De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Belangstellenden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Belangstellenden"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Belangstellenden
Vrije kavels, Westbroek Informatieavond Belangstellenden

2 Doel van de avond Informeren over uitgangspunten en voortgang
Presenteren opzet Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Inventariseren opmerkingen, wensen en knelpunten Informeren over vervolgtraject Beantwoorden van vragen

3 Inhoud Welkom door Theo Dohle (De Wijde Blik)
Presentatie stand van zaken (Maarten Reeze - Van Wijnen) Presentatie Stedenbouwkundige invulling (Mark Siebers – Groosman Partners) Presentatie prijsstelling en planning (Maarten Reeze – Van Wijnen) Interactieve sessie (Theo Dohle – De Wijde Blik) Presentatie vervolgstappen en verkoopprocedure (Maarten Reeze) Afronding en napraten

4 Stand van zaken - Uitgangspunten
Gemeente heeft aangegeven locatie te willen prioriteren Uitgangspunten ontwikkeling: 13 woningen / kavels niet aannemer gebonden o.b.v. Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan variabele kavelbreedte ontsluiting via Kerkdijk voorrang aan Westbroekers Draagvlak in Westbroek belangrijk; er moet vraag zijn binnen Westbroek

5 Stand van zaken - Marktvraag
Woningbehoefteonderzoek (Companen, 2009): Betaalbare koop- en huurwoningen (casco, CPO) Seniorenwoningen Vrije kavels: zelf woning bouw (met familie, vrienden etc.) veel aannemers en bouw gerelateerde bedrijven in Westbroek particulier opdrachtgeverschap past in gemeenschap Westbroek mogelijkheid schuur of kleine bedrijfsruimte Op gang brengen doorstroming Nader onderzoek: Gesprekken met makelaars, reacties geïnteresseerden, enquête

6 Stand van zaken - Marktvraag
Geïnteresseerden: Ruim 60 geïnteresseerden (o.b.v. advertentie De Vierklank en bord locatie) Groot deel uit Westbroek zelf Mensen die terug willen naar Westbroek Resultaten enquête: Alle leeftijden Interesse in kleine (500 m²) en grotere kavels (tot m²) Traditionele architectuur Achtertuin met vrij zicht over buitengebied (NW-zijde) Boomgaard met bankjes (evt. met speelplaats) Groot deel wil alles zelf doen (ontwerpen en bouwen) Behoefte aan kantoor aan huis

7 Stand van zaken – Vraag aan stedenbouwkundige
Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Uitgangspunt 13 vrije kavels Varianten toevoegen met goedkopere woningen Architectuur passend bij Westbroek Inrichting gebied ook passend in omgeving Aandacht voor overgang bestaand - nieuw

8 Stedenbouwkundige invulling
Presentatie Mark Siebers

9 Prijsstelling

10 Prijsstelling Uitgangspunten: Totaal kostenplaatje (voorbeeld):
Prijsindicatie: tussen €300 en €400 per m² Bouwrijpe kavel Totaal kostenplaatje (voorbeeld): Grondkosten: vanaf ca. € Bouwkosten woning: vanaf ca. € Overige kosten: ca. € Totale prijs woning: vanaf ca. € Niet aannemer gebonden Indien gewenst wel betrokkenheid bij ontwerp en bouw

11 Planning - Planinhoudelijk
Afronding stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan (zomer 2013) O.b.v. opmerkingen omwonenden, belangstellenden, Dorpsberaad en gemeente Voorbereiding bestemmingsplanprocedure (zomer 2013) Besluitvorming gemeente bp, sted.plan/ bkp (najaar 2013) Anterieure overeenkomst gemeente (najaar 2013) Bestemmingsplanprocedure (minimaal half jaar) Start bouwrijp maken (medio 2014) Start bouw vrije kavels (najaar 2014)

12 Interactieve sessie O.l.v. Theo Dohle

13 Vragen en opmerkingen?


Download ppt "Informatieavond Belangstellenden"

Verwante presentaties


Ads door Google