De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Campus Internationale School Eindhoven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Campus Internationale School Eindhoven"— Transcript van de presentatie:

1 Campus Internationale School Eindhoven
PPS/DBFMO Campus Internationale School Eindhoven René Bartels projectmanager

2

3 Het project Kenmerken school
Internationale school voor 0 tot 18 jarigen met circa 50 nationaliteiten 1.150 leerlingen en 200 medewerkers 300 parkeerplaatsen en 300 (brom)fietsenstallingen Sportvoorzieningen: sporthal NOC*NSF en sportvelden Primair en Voortgezet Onderwijs, Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang en Internationale Gemeenschap

4 Het project Kenmerken locatie 9,5 ha Gebied binnen Landelijk Strijp
Bestemming terrein: onderwijs, extensieve sport en extensieve recreatie Buitengebied en Ecologische Hoofdstructuur Twee percelen: Militaire Kazerne en Duitse Woningen Gebouwen deels Rijksmonument en deels van Cultuurhistorisch Belang Grondwatersanering Aanwezigheid explosieven

5 Het project Kenmerken tender
Partners: Gemeente Eindhoven en Stichting primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland Samenwerking: Kinderstad, PSV, ROC en Fitland PPS renovatie en nieuwbouw incl. dienstverlening Commerciële exploitatie DBFMO voor 30 jaar Concurrentiegerichte dialoog investeringskosten € 54 mio Ingebruikname schooljaar

6 Levenscycluskosten prevaleren boven investeringskosten.
Wat is PPS/DBFMO? DBFMO = Design Built Finance Maintain Operate Dienstverleningsovereenkomst ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren Private financiering Jaarlijkse beschikbaarheidvergoeding Lange periode  30 jaar Wordt prestatie niet geleverd?  minder betalen Anders denken! Levenscycluskosten prevaleren boven investeringskosten.

7 Waarom PPS/DBFMO? Afweging traditioneel of PPS? Complexe opgave
Bezint eer ge begint! Afweging traditioneel of PPS? Financiële meerwaarde  uitkomsten 10-15% voordeel Geen investering aan de voorzijde (?)  investering verspreid over 30 jaar Kwalitatieve meerwaarde  unieke locatie en behoud Rijksmonument Complexe opgave Bestaande locatie  beschermde flora en fauna Bestaand complex  renovatie en nieuwbouw Onzekere leerlingenontwikkeling  flexibiliteit Samen huisvesten 2 scholen  integratie klassikale en projectmatige onderwijsvormen Rijksmonument  functionaliteit versus kosten Rekening houden met 3 fasen  aanbesteding, uitvoering en aansprakelijkheid na oplevering Verschillende belangen  school en gemeente

8 Kansen PPS Door concurrentiegerichte dialoog  meer creativiteit, ontwikkeling, kwaliteit en innovatie in ontwerp ook mede door 30 jaar exploitatieplicht Commerciële exploitatie  extra opbrengsten Toekomstige ontwikkelingen  rekening houden met nieuwe onderwijsvormen en ICT-toepassingen Beschikbaarheidvergoeding is prestatieafhankelijk, waardoor opdrachtnemer zijn best zal doen om goede kwaliteit te leveren Financiers worden bovendien uit de prestatieafhankelijke beschikbaarheidvergoeding terugbetaald en zullen er dus ‘bovenop’ zitten. Lange termijn zekerheid over uitgaven: te betalen beschikbaarheidvergoeding verandert alleen door indexering, kortingen of boetes.

9 Voorkomen is beter dan genezen!
Risico’s PPS BTW Disconteringsvoet Hoge transactiekosten Risico-opslagen Functionaliteit versus monument Drukken van kosten in uitvoering door consortium Verschil OS theorie/praktijk ontstaat in uitvoeringsfase Risico’s uitruilbaar om prijs te drukken Voorkomen is beter dan genezen!

10 Resultaten Uitvoeringsfase gestart begin 2011
Oplevering medio augustus 2013 Resultaat project voldoet aan verwachtingen Resultaat DBFMO niet geheel, toe te schrijven aan pilot Volgend DBFMO beter door evaluatie en ervaring

11

12

13

14 Corridor als verbinding tussen gebruikers en gebouwen
Logistiek concept Corridor als verbinding tussen gebruikers en gebouwen Studiehart Semi openbaar Openbaar (o.a. avondgebruik) Hart van de campus

15

16 Vragen? Hoeveel regie geef je als publieke partij uit handen?
- in DBFMO is elke lettercombinatie mogelijk, let op uitvoeringsfase en exploitatiefase; Hoe zorg je ervoor dat marktpartijen niet weglopen voor het risico? - risico’s benoemen en vastleggen; Welk risico neem je als publieke instantie zelf? - financieel, garantiestellingen, toekomstige wijzigingen; Hoe prikkel je marktpartijen tot creativiteit en ondernemerschap? - door DBFMO, concurrentiegerichte dialoog, commerciële exploitatie;

17 Vragen? Hoe zorg je ervoor dat zij ook voor de lange termijn hun verantwoordelijkheid nemen voor een project? - langdurig contract, oog hebben voor financieel omslagpunt; Welke voorwaarden stellen marktpartijen aan deelname? - ontwerpvergoeding, garanties; Welke kaders moet je vastleggen? - kwaliteit, functionaliteit t.o.v. financiën, geen ontwerptechnische zaken;


Download ppt "Campus Internationale School Eindhoven"

Verwante presentaties


Ads door Google