifunctioneel centrum(SH) Gebruikers van het multifunctioneel centrum zullen zijn (SH): Het Baken Rabobank Krimpenerwaard Apotheekhoudend Huisarts Bouman Fysiotherapie Oranjestaete WMO loket gemeente Ouderkerk Consultatiebureau Priklab Trombosedienst Maatschappelijk werk Overige kleine partijen die zich al wel gemeld hebben maar nog niet hard zijn: Psycholoog Podotherapeut Pedicure Het Baken en WSG gaan het beheer in gezamenlijkheid inrichten waarbij wordt uitgegaan van vrijwilligers die de beheerfunctie invullen (SH) Het pand heeft een Foyer waar overdag ook gebruik van gemaakt kan worden om bewonersinitiatieven te ondersteunen (SH)

15 Multifunctioneel centrum Baken/WSG
Het pand krijgt een bij het centrum passende architectonische uitstraling met een zekere aantrekkingskracht (SH)

16 Multifunctioneel centrum Baken/WSG
bestaand Het pand krijgt een bij het centrum passende architectonische uitstraling met een zekere aantrekkingskracht (SH) nieuw

17 Planning multifunctioneel centrum
15 mei: aanvraag omgevingsvergunning 18 juni: brief aan gemeente Ouderkerk met verzoek om bijdrage als cofinancier Leader 28 juni: presentatie aan plaatselijke groep 29 juni: reactie plaatselijke groep (mondeling) Indien positief advies plaatselijke groep 5 juli: concept-aanvraag bij Plaatselijke Groep PM: reactie gemeente Ouderkerk 12 juli: definitieve aanvraag Plaatselijke Groep PM insturen naar provincie (in overleg) PM bevestigingsbrief provincie (in overleg) Streefdata uitvoering 21 augustus uiterlijke datum omgevingsvergunning 1 september streefdatum start bouw 1e kw 2013 oplevering gebouw 2e kw 2013 financiële eindrapportage

18 Kostenopstelling multifunctioneel centrum
Investering incl Boekwaarde € Dekking Bijdrage Baken € Bijdrage Rabo aan concept € Zelfwerkzaamheid Baken € Bedrijfswaarde € Saldo Dekking € Tekort € Geaccepteerd tekort WSG € Ongedekt tekort € Baken investeert zelf nog in eigen gebouwdeel ca. €

19 Gevraagd tbv Multifunctioneel Centrum
Ongedekt tekort € Vraag leader bijdrage: € Bijdrage provincie: € Bijdrage gemeente: € Saldo: € Tekort: €

20 Schakel in een vitaal Gouderak op lange termijn Samen opgelost
Multifunctioneel centrum Baken/WSG Schakel in een vitaal Gouderak op lange termijn Samen opgelost


Download ppt "Multifunctioneel centrum"

Verwante presentaties


Ads door Google