De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peter van Asperen 2 3 Haute Equipe Subsidies 4 (Innovatieve) financiering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peter van Asperen 2 3 Haute Equipe Subsidies 4 (Innovatieve) financiering."— Transcript van de presentatie:

1

2 Peter van Asperen 2

3 3 Haute Equipe Subsidies

4 4 (Innovatieve) financiering

5 Dienstverlening 5 Advies en opzetten financiële instrumenten en fondsen Financieringsstrategie (publiek en private bronnen) Financieringsgereed maken (structureren van projecten) Publiek – privaat: staatssteun en aanbestedingen Voorbeeld: Garantiefonds Utrecht, Portefeuille-model (met flits-tenders) Voorbeeld: Financieringsstrategie IPO Voorbeeld: Geo-thermie Tuinders, Energiebesparing VvE’s / cooperaties Voorbeeld: Aanbestedingen en staatssteun bij ESCO’s / cooperaties

6 6

7 Vandaag 7 Scholen in de Provincie Gelderland … schoolbesturen  gemiddeld … scholen per bestuur Doel = energiebesparing Lagere energierekening  dus financiële ruimte (wg business case) Vraag: Financieringsstrategie energiebesparing scholen? Aannames:

8 Doel en opzet 8 Doel = blokken voor financieringsstrategie als basis Opzet: Blok A strategie: Structurering project  gemeente – scholen (ESCO) Blok B strategie: financiering per project Blok C strategie: Bundeling projecten?

9 De spelers 9 Gemeente Schoolbesturen I - Gemeente = eigenaar II - School = gebruiker / lagere kosten III - School mag niet investeren IV- Wie financiert? Hoe organiseren?

10 Blok A: Gemeente - school 10 Aparte entiteit? Fiscaal  EIA - voordeel Onderdelen ESCO ESCO Gemeente Schoolbesturen energielevering Rendement (evt. verdeling) Betaling rekening 1) Installatie 2) Financiering 3) Onderhoud en exploitatie

11 Blok A: Gemeente - school 11 Entiteit: BV, Stichting of Coöperatie?  sturing, risico en rendement Onderdelen ESCO ESCO (structureren project) 1) Installatie 2) Financiering 3) Onderhoud en exploitatie ESCO  zelf opzetten of volledig ontzorgen? Energie-besparingscontract bij ontzorging Consequenties staatssteun en aanbestedingen? Conclusie: Blok A strategie  ESCO, zo ja zelf of niet? (NB: wg Organisatie)

12 Blok B: Financiering per project 12 Volledig zelf (zonder ESCO) Gemeente financiert zelf  eigen middelen Gemeente regelt financiering Financieringsbronnen BNG (volledige overheidsgarantie) Europese Investeringsbank  EEE – Fonds (leningen, garanties, aandelen) Banken (Rabobank, Triodos, ASN, NIBC)  Wie is het goedkoopst?

13 Blok B: Financiering per project 13 Financiering ESCO Financiering door ESCO zelf (bij totale ontzorging) FinCo (alleen ontzorging financieringsdeel) Aandachtspunten financiering ESCO Lege entiteit  geen kredietverleden Collectief georganiseerd  hoe zit het met al die scholen? (leden-risico) Berekening business case  aannames berekening Betrouwbaarheid organisatie ESCO  ervaring? Zekerheden (bijvoorbeeld garanties gemeente / provincie Schaalgrootte  mogelijk via bundeling / portefeuille

14 Blok C: Bundeling projecten 14 Allemaal vergelijkbare projecten Vraag-kant geregeld (gemeente – scholen) Door ESCO / FinCo  ontzorging (mogelijk garantie provincie) Standaardiseren  standaard structuur project + toetsing FinCo Voorfinancieringsfonds provincie Portefeuille – model  Kans voor opschaling / portefeuille opbouw Hoe zet je dat op? Enkele modellen

15 Conclusies – opzet strategie 15 Eerst structuur project  ESCO, zo ja hoe Keuze: wie regelt financiering  zelf of via ESCO / FinCo Bundeling en keuze model? Shoppen bij financieringsbronnen Aandachtspunt: afstemming andere wg-en!

16


Download ppt "Peter van Asperen 2 3 Haute Equipe Subsidies 4 (Innovatieve) financiering."

Verwante presentaties


Ads door Google