De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat te knippen......zo,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat te knippen......zo,"— Transcript van de presentatie:

1 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat te knippen......zo, dat de randen van uw foto overeenkomen met de randen van de achtergrondfoto......uw foto staat nu in de plaats van de achtgrondfoto welke in de presentatie niet meer zichtbaar is! MILIEU EN KLIMAAT Kansen in de gemeente Schiedam! Het milieu- en klimaatbeleid

2 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat te knippen......zo, dat de randen van uw foto overeenkomen met de randen van de achtergrondfoto......uw foto staat nu in de plaats van de achtgrondfoto welke in de presentatie niet meer zichtbaar is! 2 Programma Stadserf ▪20.00 Inleiding Jan Vroonhof, Royal Haskoning ▪20.05 Film ‘afval=voedsel’ ▪20.15 Milieubeleid Resie Beulen, gemeente Schiedam ▪20.25 Klimaatbeleid Rob van Huis, gemeente Schiedam ▪20.35 Discussie ▪21.10 Afsluiting

3 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 3 Inleiding Jan Vroonhof, Royal Haskoning ▪Doel vanavond ▪Cradle to Cradle Belangrijk voor uw woonomgeving en gezondheid Wereldwijd / Nederland Verminderen van en aanpassen aan klimaatverandering geluidoverlast luchtvervuiling stankoverlast bodemvervuiling (zwerf)afval veiligheid watervervuiling klimaat Milieubeleid

4 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 4 Wat is Cradle to Cradle? ▪Van wieg-tot-wieg ofwel ‘afval = voedsel’ ▪Niet minder vuil, maar gewoon schoon - Floriade 2012 - Almere Principles

5 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 5 Milieubeleid 2009-2012 Resie Beulen, gemeente Schiedam ▪Milieubeleidsplan 2002-2006 aan vernieuwing toe ▪Verandering in wetgeving en beleid

6 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 6 Ambitie ▪Vasthouden en uitbouwen milieuverbetering - waterkwaliteit - bodemkwaliteit ▪Goede balans verstedelijking en kwaliteit leefomgeving - voldoende groen in de woonomgeving - overlastgevende bedrijven uit woongebieden weren Leidende principes: Leefbaarheid, Duurzaamheid en Cradle to Cradle.

7 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 7 Onderwerpen milieubeleid Milieuthema’s: ▪(Zwerf)afval ▪Bodemkwaliteit ▪(Externe) veiligheid ▪Geluid ▪Klimaat/duurzaam bouwen ▪Interne milieuzorg ▪Luchtvervuiling ▪Communicatie natuur en milieu ▪Vergunningverlening en handhaving ▪Water

8 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 8 Onderwerpen milieubeleid Milieu in andere beleidsterreinen: ▪Ruimtelijke ontwikkeling ▪Natuur en Groen ▪Verkeer en vervoer ▪Dierenwelzijn ▪Milieu en gezondheid

9 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 9 Voorbeelden ▪(Zwerf)afval - plaatsing ondergrondse containers - onderzoek inzameling kunststofafval ▪Externe veiligheid - vervoer gevaarlijke stoffen - opslag gevaarlijke stoffen bij bedrijven

10 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 10 Voorbeelden ▪Luchtvervuiling - verkeer - industrie ▪Communicatie natuur en milieu - natuur- en milieueducatie op scholen - voorlichting

11 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 11 Klimaatbeleid Rob van Huis, gemeente Schiedam ▪Nieuwe weg in slaan ▪Motie Cradle to Cradle

12 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 12 Doelstellingen Korte termijn ▪Nieuw klimaatbeleid voor 4 jaar ▪Wijziging structuur beleid Schiedam Klimaat Neutraal - Cradle to Cradle Lange termijn ▪80% klimaatneutraal in 2040 ▪100% klimaat neutrale gemeentelijke gebouwen in 2015

13 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 13 Klimaatneutraal ▪Geen uitstoot van broeikasgassen: - CO 2 (koolstofdioxide) - CH 4 (methaangas) - N 2 O (lachgas) - Fluorverbindingen ▪Pijler: duurzaam energiegebruik

14 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 14 Gemeentelijke gebouwen ▪Warmte koude opslag ▪Zonneboilers ▪Zonnepanelen ▪Duurzame energiebronnen

15 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 15 Onderwerpen klimaatbeleid 1.Ruimtelijke ordening en klimaat 2.Wonen 3.Mobiliteit 4.Ondernemen en werken 5.Gemeentelijke organisatie 6.Schiedam Klimaat Neutraal

16 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 16 Voorbeelden 1.Ruimtelijke ordening en klimaat - Nieuwbouw op de zon richten - Optimalisering openbaar vervoer 2.Wonen - Nieuwbouwprojecten (energiezuinig) - Bestaande bouw (besparingsmaatregelen)

17 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 17 Voorbeelden 3.Mobiliteit - Stimuleren lopen en fietsen - Huurfietsen op strategische plekken 4.Ondernemen en werken - Energiebesparing bij bedrijven stimuleren - Herontwikkeling oude ziekenhuislocatie

18 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 18 Procedure milieu- en klimaatbeleid 2009-2012 ▪StartnotitiesGereed2008 ▪Evaluatie milieubeleidsplan 2002-2006Gereed2008 ▪Uw inputStadserf2008 ▪Opstellen concept beleidsplannenOktober 2008 ▪InspraakJanuari2009 ▪Vaststellen B&W en gemeenteraadFebruari 2009 ▪Vaststellen definitief beleidsplannenMaart2009

19 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...ZIE WERKWIJZE ELDERS 19 Uw input ▪Twee vragen ▪Twee stellingen

20 Een onderwerp dat voorrang moet krijgen in het milieubeleid is……..

21 Ik wil graag duurzaam bouwen, maar binnen de gemeente mis ik ……….

22 De binnenstad van Schiedam moet autovrij worden.

23 Cradle to Cradle is dé oplossing voor het milieuprobleem!


Download ppt "Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat te knippen......zo,"

Verwante presentaties


Ads door Google