De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kansen voor een duurzaam Hillegersberg-Schiebroek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kansen voor een duurzaam Hillegersberg-Schiebroek"— Transcript van de presentatie:

1 Kansen voor een duurzaam Hillegersberg-Schiebroek
Bijeenkomst met stakeholders 11 oktober 2012 Portefeuillehouder vertelt: Aanleiding Terugtrekkende overheid  faciliteren 1e keer dat deelgemeente zoiets doet Doel Politieke context (tijdspad tot eind collegeperiode)

2 Introductie Bregje van de Brand, Matthijs Begheyn - SME Advies
Wat is duurzaamheid? Rol deelgemeente duurzaamheid Proces tot hier Wat gaan we vanavond doen? Monica Nandoe Margreet de Wit Sharaifa Mik

3 Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling betekent:
“de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” De duurzaamheid van een ding zegt dus iets over hoe lang het meegaat, over de levensduur. Een product is duurzaam als het langer meegaat dan je normaal gesproken zou verwachten. Als een lamp duurzaam is, dan betekent dat dat die lamp (veel) langer goed blijft werken dan een gemiddelde lamp. We spreken van een duurzame ontwikkeling als de handelingen of producten die we nu doen of maken toekomstige generaties niet schaden: De definitie werd voor het eerst gebruikt in het ‘Brundtland rapport van de Verenigde Naties uit Het rapport is ook wel bekend onder de naam ‘Our common future’ maar verwijst naar de naam van de voorzitster en Noorse premier Gro Harlem Brundtland. nu & later hier & daar

4 People, Planet, Profit

5

6 Rotterdam Climate Initiative

7 Rol deelgemeente bij verduurzamen HiS?
Vergunningverlening en handhaving Voorbeeldfunctie Duurzaam beheer woonomgeving Facilitatie  vliegwieleffect

8 1. Vergunningverlening & handhaving
Wettelijke taak Ook adviseren en stimuleren

9 2. Voorbeeldfunctie Reeds bestaand beleid in diverse stukken:
Afvalbeleid Economische gebiedsvisie Uitgangspunten beleid sociaal Etc. 100% Duurzaam Inkopen in 2015: Kantoorgebouwen (nieuwbouw, onderhoud, schoonmaak) Drukwerk/kantoorartikelen Elektriciteit en Gas Groenvoorzieningen Inhuur diensten Volledige lijst van productgroepen voor duurzaam inkopen:

10 3. Duurzaam beheer woonomgeving
Ecologische oevers Waterberging Ecologisch groenbeheer (meer biodiversiteit) Volledige lijst van productgroepen voor duurzaam inkopen:

11 4. Facilitatie  vliegwieleffect
Deze bijeenkomst voor matchmaking Overheid initieert, markt pakt op Binnen reguliere projecten staan ambtenaren open voor ideeën en samenwerking wanneer dit een efficiency slag richting duurzaamheid betekent Volledige lijst van productgroepen voor duurzaam inkopen: In de toekomst vaststellen: Coördinerend ambtenaar x heeft x uur per maand voor matchmaking? Er is jaarlijks €xx,xx stimuleringsbudget Portefeuillehouder heeft x projecten onder zijn/haar hoede

12 Proces tot nu toe 1. Analyse bestaand beleid Rotterdam stad
Handboek Rotterdamse Stijl Programma Duurzaam Duurzaam Bouwen Rotterdam Climate Initiative Deelgemeente HiS Uitvoeringsprogramma Afvalbeleid Beeldkwaliteitsplan Kern & Plassen Speelruimtebeleid Beleidskader Jeugd Waterplan Kadernota Bomenbeleid Economische Gebiedsvisie Nota Horecabeleid Evenementenbeleid Fietsplan Uitgangspunten Beleid Sociaal Visie Kleiweg Gebiedsvisie Herijkte convenant wijkaanpak Schiebroek

13 Proces tot nu toe 1. Analyse bestaand beleid
2. Ambtelijke bijeenkomst 3. Bestuurlijke bijeenkomst 4. Groslijst

14 Doel vanavond Verbinden Inspireren
Verbinden. Door (duurzame) initiatieven met elkaar te verbinden ontstaat meer slagvaardigheid. De deelgemeente kan participeren/faciliteren/stimuleren, maar dit hoeft niet. Inspireren. Met elkaar tot nieuwe ideeën komen die gezamenlijk (met of zonder deelname deelgemeente) kunnen worden opgepakt.

15 Toelichting werkwijze
Reacties en aanvullingen op reeds verzamelde ideeën Nieuwe ideeën Toewerken naar projecten portefeuille Projecten moeten goed scoren op: 3 P’s (people / planet / profit) Hier  daar Nu  later

16 Spelregels thematafels
20 minuten per ronde In totaal 3 rondes 4 thematafels met gespreksleider Open brainstorm Iedereen spreekt op persoonlijke titel

17 Thematafels Duurzame Voorzieningen & Welzijn welzijn / sport / scholen, onderwijs & communicatie Duurzaam Ondernemerschap ondernemen / evenementen / horeca & recreatie Leefbaarheid & Duurzame Buitenruimte openbare ruimte & groen / verkeer / afval / water Duurzame Gebouwde Omgeving bouwen / wonen / energie

18 Hoe nu verder? Bestuurlijke en ambtelijke afweging alle input
‘Nota kansen voor een duurzaam HiS’ met projectenportefeuille (nu tot voorjaar 2014) Verantwoordelijke portefeuillehouder Betrokken organisaties/contactpersonen Planning en begroting op hoofdlijnen Waar nodig: ambtelijke/bestuurlijke ondersteuning bij uitvoering Nota: vastgesteld uiterlijk 1e kwartaal 2013


Download ppt "Kansen voor een duurzaam Hillegersberg-Schiebroek"

Verwante presentaties


Ads door Google