De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 decembe r 2011 Energiebesparing particuliere verhuurders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 decembe r 2011 Energiebesparing particuliere verhuurders."— Transcript van de presentatie:

1 20 decembe r 2011 Energiebesparing particuliere verhuurders

2 20 decembe r 2011 Ambitie Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Zuid  40% minder uitstoot in 2015 t.o.v. 1990  Ofwel 50% reductie vanaf nu  Doelstelling Energiestrategie Amsterdam 2010: alle gebouwen in 2040 minimaal label B

3 20 decembe r 2011 Reductie voornamelijk realiseren in de bestaande bouw  Amsterdam heeft ongeveer 380.000 woningen  Ongeveer 22% hiervan, 85.000 is eigendom van particuliere verhuurders, in Zuid gaat het om 41% (31.901 woningen)  Energiebesparing realiseren met alle eigenaars van die woningen, ook met particuliere verhuurders  Afspraken met particuliere verhuurders zijn vastgelegd in het ‘Convenant Stimuleren energiebesparing in de particuliere huursector’(juli 2011)

4 20 decembe r 2011 Nieuwbouw: Van energieconsumptie naar energieproductieproductie

5 20 decembe r 2011 Bestaande bouw: besparen door isolatie en duurzame productie van energie

6 20 decembe r 2011 Wat willen we bereiken  In 2014 hebben alle woningen in particuliere verhuur een energielabel  Stimuleren dat verhuurders natuurlijke momenten gebruiken voor investeringen  Stimuleren dat huurders bij natuurlijke momenten instemmen met investeringen (inclusief hogere huur en lagere energierekening)  Stimuleren dat (ver)huurders zelf initiatieven nemen en investeren in verbetering van de woning

7 20 decembe r 2011 Instrumenten daarvoor  Bij grotere particuliere complexen energiebesparing onderdeel maken van planmatig onderhoud/renovatie  Energiebesparing inpassen in planmatige /gebiedsgerichte aanpak  Instrumentontwikkeling (rekenmodellen, laagrentende leningen, maatwerkadvies, pilots etc)  Goede voorlichting, zowel richting verhuurders als richting huurders  Enthousiasmeren en bevorderen van gedragsverandering bij verhuurders en huurders  (Lobbyen voor) aanpassen van regelgeving  Monitoren van bereikte resultaten  En als laatste stok achter de deur: Dwang binnen wettelijke kaders

8 20 decembe r 2011 Wat doet stadsdeel aan ‘Klimaat’

9 20 decembe r 2011 Wat doet stadsdeel aan ‘Klimaat’

10 20 decembe r 2011 Wat doet stadsdeel aan ‘Klimaat’

11 20 decembe r 2011 Kansen woningbouw in beeld

12 20 decembe r 2011 Kansen woningbouw in beeld

13 20 decembe r 2011 Kansen woningbouw in beeld

14 20 decembe r 2011  Mede-ondertekenen Convenant Stimuleren energiebesparing in de particuliere huursector’(juli 2011)  Ondersteunen WijkSteunpunt Wonen, daarmee oa het organiseren van deze bijeenkomst, pilot gevelscan, zowel voor particuliere eigenaren als huurders/verhuurders en energiechecks  Zon op je Dak (eigenaar bewoners)  Subsidieregeling Groen op je dak  Laagrentende leningen (voor kleine particuliere verhuurders en VVE’s, verwachte start voorjaar 2012) Wat doet Zuid aan Klimaat in bestaande bouw

15 20 decembe r 2011 Overleg huurders en verhuurders


Download ppt "20 decembe r 2011 Energiebesparing particuliere verhuurders."

Verwante presentaties


Ads door Google