De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C2C en Gebiedsontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "C2C en Gebiedsontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 C2C en Gebiedsontwikkeling

2 Jos Schild & Sebastiaan van der Haar
Hoofddorp |

3 C2C in Gebiedsontwikkeling
Jos Schild Sebastiaan van der Haar C2C Café - 6 juni 2013 De opening met een ‘cradle-to-cradle cradle’

4 Programma De bouwstenen Praktische uitwerking
De bijdrage van producten Het programma Jos: nog invoegen stelling

5 Opwarmer … Twee stellingen:
Gaat duurzame gebiedsontwikkeling om absolute en objectieve duurzaamheid in een gebied, waardoor alle (duurzame) gebieden met elkaar vergeleken kunnen worden? Gaat duurzame gebiedsontwikkeling om relatieve, locatiegebonden verbetering, waardoor het gebied vooral met zichzelf vergeleken moet worden?

6 Kringlopen, energiebronnen en diversiteit
De metafoor met de kersenboom, zoals deze symbool staat voor het C2C-principe.

7 1. De bouwstenen voor producten
Bekend schema van de biologische en technische kringlopen (als aanloop naar de ‘ingrediënten’ voor C2C-gebiedsontwikkeling).

8 1. Bouwstenen in gebieden
C2C-producten verzameld in een gebouw… … gebouwen en gebiedsinrichting met C2C-producten verzameld in een gebied… … maken nog geen C2C-gebied. Hier komt de kern van de presentatie: het verzamelen van C2C-producten maakt een gebied niet C2C.

9 1. De Bouwstenen nader bekeken
In een product: grondstoffen en energie. Zodanig dat de functie van het product oneindig blijft bestaan zonder belasting voor onze aarde. In een gebouw: toepassing van materialen tot een cyclisch gebruik van de materialen en het gebouw. In een gebied: toepassing van materialen en gebouwen tot het in stand houden van de functionaliteit van het gebied. De ingrediënten zijn verschillend, maar de aanpak blijft gelijk: sluiten van kringlopen, hernieuwbare energiebronnen en diversiteit Want C2C-gebieden draaien niet om producten maar om mensen. Hoewel de soep andere ingrediënten krijgt, blijft het een soep die gekookt moet worden volgens het bekende patroon. C2C-gebiedsontwikkeling gaat niet om de producten en de gebouwen ín, maar om de oneindige functionaliteit ván het gebied. Daarmee is C2C-gebiedsontwikkeling een ontwikkeling van de samenleving in het gebied. Het C2C ontwerpen van een gebied ligt op een hoger abstractieniveau dan een gebouw of product. Daarmee begint C2C op een ‘vager’ niveau met het opstellen van uitgangspunten of principes. Voor gebieden kunnen de uitgangspunten voor C2C vertaald worden in ingrediënten die een gebiedsontwerp C2C maken: Sluiten van kringlopen; Benutten van energiebronnen; Bevorderen van diversiteit. Deze ingrediënten zijn terug te vinden in de Hannover Principles.

10 De geluksfactor De waarde van een gebied wordt bepaald in onze onderbuik en niet door een EPC-norm, Bouwbesluit, C2C tegels of gresbuizen. De vraag is: ‘wat moet een gebied (waarbij een woonwijk het makkelijkste voorbeeld is) hebben waardoor ik als een gelukkig mens in dat gebied kan leven?

11 2. De Hannover Principles
Steek lokaal in mbt grondstoffen, energie, water etc. Sluit de kringlopen én upcycle Benut hernieuwbare energiebronnen Bescherm watervoorraden Vermijdt toxische stoffen Handel maatschappelijk verantwoord Koester (bio)diversiteit Creër toegevoegde waarde: be beneficial In 1992 ontwikkeld door McDonough als voorbereiding op de EXPO 2000 in Hannover. De C2C-bril voor gebiedsontwikkeling, ontwikkeld door de bekende architect McDonough. Je vindt hier de basisprincipes van C2C weer terug (kringlopen, energiebronnen en diversiteit).

12 2. De Almere Principles Koester diversiteit (ecologisch, sociaal en economisch) Verbind plaats en context (identiteit, alzijdigheid en bereikbaarheid) Combineer stad en natuur (behouden, benutten en combineren) Anticipeer op verandering (blijvende ruimtelijke overmaat, veranderende uitwerking, mentale overmaat) Blijf innoveren (innovatie en duurzaamheid, concentratie en cumulatie van kennis en institutionele innovatie) Ontwerp gezonde systemen (mentaliteit, hardware en koersvastheid) Mensen maken de stad (planning, zelforganisatie en duurzaamheid, kennis en zorg) Voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van Almere 2030.

13 2. Certificering C2C-certificering van een gebied moeilijk (voordelen en nadelen). Alternatief: BREEAM-nl Gebied (voordelen en nadelen).

14 2. Lagenbenadering De lagenbenadering die bij C2C-gebiedsontwikkeling gebruikt kan worden, net zoals bij material recovery voor “producten”. Links een verdeling in: snelheid van “product”vervanging irt gebouw. Rechts een benadering voor het tempo waarin lagen (kunnen) veranderen/ontwikkelen.

15 2. De groene voetstap Effectief Maximaal comfort Maximale kwaliteit
Gezond en productief Van de rode voetstapjes (minder slecht) naar de groene voetstapjes (toegevoegde waarde). Efficiënt minimale impact energie verbruik minimale impact water verbruik minimale impact materiaal verbruik

16 2. Voorbeelden in de praktijk
Klavertje vier in Venlo, Ecommunitypark en beleid DLG.

17 2. Voorbeelden in de praktijk
Klavertje vier in Venlo, Ecommunitypark en beleid DLG.

18 2. Voorbeelden in de praktijk
Water als verbindende factor met de Hunze, mogelijkheden voor amfibie en vissen Houtwal: veel diversiteit in habitats voor vogels en kleine fauna Ecozones met bomen en bloemrijke ondergroei, mogelijkheden voor bijen en vlinders Sluit landschappelijk aan op het esdorpenlandschap 2. Voorbeelden in de praktijk Klavertje vier in Venlo, Ecommunitypark en beleid DLG.

19 3. Synergie! Op welke wijze kunnen C2C-producten (als product of door de specifieke C2C-samenstelling) bijdragen aan een C2C-gebied? Op welke wijze kan het gebied bijdragen aan C2C-producten? Zoek de wisselwerking tussen gebieden en producten! Links ‘Airmaster’ van Desso en rechts een voorbeeld van het concept ‘grow your own bridge’ met materialen uit het gebied.

20 Contactgegevens Jos Schild Sebastiaan van der Haar
BREEAM Gebied Expert en Assessor George Hintzenweg 85 te Rotterdam of E Sebastiaan van der Haar Cradle to Cradle™ consultant / BREEAM Expert i.o. Chopinlaan 12 te Groningen M: E: Jos: nog pasfoto invoegen


Download ppt "C2C en Gebiedsontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google