De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategie Arie Meulepas 9 & 10 nov. 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategie Arie Meulepas 9 & 10 nov. 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Strategie Arie Meulepas 9 & 10 nov. 2011

2 Strategie belangrijk Altijd belangrijk: in stabiele situatie constant
Bij verandering, als zekerheden wegvallen, als meerwaarde van de organisatie in het geding komt, strategie herzien.

3 Strategie-pyramide

4 Strategie Strategische planning  is een bepaling van en keuze uit alternatieven op hoofdlijnen binnen een organisatie. Strategische beslissingen lopen over een langere periode en vormen daarmee het centrale uitgangspunt voor deelbeslissingen die op kortere termijn genomen moeten worden. bestuursperiode (4 jaar) , 10 jaar (soms 20 jaar) genomen. Strategie is belangrijk en noodzakelijk voor een organisatie om goed te kunnen (blijven) presteren. Een goed doordachte strategie geeft richting aan het handelen van het ambtelijk apparaat. Het maakt duidelijk wat de uitgangspunten en aannames zijn, belangrijkste doelstellingen, doelgroepen en partners en verwachte resultaten. Het is van groot belang dat een strategie plattelandsontwikkeling door het bestuur en met instemming van het management wordt vastgesteld. Pas dan heeft het zijn plaats in en naast andere strategische dokumenten als bijv. de structuurvisie.

5 Schema strategie . Twee voorbeelden:
EHS overal vrijwillig verwerven; nergens genoeg, nergens inrichten, nergens hydrologisch herstel 2 Bedrijven verplaatsen naar LOGs, bedrijven ontwikkelen zich verder, groter 3 Tegengaan krimp: veel goedkope grond uitgeven, veel goedkope huizen bouwen

6 Schema strategie Eenvoudig, transparant
Aannames navolgbaar, causale verbanden Per sector opbouwen? Spanning: ruimte voor gebiedsgerichte synthese

7 Fasen beleids/strategievorming
Interne orientatie /(voor)verkenning Interne planvorming/projectdefinitie Inspraak Evt. aanpassen opzet Evt. wettelijke procedures Uitvoeren/communicatie Beheer/evaluatie

8 Schematisch

9 Enkele punten In een late fase extern
Extern gaan met een consistent uitgewerkt pakket (strategie, maatregelen, procedures en projecten) Weinig bewegingsruimte Kan prima als budget, doorzettingsmacht, alle kennis en draagvlak

10 Tussenconclusie(s) Strategie(aanpassen) belangrijk bij verandering
Strategie plattelandsontwikkeling moet worden gedeeld door management en bestuur Strategie moet helder, uitlegbaar zijn Per sector opbouwen, gebiedsgerichte synthese

11 Tendensen plattelandsontwikkeling
Stoppers en specialisaties in de landbouw (Europees landbouwbeleid, Welzijns-huisvestingseisen) Platteland in relatie tot de stad Stedelingen willen recreëren op platteland Secundaire EHS/landschap /wateropgaven Krimp en leefbaarheid Burgerparticipatie

12 Tendensen financiën ILG-budgetten bezuiniging en al ver besteed
Provincies houden regie en dus ook financiën? Europese middelen plattelandsontwikkeling meer mogelijkheden (Interreg, Life+) Middelen GLB Gemeenten bezuinigen / gemeentelijke vastgoedbedrijven wisselend/ in mineur

13 Tussenconclusie 3 Ontwikkelingen - Sectorale ontwikkelingen
- Financien (veel) minder beschikbaar - Burgerparticipatie Provincies en gemeenten zijn financieel niet/veel minder in staat om plattelandsontwikkeling op eigen kracht op te pakken. Provincies en gemeenten willen onderzoeken om meer met gebruikmaking van derden plattelandsontwikkeling op te pakken?

14 Wat betekent dat voor strategievorming?
Wereld van verschil In een vroegtijdig stadium extern Hoofdlijnennotitie (management en bestuur) Op basis van waarden, visie en ambitie Paradox Veel bewegingsruimte Ontmoeten

15 Convergerende concepten

16 Schematisch nieuw

17 Ontmoeten Verrassende ontmoetingen
‘Samen bewust ondernemend in de Kempen’ - uitgebreide voorbereiding/sleutelfiguren - prikkelende startconferentie - thema-bijeenkomsten Elkaars taal spreken Waarden, ambities, cultuur

18 Convergerende concepten

19 Rol wordt anders Alleen maar faciliteren wat anderen willen? Nee !
Kaderstellend Procesmatig sterker Meer op hoofdlijnen, ruimte laten voor regionale en lokale invulling Zelf bepalen wat ondersteunen, wat niet.

20 Eindconclusies Strategie(aanpassen) belangrijk bij verandering
Strategie plattelandsontwikkeling moet worden gedeeld door management en bestuur Strategie moet helder, uitlegbaar zijn Per sector opbouwen, gebiedsgerichte synthese Je kunt/wilt het niet meer alleen: samenwerken met derden. Alleen maar faciliteren wat anderen willen? Nee! - Kaderstellend - Procesmatig sterker - Meer op hoofdlijnen, ruimte laten voor regionale en lokale invulling - Zelf bepalen wat ondersteunen, wat niet


Download ppt "Strategie Arie Meulepas 9 & 10 nov. 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google