De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie varianten Schepenenstraat1 Brede School Schepenenstraat Presentatie 12 februari 2008 raadsbijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie varianten Schepenenstraat1 Brede School Schepenenstraat Presentatie 12 februari 2008 raadsbijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie varianten Schepenenstraat1 Brede School Schepenenstraat Presentatie 12 februari 2008 raadsbijeenkomst

2 Inleiding 2 Presentatie varianten Schepenenstraat In programmabegroting is opgenomen: realiseer in ieder stadsdeel een brede school Brede School in de Schepenenstraat: herhuisvesting Mariëngaarde, de Poorter (financiële voorziening opgenomen), partners die mee willen doen: SKG en Arkelstad Voorhangbesluit 4 juli 2007: Uitstemming voor onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding van brede school Schepenenstraat Voorhangbesluit 20 december 2007: oprichting Stichting Schepenen

3 Belang van een brede school in algemene zin 3 Presentatie varianten Schepenenstraat Brede School is: Een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en de buurt met de school als middelpunt Vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen Het bieden van opvang voor kinderen tussen 7.30 en 18.30 uur (dagarrangementen) Het versterken van de sociale cohesie in de wijk

4 Ervaring multi-functionele gebouwen 4 Presentatie varianten Schepenenstraat WLZ, het Gebouw en brede school de Merwedonk Het Gorcums model: Gezamenlijk eigendom/gezamenlijk gebruik Collectieve exploitatie, wat leidt tot: Prikkels tot intensieve en daadwerkelijke samenwerking Een intensief gebruik van het gebouw

5 Variant 1 5 Presentatie varianten Schepenenstraat School De oorspronkelijke variant van de brede school Schepenenstraat ArkelstadSKG

6 Variant 2 met ruimte voor TOON en uitbreiding met Kinderdagverblijf 6 Presentatie varianten Schepenenstraat School Arkelstad en SKG (kdv bso en psz) Ruimte voor TOON door vergroten van handvaardigheidslokaal: mogelijkheden voor kunstzinnige vorming Kinderdagverblijf In de Huppelepup verplaatsen van Wijnkoperstraat naar Schepenenstraat: ook opvang voor 0 - 4 jarigen TOON

7 Variant 3 brede school inclusief sporthal 7 Presentatie varianten Schepenenstraat School SKG en Arkelstad TOON - Uitbreiding gebruik van sporthal (3 zaaldelen) en aanpassen aan wensen van deze tijd - Door betrekken van sporthal kunnen functies SKG en Arkelstad beter gerealiseerd worden - Gezamenlijk beheer is mogelijk (inverdieneffect) -“Grand cafe” van sporthal te gebruiken door alle partijen sporthal

8 Variant 4 huurappartementen voor de doelgroep jongeren 8 Presentatie varianten Schepenenstraat School SKG en Arkelstad sporthal TOONwoningen Circa 32 appartementen voor de doelgroep jongeren Toevoegen van woningen aan project: - Bevorderen sociale cohesie - Meervoudig grondgebruik

9 Variant 5 met appartementen duurdere segment 9 Presentatie varianten Schepenenstraat School SKG en Arkelstad sporthal Appartementen in duurdere segment: - luxere appartementen - minder appartementen mogelijk TOON woningen

10 Variant 6 met nieuwbouw sporthal, parkeergarage én woningen 10 Presentatie varianten Schepenenstraat -realisatie150 parkeerplaatsen half verdiept onder het complex waardoor vermindering parkeerdruk in omgeving School SKG en Arkelstad parkeergarage TOON woningen sporthal

11 Palissade: Maatschappelijk Ondernemen 11 Presentatie varianten Schepenenstraat Sociale cohesie Gorinchems model Maatschappelijk gebruik van gebouwen

12 Financiële conclusie varianten 12 Presentatie varianten Schepenenstraat Financiering: Voor rekening gemeente7,6 mln. Voor rekening Palissade11,9 mln. Totaal investering excl. BTW19,5 mln. Dekking: bijdrage vrijkomende accomodatie Wijnkoperstraat Inzet opbrengsten uit deze ontwikkeling School SKG en Arkelstad parkeergarage TOON woningen sporthal

13 Financiële conclusie varianten 13 Presentatie varianten Schepenenstraat Exploitatie: D.m.v. ‘beproefd’ CV model kosten naar gebruikers. voor rekening gemeente (aanvullend)0,194 mln. Dekking: efficiency winst sporthal Oormerking bestaand budget Inzet (gekapitaliseerd) toekomstige onderhoudskosten van Rappardhal


Download ppt "Presentatie varianten Schepenenstraat1 Brede School Schepenenstraat Presentatie 12 februari 2008 raadsbijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google