De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dagarrangementen en Combinatiefuncties Workshop 1: Beheer en Exploitatie Bert Fransen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dagarrangementen en Combinatiefuncties Workshop 1: Beheer en Exploitatie Bert Fransen."— Transcript van de presentatie:

1 Dagarrangementen en Combinatiefuncties Workshop 1: Beheer en Exploitatie Bert Fransen

2 Voorstellen Brede School Nederland ■Beleid en organisatie ■Samenwerking ■Huisvesting ■Beheer en Exploitatie ■Ruimte en verkeer Bert Fransen (31) ■Bouwkunde ■Deloitte ICS adviseurs ■Van Aarle De Laat ■Sygma Adviseurs Maatschappelijk Vastgoed ■Brede School Nederland □Adviseur / Bestuurder

3 Dagarrangementen en Combinatiefuncties ■D&C ontwikkelen in brede scholen (80%) □In bestaande brede scholen (50%) □In nieuwe brede scholen (44%) □In multifunctionele accommodaties (40%) ■Verlengde schooldag van 7 tot 7 □In ruim een derde van de aanvragen

4 Beheer en Exploitatie ■Beheer & Exploitatie van brede scholen Oberon / Stg Brede School Nederland ■Onderwijshuisvesting en de motie Van Aartsen-Bos 13 november 2006 - VNG

5 Afbakening aantal partners clusteringsgraad brede school in een MFA brede school netwerk autonome school ‘school + ’ laag hoog 1 veel

6 Variabelen ■Eigendom □Eén of meerdere eigenaren ■Beheer □Gesplitst, gebundeld of uitbesteden ■Exploitatie □Risico en rendement

7 Modellen ■Eigendom □Eén eigenaar ■Gemeente, bevoegd gezag (school + ), derde □Meerdere eigenaren ■Vereniging van eigenaren (wordt wel als complex ervaren) ■Beheer □Gesplitst ■Ieder voor zich met duidelijke afbakening □Gebundeld ■Mits schaalvoordeel en uniformiteit, duidelijke TBVA □Uitbesteden ■Gemeente, één partner, derde

8 Voorbeelden 1.School+ 2.Gemeente eigenaar en beheerder 3.Verantwoordelijkheid en risico bij partners 4.Uitbesteding

9 Voorbeeld 1: School + ■MFA: PO(1), PSZ, KOV, GGD, zorg, MW ■Eigendom (jur.): bevoegd gezag □Medegebruik (€ t.b.v. exploitatie) □Verhuur (€ t.b.v. instandhouding en exploitatie) ■Onderwijsbestemming ■Einde onderwijsgebruik, geen eigendomsoverdracht □Vordering door gemeente ■risico claim huurders voor bevoegd gezag ■Geen huurbescherming huurders ■Beheer: primair verantwoordelijkheid school ■Exploitatie: primair risico bij school □Rendement?

10 Voorbeeld 2: Gemeente is eigenaar en beheerder ■Eigendom accommodatie bij gemeente □Ter beschikking stelling onderwijs □Verhuur ■Sociaal, kostendekkend en commercieel tarief ■Huurprijsbeleid ■Beheer □Heldere taakverdeling en verantwoordelijkheden □Positief beoordeeld door gebruikers ■Exploitatie □Negatief resultaat, subsidiëring gemeente

11 Voorbeeld 3: Verantwoordelijkheid en risico bij partners ■MFA: PO(1) en gemeenschapshuis ■Eigendom: bij gemeente □Ter beschikking stelling en verhuur ■Beheer □Verantwoordelijkheid bij beheerstichting ■PO (professionals) en gemeenschapshuis (vrijwilligers) ■Groot verloop vrijwilligers ■Moeizame afstemming beheer ■Exploitatie □Verantwoordelijkheid bij beheerstichting ■Gemeente subsidieert tekorten

12 Voorbeeld 4: Uitbesteding ■MFA: PO (1), KOV, BSO, PSZ ■Eigendom: gemeente ■Beheer □Integraal uitbesteed □Eén contractpartij, één aanspreekpunt □Verhuur ruimten, samenwerking en dekking exploitatie ■Exploitatie □Londo plus x% ■Eerste ervaringen positief

13

14 Stichting Brede School Nederland ■Partner in Advies en Management □Bert Fransen06 - 52 58 58 50 bert.fransen@bredeschool.com □Sevenum □T 077 467 35 59 □F 077 467 10 94 □info@bredeschool.com □www.bredeschool.com


Download ppt "Dagarrangementen en Combinatiefuncties Workshop 1: Beheer en Exploitatie Bert Fransen."

Verwante presentaties


Ads door Google