De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie ontwikkelingen Structuurvisie en Centrumvisie Ermelo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie ontwikkelingen Structuurvisie en Centrumvisie Ermelo"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie ontwikkelingen Structuurvisie en Centrumvisie Ermelo
Algemene Ledenvergadering 1 februari 2010 Jan van Eijsden en Ronald van Veen

2 Programma Strutuurvisie Centrumvisie
Discussie (onder leiding van Alex Hekstra) Vragen

3 Structuurvisie Ermelo
Van Macro naar Micro Structuurvisie Gebiedsvisie Bestemmingsplannen Vergunning

4 Structuurvisie Ermelo
Een doordachte visie op de toekomst Een beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst (2025)

5 Structuurvisie Ermelo
Stappenplan Inventarisatie Kenschets Hoofdrichting Scenario’s Concept Structuurvisie Formele inspraak

6 Structuurvisie Ermelo
Inspiratiebronnen (bedrijfsleven, instellingen, recreatie, centrumgebied, burgers) Richtinggevend (werkgelegenheid, bevolkingsopbouw, woningbouw, Veluwe- massief) Nieuw beleid

7 Kenschets Ermelo Een inventarisatie van de huidige situatie in Ermelo en de te verwachten ontwikkelingen Een groene, zorgzame gemeente Bijzondere positie in de regio Goed bereikbaar Rijke Historie Nog geen krimp, wel vergrijzing Economische pijlers: zorg, recreatie en toerisme

8 Dilemma's Dynamiek opzoeken of juist niet?
(Gericht op economische groei, aanhaken bij Harderwijk, regiofunctie, verstedelijking en bevolkingstoename) Wel/geen focus op huidige identiteit en waarden? (Gericht op bestaande kwaliteiten en waarden Ermelo) Mate van sturing (Ambiteus bestuur is richtinggevend of initiatieven vanuit de samenleving = faciliterende overheid) Bepalende ruimtelijke structuur of spelregels (Duidelijke ordening van functies of Spelregels/voorwaarden om functies toe te staan)

9 Scenario’s Dilemma's worden vertaald naar 3 scenario’s
Rekeninghoudend met effecten op: woningbouwopgaven, het landschap, energiedoelstelling, algemene voorzieningen, recreatie en toerisme, zorg en welzijn Brede scenariodiscussie visie op hoofdlijnen voorkeursrichting CONCEPT STRUCTUURVISIE

10 Concept Structuurvisie
Prognose juni 2011 Mogelijkheid tot inspraak voor burgers (na zomerreces)

11 Centrumvisie Ermelo Onderdeel van Structuurvisie
Proces: Traject Burgerparticipatie 2010 Klankbordgroep: Adviesorgaan voor de raad Kaderstelling: Inbedding in de structuurvisie Aandachtsgebieden

12 Aandachtsgebieden Centrum Ermelo
Parkeren Verkeer Volkshuisvesting en leefbaarheid Branchering en commerciele voorzieningen Horeca, evenementen en toerisme Ruimtelijke inrichting en groen

13 Parkeren Op en onder het Marktplein Chevalierlaan
Ontwikkelingen Hema en De Enk

14 Verkeer In een 8 afwikkelen (circulatie) Fietsvriendelijk

15 Verkeer Eenrichtingsverkeer Doorsteek garage Bakker

16 Volkshuisvesting en leefbaarheid
Wonen in het centrum Leefbaarheid in relatie tot wonen

17 Branchering In de lengte ligt de kracht!
Afscheiding door groene rustpunten, pleinen met horeca

18 Horeca, evenementen en toerisme
Aantrekkelijk winkelcentrum Levendigheid Overdekte terrassen Diversiteit Vaste punten Aandachtspunten: Na winkeltijden en in het weekend, leefbaarheid

19 Hoe kunt u meedoen/denken
Foto’s insturen: Contact houden met de fractie Meelezen op het raadsnet, Gemeentepagina in het Ermelo’s Weekblad

20 Discussie en vragen Ontwikkelen richting Harderwijk of Putten
Welk scenario mbt de structuurvisie streeft u na? Hoe denkt u over de ontwikkelingen van het centrum (locatie parkeerplaats, horeca, winkelaanbod, etc.)?


Download ppt "Presentatie ontwikkelingen Structuurvisie en Centrumvisie Ermelo"

Verwante presentaties


Ads door Google